Skip navigation


Psykisk sårbare elever skal hjælpes bedre

07-06-2014
NYHED - Mange elever på erhvervs- og produktionsskoler bliver aldrig færdige med deres uddannelser, fordi de slås med personlige og psykiske problemer. Det skal et nyt undervisningsprogram være med til at afhjælpe. Sundhedsminister Nick Hækkerup håber, at indsatsen vil reducere frafaldet på skolerne og være med til at skabe mere lighed i sundhed.

Rigtig mange af de elever, som begynder på landets erhvervs- og produktionsskoler for eksempelvis at blive social- og sundhedsassistent, automekaniker, tjener eller murer får aldrig et uddannelsesbevis i hånden. Tal fra 2012 viser, at hele 48 procent af eleverne ikke gennemfører en påbegyndt uddannelse.

Det store frafald skyldes formentlig flere forskellige ting, men ifølge en undersøgelse foretaget af Psykiatrifonden er en af de væsentligste årsager, at mange elever slås med personlige og psykiske problemer. 58 procent af de erhvervsskoler, der har medvirket i undersøgelsen, peger på, at psykiske lidelser, lavt selvværd, trivselsproblemer o.l. er hovedårsagen til det store frafald.

Med ca. 23 millioner kroner i økonomisk støtte fra Sundhedsministeriet sætter 11 kommuner derfor gang i et nyt undervisningsprogram, der skal fremme elevernes mentale sundhed. Programmet, der er udviklet af Psykiatrifonden, skal bl.a. forebygge angst og depression hos de unge på en række produktions- og erhvervsskoler.

"Flere af de her elever har oddsene mod sig. De kommer eksempelvis fra familier, hvor man ikke har tradition for at uddanne sig, og det kan i sig selv gøre det svært at gennemføre en uddannelse. Og hvis de unge også skal slås med psykiske problemer, bliver det i hvert fald ikke nemmere. Derfor giver vi nu en række skoler en hjælpende hånd til at få eleverne til at trives bedre og forebygge, at de udvikler psykiske lidelser", siger sundhedsminister Nick Hækkerup. 

Ud over at få flere elever til at gennemføre en uddannelse, håber sundhedsministeren, at initiativet kan være med til at bryde den store ulighed i sundhed, der er vokset de senere år:

"Der er en klar sammenhæng mellem uddannelse og sundhed. Ufaglærte har for eksempel færre raske leveår end dem, der har en uddannelse, og hvis du står uden for arbejdsmarkedet, har du også oftere problemer med helbredet. Så hvis vi kan fastholde de unge på skolerne, så kan vi være med til at knække uligheden i sundhed", siger Nick Hækkerup. 

Fakta om puljen til fremme af unges mentale sundhed
Følgende kommuner får økonomisk støtte fra satspuljemidlerne til at sætte gang i projekter i samarbejde med udvalgte erhvervs- og produktionsskoler:

  • Guldborgsund Kommune i samarbejde med Lolland Kommune: 3,1 mio. kr.
  • Holbæk Kommune i samarbejde med Odsherred og Kalundborg Kommuner: 4,1 mio. kr.
  • Københavns Kommune: 3 mio. kr.
  • Norddjurs Kommune i samarbejde med Syddjurs Kommune: 3,5 mio. kr.
  • Odense Kommune: 1,8 mio. kr.
  • Viborg Kommune: 3,6 mio. kr.
  • Vejle Kommune: 3,2 mio. kr.

Projekterne løber fra foråret 2014 og afsluttes i august 2016.


Sidst opdateret 07-06-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |