Skip navigation


Monitorering

Sundhedsdatastyrelsen monitorerer hjertepakkerne en gang hvert kvartal.

De fire hjertepakker var færdigimplementeret i det danske sundhedsvæsen i 2010. I 2012 besluttede regeringen, at pakkerne skulle monitoreres, så det bliver muligt at følge de overordnede tendenser og udviklingen over tid. Det gør det muligt at sætte ind og målrette indsatsen, der hvor der er udfordringer.

Det er kun tre af hjertepakkerne, der indgår i monitoreringen; stabile hjertekramper, ustabile hjertekramper og hjerteklapsygdom. Det skyldes, at den fjerde; hjertesvigt, har et meget individualiseret forløb, der ikke egner sig til en monitorering.

Det er Sundhedsdatastyrelsen, der offentliggør monitoreringstal hvert kvartal. 

Læs mere og se monitoreringstal

Senest tilgængelige tal er for 4. kvartal 2016 (offentliggjort 17. marts 2017)

Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv registrerings- og monitoreringsmodellen. Sidste monitorering med monitoreringsmodellen vil være 4. kvartal 2016.

Regionerne på vej med Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR), hvor data fra fire eksisterende hjerteregistre samles og suppleres med data fra de praktiserende læger og oplysninger fra patienterne selv. Indtil NDHR er på plads i 2018, overvåges hjerteområdet af en midlertidig monitoreringsmodel udviklet af Sundhedsstyrelsen.


Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |