Skip navigation


Sundhedsministeren giver Forbrugerrådet og KL plads i nyt ankenævn

19-02-2014
PRESSEMEDDELELSE - Forbrugerrådet og KL får hver en fast plads i det nye Ankenævn for Patientforsikringen. Det har sundhedsminister Nick Hækkerup besluttet.

Patienter, der får afslag på en klage over en lægemiddelskade i Patientforsikringen, har hidtil kunnet anke afgørelsen til Lægemiddelskadeankenævnet. Med et nyt lovforslag nedlægges ankenævnet, og sagerne flyttes til Patientskadeankenævnet, der samtidig skifter navn til Ankenævnet for Patientforsikringen.
 
Det nye ankenævn skal bl.a. gøre klagesagssystemet mere gennemskueligt for borgerne og forenkle behandlingen af ankesager. Fremover vil både klager over Patientforsikringens afgørelser om lægemiddelskader og patientskader, som i dag behandles i Patientskadeankenævnet, nemlig blive behandlet i det nye ankenævn. 
 
"Med samlingen af de to ankenævn, vil borgerne få bedre overblik over sagsbehandlingen, fordi nogle klagesager, som i dag både behandles i Lægemiddelskadeankenævnet og Patientskadeankenævnet, fremover behandles samme sted. Det er både en fordel for borgerne og for det offentlige, der undgår dobbelt sagsbehandling", siger sundhedsminister Nick Hækkerup, der har sat sit eget fingeraftryk på lovforslaget.
 
Lovforslaget, der 1. behandles i Folketinget på torsdag, adskiller sig således fra det lovforslag, som blev fremsat 30. januar 2014. Forbrugerrådet og KL, der ikke var tiltænkt en plads i det nye ankenævn, får nemlig hver en fast plads: 
 
"Efter at have sat mig grundigt ind i lovforslaget og læst høringssvarene har jeg besluttet, at borgernes interesser er bedst tjent med, at både Forbrugerrådet og KL er repræsenteret i ankenævnet. Forbrugerrådet har været en del af Patientskadeankenævnet siden 1990’erne og har stor ekspertise inden for både lægemiddelskader og patientskader. Og i takt med at stadig flere af sundhedsopgaverne bliver løst af kommunerne, kan de potentielt få en større andel af patientskader. Derfor skal de to organisationer begge have fast plads i ankenævnet", siger sundhedsministeren.  
 
De nye regler for Ankenævnet for Patientforsikringen træder i kraft 1. januar 2015.


Læs 'Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed' (L 126)

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 20-02-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |