Skip navigation


Kommunerne får hjælp til at bremse stofferne

19-12-2013
PRESSEMEDDELELSE – Selvom der i dag er langt færre unge, der tager stoffer end tidligere, så er der fortsat en gruppe unge, der eksperimenterer. Det gælder særligt unge, der ikke er i uddannelse eller arbejde. Nu offentliggør Sundhedsstyrelsen en ny forebyggelsespakke med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke det stofforebyggende arbejde.

Fra 2000 til i dag er der sket et markant fald i udbredelsen af hårde stoffer: halvt så mange unge eksperimenterede med stoffer i 2013 sammenlignet med i 2000. Eneste undtagelse er hash, som fortsat er det mest udbredte stof blandt unge.

Det viste den årlige narkotikarapport fra Sundhedsstyrelsen for nylig. Her kunne man også se, at der er stor social ulighed i brugen af stoffer: unge uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet har oftere et forbrug af stoffer sammenlignet med unge i uddannelse og arbejde.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen lavet en ny forebyggelsespakke, som skal støtte kommunerne i deres arbejde for at forebygge brug af stoffer. Pakken indeholder anbefalinger til kommunerne om, hvordan de bedst prioriterer og planlægger indsatsen, og den bliver offentliggjort i dag.

”Det er utrolig positivt, at langt færre unge i dag eksperimenterer med hårde stoffer som ecstasy, kokain og amfetamin. Det tyder på, at det forebyggende arbejde gør en forskel. Men det er vigtigt, at kommunerne fortsat fokuserer på forebyggelsesindsatserne over for de unge, for der er stadig en gruppe, der ikke har lagt stofferne fra sig, og her ser vi en tydelig social slagside. Et aktivt stofmisbrug gør det svært at få en uddannelse eller fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at det forebyggende arbejde møder de unge mange forskellige steder – både i skole- og uddannelsessammenhæng men også i fritiden og i nattelivet,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Den nye forebyggelsespakke fra Sundhedsstyrelsen, som nu sendes ud til alle landets kommuner, samler den eksisterende viden og evidens inden for forebyggelse af stofbrug og giver en række anbefalinger til kommunernes indsatser. Sundhedsstyrelsen anbefaler kommunerne at have et særligt fokus på unge, fordi det er i alderen 16-19 år, at det eksperimenterende brug af stoffer er højest.

Pakken fokuserer også på indsatser, som når de unge i de miljøer, hvor de færdes, så som skole, ungdomsuddannelser og festmiljøer.

Adm. direktør for Sundhedsstyrelsen Else Smith udtaler:

”Forebyggelse af stofbrug blandt unge hænger tæt sammen med forebyggelse af brug af alkohol og tobak. Unge med tidlig alkoholdebut og unge, der ryger, har en større risiko for at eksperimentere med stoffer end andre unge. Mange unge eksperimenterer med stoffer i en situation, hvor de er berusede. God trivsel og fastholdelse i uddannelse og job er nogle af de faktorer, som beskytter mod at den unge udvikler stofbrug. Sundhedsstyrelsen har med forebyggelsespakken om stoffer udviklet faglige anbefalinger til kommunens stofforebyggende arbejde. Kommunen er en hel central aktør i at sikre sunde rammer for de unges hverdag og fremme af deres trivsel. Og kommunen er en vigtig medspiller, når der skal samarbejdes med andre parter om forebyggelse af stofbrug, fx på ungdomsuddannelserne”.

Forebyggelsespakken om stoffer er nummer 11 i rækken af pakker, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort de seneste år.

Forebyggelsespakkerne er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker:

 • Tobak
 • Alkohol
 • Fysisk aktivitet
 • Mental sundhed
 • Seksuel sundhed
 • Solbeskyttelse
 • Hygiejne
 • Indeklima i skoler
 • Mad & måltider
 • Overvægt
 • Stoffer 

Fakta om stoffer:

 • Ca. 250 dør hvert år af forgiftninger og ulykker relateret til stoffer 
 • I 2012 var der 2.028 sygehuskontakter på grund af forgiftninger med stoffer
 • I 2012 blev 5.709 personer indlagt på psykiatrisk hospital med diagnoser relateret til stofbrug
 • 16.200 personer var i behandling for stofbrug i 2011, heraf var hash hovedstoffet for lidt over halvdelen af de behandlede
 • Andelen af de 16-64 årige, der har brugt hash inden for det sidste år er højere blandt personer uden for arbejdsmarkedet (13 %) sammenlignet med personer i beskæftigelse (5 %)
 • Andelen der har erfaringer med andre stoffer end hash, er højere blandt unge med forældre med kort uddannelse (16 %), sammenlignet med unge med forældre med længerevarende uddannelse (10 %)
 • I en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere vil der være:
    • 1390 af de 16-24-årige, som har prøvet hash inden for det seneste år og 521 inden for den seneste måned
    • 232 af de 16-24-årige, der har prøvet andre stoffer end hash inden for det seneste år og 116 inden for den seneste måned
    • En årlig driftsudgift på omkring 7,8 mio. kr. til social stofmisbrugsbehandling.

Kilder:
Sundhedsstyrelsen. Narkotikasituationen i Danmark 2013.
www.sst.dk

 

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69


Sidst opdateret 18-12-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |