Skip navigation


Kort om besøget i Svendborg Kommune

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøgte den 2. september 2016 Geriatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus.

Fredag den 2. september lagde sundheds- og ældreministeren vejen forbi Svendborg Sygehus,  hvor hun aflagde sygehusets geriatriske afdeling et besøg.

Her har der i mange år været et særligt fokus på patienter med demens i den daglige pleje og behandling, men nu er yderligere indsatser for at gøre afdelingen demensvenlig på tegnebrættet. For eksempel en anden fysisk indretning og udvikling af personalets kompetencer.
 

 
Geriatirsk Afdeling på Svendborg Sygehus vil gerne være demensvenlig, og ministeren blev præsenteret for de nye tiltag, der er i pipeline.


Sophie Løhde fik under sit besøg lejlighed til at hilse på patienterne på geriatrisk afdeling på Svendborg Sygehus.


Sidst opdateret 07-09-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |