Skip navigation


Handlingsplan for offentligt-privat samarbejde om kliniske forsøg

Danmark skal fastholde sin internationale førerposition inden for klinisk forskning. Målet er sundere danskere, vækst og arbejdsplader. I maj 2014 lancerede Sundhedsministeret sammen med en række akører og interessenter en ny handlingsplan, hvor der stilles skarpt på styrket offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning.

Det indgår i regeringens Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger fra 2013, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skulle udarbejde en handlingsplan for styrkede rammer for offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning.  For at nå målet er der derfor aftalt 10 konkrete initiativer, der skal gennemføres over de næste år.

Handlingsplanen blev udarbejdet i samarbejde regionerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet, private aktører og Nationalt Samarbejdsforum for Sundhedsforskning.

Handlingsplanen blev offentliggjort i maj 2014:

Handlingsplan for offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning


Sidst opdateret 18-02-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |