Skip navigation


Sundhedsydelser på konsulentbasis

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.

Spørgsmål:

Vi er to læger, som driver et coachingfirma med fokus på meditation, lægefaglig sparring, personlig udvikling mv. Skal vi tegne forsikring for vores ydelser?

Svar:

Coaching, meditation, personlig udvikling samt lægefaglig sparring kan ikke betragtes som lægelig patientbehandling. Ligeledes antyder firmaets navn ikke, at der er tale om en lægeklinik. Hermed falder virksomheden uden for patientforsikringens dækningsområde og skal derfor ikke tegne en forsikring.

Paragrafferne:

Virksomheden er ikke omfattet af Patientforsikringens dækningsområde, jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets § 19, stk. 1.

Spørgsmål:

Vi er speciallæger i anæstesiologi med eget firma og arbejder for tandlæger (kæbekirurger). Tandlægerne behandler patienter i henhold til deres overenskomst, men aflønner selv anæstesiologerne. Skal vi tegne forsikring?

Svar:

Når der er tale om en speciallæge, der kører rundt og behandler patienter på andre klinikker på fx konsulentbasis, følger forsikringspligten den klinik (behandlingsstedet), hvor lægen tilkaldes til at assistere. Det må følge af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse. Det forudsættes dog, at assistancen sker efter en eller anden form for aftale/kontrakt med behandlingsstedet. Lægen skal altså ikke tegne forsikring selv, fordi vedkommende vil være omfattet af behandlingsstedernes forsikring.

 

Har lægen selv en praksisadresse, hvorfra han udfører hovedparten af sin virksomhed, skal der tegnes forsikring for de behandlinger, han udfører i denne praksis. Men denne forsikring vil kun skulle dække de opgaver, han udfører som privatpraktiserende speciallæge og ikke hans ”udefunktioner”.

Vær opmærksom på, at tandlægerne har deres egen erstatningsordning.

Spørgsmål:

Vi er patologer med egne firmaer/laboratorier og har aftaler med privathospitaler, hvor vi tager ud og udfører diagnostik af celle- og vævsprøver. Vi er ikke lønmodtagere men agerer firma i forhold til privathospitalerne.

Svar:

Forsikringspligten følger de privathospitaler, I udfører ydelserne for. I skal derfor ikke tegne en egen forsikring i den forbindelse.

Har I en egen praksisadresse, som I udfører hovedparten af jeres virksomhed fra, skal I dog tegnes forsikring for de behandlinger, I udfører i denne praksis. Forsikring skal kun dække de opgaver, I udfører som privatpraktiserende speciallæge og ikke jeres ”udefunktioner”.

Paragrafferne:

Når der er tale om en speciallæge, der kører rundt og behandler patienter på andre klinikker på konsulentbasis, følger forsikringspligten den klinik (behandlingsstedet), hvor lægen tilkaldes til at assistere. Det må følge af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse. Det forudsættes dog, at assistancen sker efter en eller anden form for aftale/kontrakt med behandlingsstedet. Lægen skal altså ikke tegne forsikring selv, fordi vedkommende vil være omfattet af behandlingsstedernes forsikring.

Har lægen selv en praksisadresse, hvorfra han udfører hovedparten af sin virksomhed, jf. bekg. 403 af 17. april 2013 § 2 stk. 1 og 3, skal der tegnes forsikring for de behandlinger, han udfører i denne praksis. Men denne forsikring vil kun skulle dække de opgaver, han udfører som privatpraktiserende speciallæge og ikke hans ”udefunktioner”.

Spørgsmål:

Hvis man som overlæge arbejder på offentligt hospital, men er ansat som konsulent med eget firma (ikke-lønmodtager), er man så forsikringspligtig? Jeg er ansvarlig for øvrige speciallægers behandling af patienter på afdelingen. 

Svar:

Forsikringspligten følger det behandlingssted, hvor du er ansat som konsulent. Du skal derfor ikke tegne en egen forsikring.

Paragrafferne:

Når der er tale om en speciallæge, der kører rundt og behandler patienter på andre klinikker på konsulentbasis, følger forsikringspligten den klinik (behandlingsstedet), hvor lægen tilkaldes til at assistere. Det må følge af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse. Det forudsættes dog, at assistancen sker efter en eller anden form for aftale/kontrakt med behandlingsstedet. Lægen skal altså ikke tegne forsikring selv, fordi vedkommende vil være omfattet af behandlingsstedernes forsikring.

Har lægen selv en praksisadresse, hvorfra han udfører hovedparten af sin virksomhed, jf. bekg. 403 af 17. april 2013 § 2 stk. 1 og 3, skal der tegnes forsikring for de behandlinger, han udfører i denne praksis. Men denne forsikring vil kun skulle dække de opgaver, han udfører som privatpraktiserende speciallæge og ikke hans ”udefunktioner”.


Spørgsmål:

Jeg har en virksomhed, hvor vi tilbyder beskæftigelsesrettede tilbud efter beskæftigelseslovgivningen. I forbindelse med indsatsen har vi lavet en aftale med en psykiater, som hver anden torsdag kommer i vores lokaler og laver udredninger og anbefalinger til borgerens læge. Psykiateren sender en faktura til os en gang om måneden, og jeg betaler for hans indsats. Er vi omfattet er den nye forsikringspligt?

Svar:

Ifølge jeres hjemmeside drives dit firma af en person med kandidat i pædagogisk psykologi (cand.pæd.) men ikke af en autoriseret psykolog efter psykologloven.

Hermed falder I uden for dækningsområdet for Patientforsikringen, jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet § 19, stik. 1. Loven omfatter klinikker, der drives af autoriserede psykologer, men da denne ikke har autorisation, falder din klink uden for dækningsområdet. Det betyder, at al virksomhed i klinikken falder uden for dækningsområdet, herunder også behandlingen ydet af en tilknyttet psykiater.

Når psykiateren udfører behandlingen/rådgivning i din virksomhed, betragtes han ikke som privatpraktiserende, og dennes behandlinger flader dermed også af den grund uden for dækningsområdet.

Konklusion; Hverken virksomheden eller psykiateren har forsikringspligt.

Paragrafferne:

Da virksomheden ingen autorisation, har betragtes behandlinger ikke som lægelige patientbehandlinger. Hermed er virksomheden ikke omfattet af Patientforsikringens dækningsområde i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets § 19.


 Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten


Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |