Skip navigation


Lettere at være patient og personale

30-05-2011
PRESSEMEDDELSE - I det danske sundhedsvæsen skal den ene hånd vide, hvad den anden gør. Det er grundtanken i en ny lov – vedtaget i dag. Bertel Haarder mener, at loven vil betyde et bedre forløb for den enkelte patient.

Et enigt folketing – undtaget Enhedslisten – har i dag vedtaget en ny lov,  som sikrer, at sundhedspersonalet lettere kan dele viden om den enkelte patient.

I dag er det kun læger, som har fuld adgang til de elektroniske journaler med relevante oplysninger om den enkelte patients forløb . Med den nye lov kan blandt andre tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere også få fuld adgang til de elektroniske patientjournaler , når det kan begrundes med hensynet til patienten og dermed er nødvendigt for at give den enkelte patient den bedste behandling.

Det vil give en højere grad af sammenhæng og kvalitet i behandlingen og tryghed for den enkelte patient.

”Det er dejligt, at vi har så bredt et flertal bag ændringen. Nu skal det være slut med, at patienten skal starte forfra hver gang og oplyse de samme ting igen og igen til forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet . Den ene hånd skal vide, hvad den anden gør i sundhedsvæsenet,” siger Bertel Haarder.

Han understreger, at der altid skal være en behandlingsmæssig grund til, at sundhedspersonalet læser patienternes journaler. Og at patienten kan blokere oplysninger, som hun eller han ikke ønsker skal deles.

Den nye lov vil også gøre hverdagen lettere for sygehuspersonalet. De kan nemmere blive fuldt opdateret om patienten, og dermed bruge mere tid på at gøre deres arbejde i stedet for at lede efter de rigtige papirer.   

En anden del af det nye lovforslag handler om kommuners og regioners mulighed for at indhente data om patienterne i offentlige registre. Formålet med den del af forslaget er, at regionerne og kommuner skal have bedre mulighed for at udarbejde statistikker til at danne sig et overblik over patienternes behov. På den måde skal de bedre kunne skaffe sig et grundlag for at give de bedste sundhedstilbud til patienterne.

Men det understreges i lovforslaget, at kommunerne og regionerne ikke har lov til at bruge oplysningerne om den enkelte patient i en sagsbehandling – kun til statistikker. Denne understregning skal blandt andet sikre, at følsomme oplysninger ikke bruges, når en patient fx søger om ydelser.

”Der skal være sammenhæng og høj kvalitet i de tilbud, patienten får. Dermed hjælper vi blandt andet til den rette behandling – og at patienten ikke er på hospitalet unødigt eller længere end højst nødvendigt. På den måde er lovforslaget også et skridt mod kortere indlæggelser. Og det er den vej, vi skal”, siger Bertel Haarder.   

Yderligere oplysninger
Pressechef Niels Ditlev, tlf. 72 26 94 14 


Sidst opdateret 30-05-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |