Skip navigation


INNO+:Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin

I regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet er der som led i regeringens innovationsstrategi igangsat en proces, INNO+, som er et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation.

Det er Danmarks Innovationsfond, der har ansvaret for at udmønte partnerskaberne, herunder de økonomiske midler.

Der er udvalgt fem samfundspartnerskaber, der skal indgå i INNO+-arbejdet. Et af partnerskaberne handler om tidlig klinisk afprøvning af ny medicin. Partnerskabet er udmøntet med bevilling fra Innovationsfonden i september 2014.


De 5 INNO+ partnerskaber er:

  • Blå arbejdspladser via grønne løsninger
  • Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin
  • Vandeffektiv industriel produktion
  • Innovatorium til bygningsrenovering
  • Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion

Læs mere om INNO+ på Udannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside  

Gå til Innovationsfondens hjemmeside
Sidst opdateret 18-02-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |