Skip navigation


Alle ældre skal kunne vælge mellem private og kommunale tilbud

DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt på DagbladetRingSkjern.dk (Dagbladet Ringkøbing-Skjern) den 10. november 2018 Valg: "Servicetjekket viser, at regeringen er optaget af at sikre de ældre et reelt og velfungerende frit valg", sådan skrev Dansk Industris Branchedirektør Jakob Scharff i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen af det frie valg på ældreområdet, som regeringen satte i værk sidste år.

Jeg er glad for skulderklappet fra DI, men også enig i, at der stadig er udfordringer på området, som vi skal tage hånd om.

For selv om næsten halvdelen af de ældre, der er visiteret til praktisk hjemmehjælp, har valgt en privat leverandør - og det samme gælder for dem, der får mad bragt ud fra en privat virksomhed - så er kendskabet til det frie valg blandt hjemmehjælpsmodtagere nedadgående. På bare to år er kendskabet faldet fra ca. 70 pct. til ca. 60 pct.

Det er uheldigt. For det er selvsagt afgørende for et velfungerende frit valg, at de ældre har kendskab til muligheden for selv at vælge leverandør og kendskab til information om de tilgængelige leverandører. Derfor har jeg og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2019 indgået en aftale med KL om, at kommunerne, i endnu højere grad end i dag, skal sørge for at udbrede kendskabet til det frie valg.Som mennesker er vi vant til, at vi gennem hele livet kan vælge. Den ret skal ikke tages fra os, blot fordi vi bliver gamle og får brug for hjælp. Frit valg betyder, at borgeren sættes før systemet, og at der skabes en sund konkurrence, som kan have positiv effekt på kvaliteten. Eller blot give friheden til at gå et andet sted hen, hvis man ikke er tilfreds.

Derfor er min og regeringens klare ambition at styrke det frie valg. Ikke at bedømme hvad der er rigtigt og forkert for den enkelte, men at sikre at valget er reelt og til stede. Det var også intentionen med initiativpakken til forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen, som regeringen og et enigt Folketing aftalte sidste år.

På rehabiliteringsområdet har vi, sammen med Dansk Folkeparti, søsat et forsøgsprojekt, der skal styrke samarbejdet med private leverandører inden for rehabilitering. Hensigten er ligeledes at øge den enkelte borgers mulighed for at have frit valg mellem leverandører af rehabiliteringsforløb.
Og på plejeboligområdet er vi, med opbakning fra satspuljepartierne, i færd med at etablere en national plejehjemsoversigt, så ældre og deres pårørende kan træffe et mere oplyst valg, når det sidste hjem skal vælges. Plejehjemsoversigten er vigtig, for det er nu engang en forudsætning for det frie valg, at man ved, hvad der er at vælge imellem.

Vi har altså gjort en række ting for at den enkelte ældre reelt har et frit valg mellem private og kommunale tilbud. Det betyder ikke at alting fungerer perfekt, og jeg lytter fortsat til interessenter, medarbejdere og borgere, der kan have bidrag til forbedringer.

Sidst opdateret 12-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |