Skip navigation


Kommuner modtager flere penge til stofindtagelsesrum

10-12-2014
NYHED - Landets tre største kommuner får nu 20 millioner kroner i støtte til at etablere og drive stofindtagelsesrum i 2015.

Stærkt afhængige stofmisbrugere kan blive ved med at tage deres stoffer under ordnede forhold.

København, Aarhus og Odense Kommune modtager nemlig 20 millioner kroner for året 2015, som støtte til at drive de allerede eksisterende stofindtagelsesrum videre og for Københavns vedkommende også til at etablere et nyt stofindtagelsesrum. Kommunerne skal selv bidrage med mindst tilsvarende finansiering.

Pengene kommer fra en pulje, som regeringen og Enhedslisten i 2012 aftalte at oprette for at understøtte de kommuner, der ønskede at etablere og drive stofindtagelsesrum i 2012 og 2013. Siden valgte regeringen og Enhedslisten at fortsætte den statslige medfinansiering i 2014 og 2015 med henholdsvis knap 16 millioner kroner og 20 millioner kroner. 

Ambitionen med stofindtagelsesrummene er blandt andet at medvirke til at nedbringe dødeligheden blandt misbrugerne på gaden og reducere de skader, problemer og gener, som er forbundet med gademisbrug.

Københavns Kommune modtager knap syv millioner kroner til at etablere et nyt permanent stofindtagelsesrum, som skal erstatte et midlertidigt stofindtagelsesrum, og modtager derudover cirka 10 millioner kroner til drift. Aarhus Kommune modtager cirka to millioner kroner, mens Odense Kommune modtager cirka en million kroner. Forskellen i tilskudsstørrelsen afspejler forskelle i kapacitet og åbningstider.

Fakta om stofindtagelsesrum
Med en lovændring i juni 2012 har regeringen og et flertal i Folketinget gjort det muligt for kommuner at oprette og drive stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofmisbrugere over 18 år kan indtage deres egne medbragte stoffer i hygiejniske omgivelser og under overvågning af kvalificeret personale. Kommunerne kan også indgå driftsoverenskomst med selvejende institutioner om driften af stofindtagelsesrum.

Stofindtagelsesrummene skal blandt andet medvirke til at nedbringe dødeligheden blandt stofmisbrugere, forbedre deres sundhedsmæssige og sociale forhold samt begrænse generne for det omgivende samfund.

Danmark fik sit første stofindtagelsesrum i oktober 2012 i København, og april 2015 vil kommunen påbegynde etableringen af endnu et permanent stofindtagelsesrum med hjælp fra de udmøntede penge. I februar 2012 åbnede Odense Kommune et stofindtagelsesrum, og i november 2013 fik Aarhus kommune også et stofindtagelsesrum.


Sidst opdateret 11-12-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |