Skip navigation


Proces for tilsagn

Regeringens ekspertpanel har haft til opgave at anbefale fordelingen af kvalitetsfondsmidler på baggrund af regionernes ansøgninger til regeringen. Ekspertpanelet har opdelt processen i foreløbige og endelige tilsagn.

Regeringens ekspertpanel har haft til opgave at anbefale fordelingen af kvalitetsfondsmidler på baggrund af regionernes ansøgninger til regeringen. Ekspertpanelet har opdelt processen i foreløbige og endelige tilsagn. 

 

Ved de foreløbige tilsagn er 16 projekter blevet indstillet til, at regionerne kan arbejde videre med dem. 

 

Ved de endelige tilsagn vurderede ekspertpanelet, om et projekt stadig opfyldte kapacitetsforudsætningerne og var realiserbart inden for den økonomiske totalramme. 

 

Den faglige baggrund for ekspertpanelets arbejde er bl.a. Sundhedsstyrelsens specialeplaner.

 

Sundhedsstyelsens specialeplaner.

 

 

Foreløbige tilsagn

Prioriteringen af kvalitetsfondsmidlerne er sket ad to omgange med indstilling fra ekspertpanelet til den daværende regering i henholdsvis november 2008 og november 2010. 

 

De to faser har muliggjort, at de regioner, der i første omgang ikke havde så langsigtede hospitalsplaner, har haft mulighed for at søge igen.

 

I alt 16 hospitalsprojekter har fået endeligt tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden. Der er både tale om helt nybyggede hospitaler samt til- og ombygninger på eksisterende matrikler. 

 

Fælles for alle projekterne er, at de spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler.  

Ekspertpanelets screenings- og vurderingsrapport, november 2008
Ekspertpanelets screenings- og vurderingsrapport, november 2010 

 

 

Endelige tilsagn

Efter regionernes gennemarbejdning af projekterne på baggrund af de foreløbige tilsagn har Ekspertpanelet ved endeligt tilsagn vurderet, om projekterne fortsat opfylder kapacitetsforudsætningerne fra de foreløbige tilsagn og samtidig er realiserbare inden for den økonomiske ramme.

Endeligt tilsagn er givet til de 16 projekter, og Regionerne kan herefter ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

 


Sidst opdateret 24-02-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |