Skip navigation


Dine rettigheder

Vi har samlet en række af dine patientrettigheder her på siden for at gøre lettere at finde ud af, hvad du har ret til, når du er i kontakt med sygehusvæsnet.

Frit sygehusvalg og ventetider
Du har frit sygehusvalg på alle offentlige sygehuse, og skal du vente mere end 1 måneder på en sygehusbehandling, når du er udret, bliver det frie sygehusvalg udvidet til også at omfatte relevante private og udenlandske sygehuse. For alvorlige sygdomme er ventetiden kun 1 måned.

Kvalitet i behandlingen
Du har krav på et sammenhængende behandlingsforløb, der leverer høj kvalitet, når du er i kontakt med sundhedsvæsnet. Både når du er på besøg hos den praktiserende læge, er indlagt på sygehuset, bliver vejledt på apoteket eller ved hjemmesygepleje og genoptræning.

Sundhedsjournal
Du har mulighed for at læse din sundhedsjournal digitalt på Sundhed.dk - her kan du læse oplysninger om eksempelvis dine besøg hos lægen, din medicin, journaler fra sygehuset og donorregistrering.

Kontaktpersonordningen
Du har krav på en kontaktperson inden for 48 timer, når du er indlagt på et sygehus i Danmark.

Sundhedsydelser i udlandet
Der gælder en række særlige rettigheder, hvis du bliver syg uden for Danmarks grænser.

Patientkontorerne i din region kan vejlede og rådgive dig omkring dine rettigheder, herunder om adgangen til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg, ventetider og klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

 

 

 


Sidst opdateret 01-11-2016
Når du er henvist til sygehus:

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |