Skip navigation  • Nyheder
|1
Nationale mål for sundhedsvæsenet

NYE NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET

Sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL er blevet enige om 8 nye nationale mål for sundhedsvæsenet. De skal sikre den enkelte patient en bedre behandling, og sundhedspersonalet får mere frihed til at arbejde lokalt med højere kvalitet.

Læs mere

Markant løft af sundhedsområdet med fokus på ældre

Med finanslovsaftalen 2016 er der sat 3,4 mia. kr. af til sundheds- og ældreområdet. Læs mere


Sundhedskvalitet logo

Ventetider og 
behandlingskvalitet

Behandlingskvalitet:  eSundhed.dk
Ventetider:  venteinfo.dk
Patienttilfredshed:
patientoplevelser.dk


Sophie Løhde henter inspiration til kommende demenshandlingsplan

Ministeren besøger bl.a. plejecentre, aktivitetscentre, organisationer og fagfolk. Læs mere om besøgene


Få indblik i sundhedsvæsenets resultater
Flere forebyggelige indlæggelser af ældre, stigende kræftoverlevelse, kortere ventetider i psykiatrien.
Læs mere i rapport


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055