Skip navigation


Medicin med euforiserende stoffer – hvad gør man ved rejse til udlandet?

05-07-2006
Euforiserende (narkotiske) stoffer er i stort set alle lande, herunder Danmark, underlagt regler om kontrol. Det betyder, at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer.

De enkelte lande fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Særligt medicin med euforiserende (narkotiske) stoffer er der opmærksomhed på pga. stoffernes misbrugspotentiale. Det betyder, at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer.

Når du rejser til et andet land, har du selv ansvaret for på landets ambassade/repræsentation i Danmark at undersøge, hvilke regler der gælder for medbringelse af medicin til eget brug til det pågældende land.

Hvis du er i behandling med medicin indeholdende euforiserende stoffer, bør du overveje at sikre dig bedst muligt, inden du medbringer medicinen på rejsen. Dette kan gøres ved en Schengen-attest eller anden dokumentation, som rejselandet oplyser, se nedenfor.

Hvis du er i tvivl om din medicin indeholder euforiserende stoffer, kan du spørge på apoteket eller hos din læge.

Du kan endvidere finde en fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN's narkotikakonvention.

Rejse til et Schengen-land

Danmark har tilsluttet sig Schengen-konventionens artikel 75. Det betyder, at det er lettere at rejse til andre lande i Schengen-samarbejdet med medicin med euforiserende stoffer til eget brug. Ved rejser til lande i Schengen-samarbejdet er der mulighed for at få udstedt en Schengen-attest for medicin med euforiserende stoffer til eget brug i en mængde svarende til rejsens længde, dog maksimalt 30 dage. Attesten udstedes på apoteket og er gratis.

Følgende lande er med i Schengen-samarbejdet: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Estland, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien (inkl. De Kanariske Øer), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Grønland og Færøerne er ikke med i Schengen-samarbejdet.

Du skal medbringe dit pas for at få en attest.

Du kan få en attest til medicin du allerede har købt. Det kan være nødvendigt at medbringe dokumentation i form af en recept, kassebon eller medicinemballagen.

Du skal medbringe den originale attest på rejsen.

Schengen-attesten har en maksimal varighed af 30 dage. Der må ikke udstedes flere Schengen-attester i serie for at dække en rejse på mere end 30 dage. Skal du være væk længere end 30 dage, må du forud for rejsen rette henvendelse til rejselandet ambassade/repræsentation i Danmark for at få oplyst, hvorledes du skal forholde dig.

Rejser til lande uden for Schengen-samarbejdet

Skal du rejse til et land uden for Schengen-samarbejdet, skal du rette henvendelse til rejselandets ambassade/repræsentation i Danmark for at få oplyst, hvorledes du skal forholde dig, og hvilken dokumentation du eventuelt skal medbringe.

Tilkendegiver ambassaden, at en attest kan anses for relevant dokumentation, har apoteket i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 1, nr. 2, mulighed for at udstede en medicin-attest. Det er helt frivilligt, om den enkelte apoteker ønsker at udstede denne medicin-attest. Apoteket fastsætter selv gebyret for disse attester.

Du kan kontakte ministeriet for yderligere information på tlf. 72269000.


Sidst opdateret 09-01-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |