Skip navigation


Skærpet kontrol med læger fra tredjelande

09-03-2010
PRESSEMEDDELELSE

Med det formål at skabe yderligere sikkerhed for danske patienter for, at læger fra tredjelande, der søger ansættelse i det danske sundhedsvæsen, har de nødvendige lægefaglige og sproglige kvalifikationer, har Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i dag besluttet, at der skal iværksættes følgende ændringer i forhold til den gældende autorisationspraksis:  

1.      Der stilles fremover krav om, at tredjelandslæger gennemgår helt den samme kliniske basisuddannelse, som kræves af medicinske kandidater fra danske universiteter.

2.      Som betingelse for at få adgang til at påbegynde denne kliniske basisuddannelse skal tredjelandslæger – ad modum den svenske ordning – gennemgå og bestå en 3 dages test af faglige og sproglige kvalifikationer.

3.      Herudover vil der for hver enkelt tredjelandslæge blive indført en skærpet observation i og med, at den ansvarlige overlæge vil få pligt til tidligst muligt og mindst to gange inden for de første tre måneder af den kliniske basisuddannelse at evaluere det hidtidige forløb og rapportere herom til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen vil fortsat have mulighed for at give merit til tredjelandslæger uddannet ved anerkendte universiteter og med betydelig praktisk erfaring.

Sundhedsstyrelsen vil offentliggøre en samlet redegørelse med yderligere initiativer til styrkelse af patientsikkerheden i relation til autorisation af udenlandske læger. Styrelsen vil invitere Danske Regioner og Lægeforeningen til en nærmere drøftelse af disse initiativer.

Kontakt: 
Pressechef Line Aarsland, mobil tlf. 2440 7471


Sidst opdateret 09-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |