Skip navigation


Lægeerklæringer

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.
 Spørgsmål:
 

Er lægerådgivning til kommuner - i forbindelse med sygedagpenge og til forsikringsselskaber i forbindelse med udbetaling under forsikringer om tab af erhvervsevne - omfattet af den lovpligtige forsikring? Der er telefonisk kontakt til den sygemeldte, og forløbet styres ofte af den sygemeldtes egen læge. Rådgivningen kan også indebære, at man tilråder den sygemeldte at gennemgå andre undersøgelser/behandlinger og evt. henviser hertil. Men egentlig undersøgelse/behandling er der ikke tale om.

 

 Svar:

Den form for virksomhed sidestilles med attestudstedelse – og falder dermed uden for patientforsikringens dækningsområde. Der er tale om rådgivning, som lægen yder efter aftale med kommunen/forsikringsselskabet, og som sker på grundlag af sagsakter, som lægen får tilsendt af kommunen/forsikringsselskabet. Hermed er der således ikke tale om en egentlig undersøgelses- eller behandlingssituation.

 Paragrafferne:

Denne form for virksomhed sidestilles med attestudstedelse og anses ikke for at være lægelig patientbehandling, og er dermed ikke omfattet af Patientforsikringens dækningsområde i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets § 19.

 Spørgsmål:
 

Skal man tegne en lovpligtig forsikring, når man i sin praksis udfærdiger speciallægeerklæringer?

 Svar:

Der skal ikke tegnes en lovpligtig forsikring ved udfærdigelse af attester og erklæringer, som laves til f.eks. Patientforsikringen, Arbejdsskadestyrelsen og et forsikringsselskab om en patients aktuelle stilstand.

Der kan dog tegnes en ansvarsforsikring, der dækker ansvar efter almindelige erstatningsregler.

 Paragrafferne:

Det at udfærdige en erklæring anses ikke for at være lægelig patientbehandling, og er dermed ikke omfattet af Patientforsikringens dækningsområde i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets § 19.


Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten


Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |