Skip navigation


Lungesygdomme skal opdages hurtigere

19-11-2014
NYHED – Mange er lungesyge uden at vide det, og det kan give dårligere helbred og færre gode leveår. Sundhedsministeren vil styrke indsatsen på lungeområdet, så KOL og andre lungesygdomme opdages tidligere, og patienterne kommer hurtigere i behandling.

Bliver du nemt forpustet, eller hoster du, når du går op af trapper eller løber efter bussen, så har du måske lungesygdommen KOL, som stadig flere danskere rammes af. Mange går nemlig rundt med sygdommen, som langsomt ødelægger lungevævet, uden at vide det.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har op mod 400.000 danskere KOL, men de har ikke fået stillet en diagnose og er ikke i behandling for deres sygdom, og det kan få alvorlige følger for patienterne.

Danmarks Lungeforening sætter i dag fokus på KOL og andre lungesygdomme. Det sker i anledning af den årlige internationale lungedag, og dagen markeres herhjemme blandt andet ved, at man rundt om i landet gratis kan få målt sin lungefunktion på flere sygehuse, apoteker og hos praktiserende læger.

Og sundhedsministeren bakker op om initiativet, der ligesom regeringens lungesatsning skal resultere i, at flere mennesker med lungesyge kommer hurtigere i behandling:

”Det er vigtigt, at man kommer i behandling, hvis man eksempelvis har KOL. For selvom lungesygdommen ikke kan helbredes, så kan den bremses, og det kan give den enkelte flere gode leveår og betyde, at man kan blive på arbejdsmarkedet", siger Nick Hækkerup og fortsætter: 

"Derfor har vi også i regeringen sat penge af til en national satsning på lungeområdet, der skal resultere i, at KOL og andre lungesygdommen bliver opdaget tidligere. Og det skal blandt andet ske ved at tilbyde sundhedstjek til dem, der er i særlig risiko for at blive syge”.

Som led i regeringens satsning for mennesker med lungesygdomme, skal de praktiserende læger tilbyde lungefunktionsmålinger til borgere, der er i risiko for at udvikle en lungesygdom. Og der skal også udarbejdes en forløbsplan for KOL, som skal gøre det mere tydeligt, hvem i sundhedsvæsnet der gør hvad hvornår, og hvilke behandlings- og rehabiliteringsstilbud de kan forvente at få af deres praktiserende læge, speciallæger, kommunen og sygehusene. 

Fakta om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Hvert år dør cirka 3.500 danskere af sygdommen, og det anslås, at 400.000 danskere har KOL, men kun halvdelen ved, de har den. KOL kan ikke helbredes, men sygdommen kan bremses blandt andet med medicinsk behandling, så den ikke udvikler sig.

Fakta om regeringens lungesatsning
Regeringen har sat 250 mio. kr. af i perioden 2015 til 2018 til en national satsning for mennesker med lungesygdomme:

 1. Opdage lungesygdom hurtigere
  Der indføres målrettede sundhedstjek blandt danskere, der er i høj risiko for at have eller udvikle lungesygdom. I samarbejde med almen praksis skal der etableres et systematisk undersøgelsesprogram for KOL og astma. Programmet vil indebære, at de praktiserende læger gennemfører et større antal lungefunktionsmålinger og forbedrer kompetencerne til at identificere KOL og astma.
   
 2. Bedre behandling
  Der udarbejdes forpligtende forløbsplaner for bl.a. KOL-patienter, der beskriver, hvad standardforløbet vil være for en KOL-patient, der netop får konstateret KOL. Det skal give patienten klar besked om, hvad man som KOL-patient kan forvente af forløb.
   
 3. Telemedicin
  KOL-patienter skal have bedre mulighed for at holde øje med sygdommen hjemmefra ved hjælp af telemedicinske løsninger. De gode erfaringer med hjemmemonitorering skal rulles ud.
   
 4. Opfølgning på effekt og behandlingsmål
  Over de kommende år skal der udvikles indikatorer for kvalitet, der gør det muligt at følge op på resultaterne for mennesker med lungesygdomme og den styrkede lungeindsats. Det kan bl.a. være lægemiddelforbrug og akutte sygehusindlæggelse.

Sidst opdateret 19-11-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |