Skip navigation


Antibiotikakampagne 2016

Den 18. november er det Europæisk Antibiotikadag, og det markeres herhjemme med en kampagne, der skal være med til at begrænse overflødig brug af antibiotika. Årets fokus er urinvejsinfektioner.

Urinvejsinfektion er en hyppig sygdom, som næsten alle kvinder oplever at have mindst én gang.

Alle kan få en urinvejsinfektion, men sygdommen rammer især kvinder under 30 og over 70 år. I begge aldersgrupper ses en stigning i antallet indløste recepter mod urinvejsinfektion, men især yngre har fået flere recepter i de sidste ti år. Ofte er antibiotisk behandling ikke nødvendig. Overbehandling med antibiotika kan føre til unødvendige bivirkninger og udvikling af resistente bakterier.

Derfor er det vigtigt, at man kun tager antibiotika, når det er nødvendigt, ligesom det er vigtigt at forebygge urinvejsinfektioner, så man undgår at få brug for antibiotika.

Læs mere om kampagnen på www.antibiotikaellerej.dk
Læs nyhed om kampagnen

Se kampagnefilm til den unge målgruppe:


Sidst opdateret 18-11-2016
Bag årets antibiotikakampagne står:

Sundheds- og Ældreministeriet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
Danmarks Apotekerforening
Lægeforeningen 
Dansk Selskab for Almen Medicin
KL 
FOA

Læs mere
mere om kampagnen på Antibiotika eller ej


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |