Skip navigation


Kort om besøget i Horsens

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøgte den 2. november 2015 Sundhedscenter Ceres og Daghjemmet Slotsgården. I Horsens hørte Sophie Løhde om kommunens demensstrategi og praktiske erfaringer med ”Horsens-modellen”, som har til formål at fastholde og udvikle en demensindsats på højt internationalt niveau.

Ministeren besøgte både Sundhedscenter Ceres og Daghjemmet Slotsgården. Sundhedscenter Ceres varetager driften af forskellige tilbud inden for sundhed og omsorg: Plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen, demenskonsulenter, forebyggende hjemmebesøg m.m.”Busstoppestedet” på Sundhedscenter Ceres er med til at forebygge konflikter og magtanvendelse. Tidligere måtte plejepersonalet nogle gange tvinge de demente til ikke at gå mod bussen, når de pludselig blev utilfredse og ville hjem. I dag kan de sammen gå til ”busstoppestedet” og får en lang snak, mens de venter på bussen. Efter lidt tid er utilfredsheden glemt.

Daghjemmet Slotsgården er der plads til 14 faste beboere og to beboere på aflastning. Slotsgården blev i 2007 kåret som et af Danmarks bedste plejehjem. Slotsgården har fokus på at skabe optimale rammer for beboere med demens bl.a. ved, at boligerne er gjort let genkendelige, og at stedet er indrettet, så den demente kan gå rundt på hele området og komme tilbage til samme sted uden at fare vild. De fysiske rammer er desuden indrettet med tanke på at minimere evt. udadreagerende adfærd hos demente beboere.


Sidst opdateret 13-06-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |