Skip navigation


Produktivitetsmålinger

Sundheds- og Ældreministeriet udarbejder og offentliggør målinger af produktiviteten i sygehusvæsnet for at sikre fokus på en effektiv ressourceanvendelse på sygehusene.

Formålet med de årlige opgørelser er at skabe et overblik over, hvordan det står til med produktiviteten på de offentlige sygehuse. Produktionsmålingerne er både på lands-, regions- og sygehusniveau.

I oversigten til højre kan du læse de enkelte rapporter.


Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |