Skip navigation


Høreapparater

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.
Spørgsmål:

Jeg er speciallæge og driver en høreapparatsklinik med flere ansatte (audiologiassistenter). Skal jeg tegne forsikring for evt. skader, mine patienter påføres?

Svar:

Det er ministeriets opfattelse, at det i dit tilfælde er den region, hvor din klinik er beliggende, som skal yde erstatning for eventuelle patientskader.

Høreapparatbehandling kan enten ske i det offentlige sygehusvæsen eller hos en godkendt privat høreklinik.
Det er ikke en betingelse for godkendelse, at høreklinikken har ansat læger - det er kun et krav, at tilpasningen udføres af en audiologiassistent. Hvis man som patient vælger at få høreapparat på en godkendt klinik, giver sygesikringen tilskud til høreapparatet.

Patientforsikringen dækker behandling hos autoriserende sundhedspersoner. Private høreklinikker, som kun er tilknyttet en audiologiassistent, vil derfor ikke være omfattet af lovens dækningsområde.

Paragrafferne:

Patientforsikringen dækker behandling hos autoriserede sundhedspersoner, jf. § 19, stk. 1, nr. 5, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Den region, hvor en speciallægepraksis er beliggende, har pligt til at yde erstatning for skade efter en behandling, der sker som en del af regionens planlagte behandlingskapacitet, jf. § 29, stk. 1, nr. 6, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

En høreklinik er godkendt efter bekendtgørelse nr. 1438 af 23. dec. 2012 om høreapparatbehandling.Spørgsmål:

Jeg driver en høreapparatsklinik med flere ansatte. Vi er alle audiologiassistenter. Er jeg og klinikken omfattet af forsikringspligten?

Svar:

Din klinik er ikke omfattet af forsikringspligten efter loven. Du har dog mulighed for at tegne en almindelig erhvervsansvarsforsikring.

 

Høreapparatbehandling kan enten ske i det offentlige sygehusvæsen eller hos en privat høreklinik, der er godkendt efter bekendtgørelse nr. 1438 af 23. dec. 2012 om høreapparatbehandling. Det er ikke en betingelse for godkendelse, at høreklinikken har ansat læger - det er alene et krav, at tilpasningen udføres af en audiologiassistent. Hvis man som patient vælger at få høreapparat på en godkendt klinik, giver sygesikringen tilskud til høreapparatet.

Patientforsikringen dækker behandling hos autoriserende sundhedspersoner. Private høreklinikker, hvor der alene er tilknyttet en audiologiassistent, vil derfor ikke være omfattet af lovens dækningsområde.

 

Paragrafferne:

Patientforsikringen dækker behandling hos autoriserede sundhedspersoner, jf. § 19, stk. 1, nr. 5, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.


Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten

Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |