Skip navigation


Sundhedsministeren: Digitalisering kan give patienterne større magt over eget liv

19-03-2013
NYHED - "Digital velfærd kan måske lyde lidt koldt. Men det handler faktisk om at styrke mulighederne for behandling i sundhedsvæsnet og give den enkelte patient større magt over sit eget liv", siger sundhedsminister Astrid Krag, der ser store perspektiver i telemedicinske løsninger.

Sundhedsområdet er allerede i dag en tung udgiftspost på de offentlige budgetter, og udgifterne forventes at stige i de kommende år, i takt med at der løbende kommer nye og dyre behandlingsmetoder og befolkningen bliver ældre. Det ligger et stigende pres på sundhedsvæsnet, der dermed er tvunget til at få mere sundhed for pengene. Og her spiller digitalisering en nøglerolle ifølge sundhedsminister Astrid Krag: 
 
"Vi står i en situation, hvor vi lever længere, og det er en rigtigt god nyhed, med det er også en udfordring for vores sundhedsvæsen. For det betyder, at der er stadig flere borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme, og gør det i flere år. Og her er digitalisering en vigtig del af nøglen til, at vi også i fremtiden kan tage hånd om de mange borgere, der kommer til at leve med sygdom", siger sundhedsministeren.

Men digitalisering handler ikke bare om, at teknologien giver muligheder for at udføre velfærdsopgaver billigere. Digitaliseringen skal også bruges til at styrke samarbejdet i sundhedsvæsnet og give patienterne bedre mulighed for at tage hånd om deres egen sygdom:

"Digitalisering på sundhedsområdet handler blandt andet om at sikre, at samarbejdet mellem den kommunale sygeplejerske, den praktiserende læge og hospitalet bliver bedre. At sundhedspersoner kan arbejde bedre sammen om patienterne og sikre bedre og hurtigere behandlingsforløb", forklarer Astrid Krag og fortsætter:

"Diabetespatienter med sår på hænder og fødder kan eksempelvis blive tilset og behandlet i eget hjem af en hjemmesygeplejeske, der sender digitale billeder sammen med beskrivelser af sårene til sårspecialister på sygehusene. Her kan læger og sygeplejersker så rådgive hjemmesygeplejersken om behandlingen. Sundhedspersonerne kan altså trække på hinandens viden, og det kommer patienterne til gavn."

Og det er ikke den eneste fordel for borgerne. De vil også få langt større mulighed for at følge deres egen sygdom og dermed opleve en større tryghed i hverdagen:  

"Vi vil opleve, at den enkelte, f.eks. kronisk syge, vil få større magt over sit eget liv. For telemedicinske løsninger betyder nemlig, at man som borger bliver mindre afhængig af at gå til kontroller på bestemte tidspunker på sygehusene, og at man løbende kan følge sin egen sygdom. I fremtiden vil borgere i højere grad kontrollere eget blodtryk, måle puls o.l. derhjemme, og man kan også forestille sig, at hjertepatienters hjertesignal vil blive overvåget fra distancen, så læger og sygeplejersker på sygehusene bliver varslet, hvis noget tyder på, at patienten er ved at få et slagtilfælde", siger sundhedsministeren.

Se video, hvor sundhedsministeren fortæller om digitaliseringens muligheder    

Fakta om 'Fuld digital velfærd? Nye muligheder for velfærdssamfundet'
I dag har regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening præsenteret et debatoplæg om den kommende digitaliseringsreform af tre store velfærdsområder: Sundheds-, social- og undervisningsområdet.
 
Debatoplægget skal starte en dialog med danskerne om, hvordan de digitale løsninger bedst kan bruges til at sikre og udvikle velfærden og dermed give input til arbejdet.

 
Senere på året præsenteres en samlet strategi for digital velfærd på sundheds-, social-, og undervisningsområdet.
 
Læs debatoplægget ’Digital velfærd – Nye muligheder for velfærdssamfundet’


Sidst opdateret 03-11-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |