Skip navigation


Særlov gør det muligt for flere kræftsyge kvinder at få erstatning

21-02-2014
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Nick Hækkerup fremsætter en særlov, der bl.a. suspenderer den 10-årige forældelsesfrist for patientskader for kvinder, som har fået en skade, fordi de ved en fejl ikke er blevet indkaldt til screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Cirka 145.000 kvinder er ikke blevet indkaldt til regelmæssige undersøgelser for livmoderhalskræft i årene mellem 1981 og 2007, hvilket formentlig skyldes en it-fejl i regionernes indkaldelsessystem. 
 
Kvinder, som uberettiget er blevet frameldt screeningsprogrammet og har fået en patientskade, eksempelvis en forsinket diagnose, som har forringet deres overlevelsesmuligheder, kan søge om erstatning i Patientforsikringen. Det har foreløbig 103 kvinder gjort.
 
Men efter de nuværende regler for patientskadeerstatninger er det ikke alle kvinderne, der har mulighed for at få tilkendt erstatning. En forældelsesfristregel betyder nemlig, at patienter, der har fået en skade for mere end 10 år siden, er afskåret fra at få erstatning. Det skal en særlov, som sundhedsministeren fremsætter, imidlertid lave om på.
 
"Grundlæggende handler det om, at borgerne skal være trygge ved vores sundhedsvæsen, og når der sker fejl, skal vi være klar til at rette op på dem, sådan som nu bedst kan lade sig gøre", siger sundhedsminister Nick Hækkerup og fortsætter:
 
"Jeg synes kun, det er ret og rimeligt, at kvinder, der ved en fejl ikke er blevet inviteret til at deltage i screeningsprogrammet, kompenseres for deres skader. Derfor fremsætter jeg et lovforslag, der sikrer, at kvinder med livmoderhalskræft, som i dag er afskåret fra at få erstatning, fordi deres sager er forældede, vil kunne få det”, forklarer sundhedsministeren.
 
På baggrund af kvindernes egne oplysninger anslås det, at 25 af de 103 erstatningssager, som Patientforsikringen foreløbig har modtaget, er ældre end 10 år og dermed forældede. Med særloven vil kvinderne kunne komme i betragtning til erstatning.
 
Udover at suspendere forældelsesfristen vil særloven også sidestille kvinder, der har fået en patientskade før 1. juli 1992, hvor patientforsikringsordningen trådte i kraft, med dem, der har fået en skade efter denne dato. Det betyder, at kvindernes erstatningssager vil blive vurderet efter lempeligere regler, end hvad der ellers følger af dansk rets almindelige erstatningsbetingelser. 
 
9 af de 103 erstatningssager, som indtil videre er anmeldt, er sket før 1. juli 1992. Særloven vil altså få betydning for i alt 34 af de indtil nu anmeldte erstatningssager. Men det er langtfra sikkert, at alle de skader, som kan anmeldes, er kommet ind til Patientforsikringen endnu.
 
Lovforslaget forventes at blive fremsat i marts 2014.
 
Hvis loven vedtages, vil den træde i kraft 1. juli 2014.
 
Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: 23 23 00 03.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.
 
Fakta: Hvem kan søge erstatning?
Kvinder, der uberettiget ikke er blevet indkaldt til en undersøgelse for livmoderhalskræft og har fået en patientskade, kan søge erstatning i Patientforsikringen.
 
For at komme i betragtning til erstatning skal man skal have fået en skade i form af en forsinket diagnose med forringet overlevelsesmuligheder til følge eller en mere indgribende behandling, end hvis kræften var opdaget tidligere.
 
Derudover vil der også kunne gives erstatning til efterladte, der eksempelvis har mistet en ægtefælle, fordi kræftsygdomme ikke blev opdaget i tide.
 
Patientforsikringen skal have modtaget anmeldelser om erstatning senest 1. juli 2015.

Sidst opdateret 21-02-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |