Skip navigation


Sundhedsministeren indvier nyt stofindtagelsesrum i Odense

25-02-2013
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Astrid Krag indvier 26. februar Danmarks andet godkendte stofindtagelsesrum i Odense. København var den første kommune, som åbnede et, og her viser foreløbige erfaringer, at stofindtagelsesrummet har reddet liv og reduceret mængden af sprøjter og kanyler på gaderne.

I Danmark er der ca. 13.000 stofmisbrugere, som indtager heroin og andre stoffer ved at stikke sig. En del af dem er gademisbrugere, der fixer i opgange, kælderskakter og baggårde alene. Det er både farligt og sundhedsskadeligt. For ingen kan skride ind og hjælpe, hvis de tager en overdosis, og risikoen for at få infektioner mv. er overhængende, når stofferne indtages under uhygiejniske forhold. Og samtidig efterlader misbrugerne ofte brugte sprøjter og kanyler på gader og stræder til stor gene for beboerne.

Men sådan behøver det ikke at være. Det viser erfaringer fra Vesterbro i København, hvor Danmarks første stofindtagelsesrum blev indviet i oktober sidste år. Her har stofindtagelsesrummet både reddet menneskeliv, fordi kvalificeret personale har kunnet hjælpe stofmisbrugere, der har taget en overdosis, og reduceret mængden af narkoaffald i gaderne til stor glæde for beboerne i området.

De positive erfaringer skal nu bruges i Odense, der som den anden kommune i Danmark åbner et stofindtagelsesrum.

Sundhedsminister Astrid Krag indvier det nye stofindtagelsesrum, der midlertidigt ligger i Pantheonsgade 6, tirsdag den 26. februar kl. 14.30-16, og ministeren ser meget frem til indvielsen:

"Jeg er glad for, at Odense Kommune nu giver de mest udsatte stofmisbrugere mulighed for at leve et mere værdigt liv. Med åbningen af stofindtagelsesrummet behøver de ikke længere at tage deres stoffer under uværdige forhold i trappeopgange og på banegårdstoiletter. Og de behøver heller ikke at være bange for, om de kan få hjælp, hvis de får en overdosis, for stofindtagelsesrummet har tilknyttet kvalificeret personale, der kan skride ind, hvis det går galt. I København har stofindtagelsesrummet reddet flere fra at dø, så det er rigtig glædeligt, at Odense nu også giver stofmisbrugerne det her tilbud", siger sundhedsministeren.

Stofindtagelsesrummene i København og Odense får muligvis snart følgeskab af endnu et. Aarhus Kommune har nemlig for nylig søgt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om midler til at åbne et stofindtagelsesrum.

Fakta om stofindtagelsesrum
Regeringen vedtog i juni 2012 en lovændring, der gør det muligt for kommuner og selvejende institutioner med en kommunal driftsoverenskomst at åbne og drive stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofmisbrugere over 18 år kan indtage deres stoffer.

I princippet kan alle kommuner etablere stofindtagelsesrum, hvis de lever op til få krav om f.eks. indretning og personale. Der findes i dag to stofindtagelsesrum i henholdsvis København og Odense, men også Aarhus har planer om at åbne et.

For at hjælpe kommunerne med at komme i gang, har regeringen sammen med Enhedslisten afsat en pulje på 17 mio. kr., hvorfra kommunerne har kunnet søge om medfinansiering til stofindtagelsesrummene. Kommunerne skal selv dække minimum halvdelen af udgifterne til driften.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 25-02-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |