Skip navigation


Sundhedsminister: Behandlingstilbud mod ludomani skal spredes bedre geografisk

03-04-2019
NYHED – Med den årlige fordeling af midler til behandling mod ludomani lægger sundhedsminister Ellen Trane Nørby op til, at der kommer flere tilbud rundt omkring i landet. I første omgang forventes der at åbne nye tilbud i Aalborg og i Esbjerg.

Ludomani-behandling har hidtil været forankret i relativt få store byer, men nye tilbud skal sikre bedre geografisk spredning af tilbuddene.

”Spilafhængighed og ludomani er ikke kun et storbyfænomen, og vi vil gerne hjælpe flere af de mennesker, der lider af ludomani, ved at give bedre mulighed for, at de kan opsøge behandling flere steder i landet. Jeg forventer, at den nye fordeling af pengene, betyder i første omgang, at flere i Sydvestjylland og Nordjylland vil få nemmere adgang til et behandlingstilbud”, siger Ellen Trane Nørby.

Også andre egne af landet vil på sigt forhåbentlig få et behandlingstilbud. Ligesom telebehandlingstilbud forventes at medvirke til en bedre geografisk dækning.

Sundhedsministeren fordeler i denne runde for første gang midler for en toårig periode. I alt udmøntes 37,4 mio. kr. i 2019 og 34,9 mio. kr. i 2020 til samlet 7 behandlingssteder og 4 forebyggelsesprojekter. Pengene går til ludomanibehandling og til forebyggelse af ludomani. Se fordeling ennedenfor.

En evaluering af ludomanibehandlingen i Danmark, som Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde sidste år viste, at antallet af borgere i behandling for ludomani har været stigende fra 2015 til 2017 og nu ligger på cirka 1.100 borgere årligt hos de evaluerede behandlingsinstitutioner.

Læs mere her

Øget fokus på effektmåling

På baggrund af evalueringen er ansøgningskriterierne delvist revideret. Bl.a. har der som noget nyt været kriterium om, at der skal foretages effektmåling af behandlingsaktiviteterne på en valideret skala, og at
data herfra skal anvendes i institutionens løbende arbejde.

Der skal værre større sikkerhed for, at behandlingen virker, men der skal også skabes mere kontinuitet i behandlingen. Derfor har det i år været muligt at søge midler for to år ad gangen i stedet for kun et.

Fakta

  • Sundheds- og Ældreministeriet har i en årrække udmøntet den såkaldte ludomanipulje, der i 2019 er på 37,4 mio. kr. og i 2020 er på 34,9 mio. kr.

  • I lyset af udviklingen på spilmarkedet og stigningen i antallet af personer med spilafhængighed ønskede regeringen og de øvrige partier i Folketinget i 2017 at styrke indsatsen for bekæmpelse af ludomani. Partierne indgik derfor en aftale om at øge midlerne til forebyggelse, behandling og forskning i ludomani bl.a. for at sikre, at indsatsen er evidensbaseret.

  • Det indgik også i aftalen, at der i 2018 skulle gennemføres en ekstern evaluering af kvalitet, effekt og effektivitet og service hos modtagerne af puljemidler til behandling og forebyggelse for 2015-2017. Denne evaluering blev offentliggjort i november 2018.

Oversigt over fordeling af midler til forebyggelse og behandling af ludomani 2019 og 2020


Behandling

Ansøger (projekt)

Fordeling
for 2019

Fordeling
for 2020

Ludomaniklinikken Mindwork

1.655.000 kr.

1.333.000 kr.

Behandlingscenter Tjele

7.000.000 kr.

7.000.000 kr.

Alfa København

1.200.000 kr.

1.300.000 kr.

DropUd

2.750.000 kr.

2.200.000 kr.

Ludomaniklinikken, Arbejds- og Miljømedicinsk, OUH

1.100.000 kr.

1.200.000 kr.

Center for ludomani

14.000.000 kr.

13.500.000 kr.

Forskningsklinikken for Ludomani

4.600.000 kr.

3.375.000 kr.

I alt behandling

32.305.000

29.908.000 kr.


Forebyggelse

Ansøger (projekt)

Fordeling
for 2019

Fordeling
for 2020

Den Sociale Retshjælps Fond

195.000 kr.

192.000 kr.

Forskningsklinikken for Ludomani, Aarhus

150.000 kr.

150.000 kr.

Center for Ludomani

4.000.000 kr.

3.800.000 kr.

Center for Digital Pædagogik

750.000 kr.

850.000 kr.

I alt forebyggelse

5.095.000

4.992.000 kr.Sidst opdateret 03-04-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |