Skip navigation


Ældrepleje. Lettere at vælge frit

DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i Århus Stiftstidende den 26. april 2017.

LÆSERBREV: Frit valg er kernen i en værdig ældrepleje. Derfor har jeg sat gang i et arbejde, der skal se på, hvordan vi på en nem og overskuelig måde kan få skabt overblik over de plejetilbud, man som ældre kan benytte sig af. Det skal i mine øjne være mindst lige så nemt at finde det rigtige plejehjem til sig selv eller sin gamle far, som hvis man vil en tur til Paris.

For som ældre skal man i videst muligt omfang have samme grad af valgfrihed, som da de kunne klare sig selv. Alle ældre skal have indflydelse på eget liv, og de skal opleve, at deres ønsker og valg bliver taget alvorligt og efterkommes. Både hvis de får hjælpen hjemme eller på et plejehjem. Men hvad er det frie valg værd, hvis ældre og deres pårørende ikke er klar over mulighederne for at vælge frit?

 

Det skal være lettere at finde og sammenligne informationer om for eksempel hvilke værdier og holdninger, der arbejdes efter, og hvilken mad der serveres. Eller om de aktivitetstilbud der måtte være, udenomsarealer og selvfølgelig også om man må tage sit kæledyr med. Og det skal jo gælde alle typer plejehjem.


Sidst opdateret 15-06-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |