Skip navigation


Sundhedsminister: ”Sammen skaber vi et stærkere sundhedsvæsen”

11-12-2014
NYHED – Nick Hækkerup har afsat hele dagen i dag til at mødes med en række nøgleaktører på sundhedsområdet for at få input til, hvordan regeringens sundhedsstrategi bedst kan realiseres.

Flere danskere skal overleve en kræftsygdom, kroniske sygdomme skal opdages tidligere, de praktiserende læger skal styrkes, patienterne skal inddrages mere i egen behandling, og kvaliteten i sundhedsvæsnet skal løftes.

Sådan lyder hovedoverskrifterne i regeringens sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre”, og i dag går flere end 100 nøgleaktører på sundhedsområdet i dialog om, hvordan strategien bedst muligt føres ud i livet.

Og det er noget helt nyt, at så mange mødes i dialog om, hvordan pengene til sundhedsvæsnet bedst forvaltes, og derfor er det et stort skridt på vejen til at skabe et stærkere sundhedsvæsen, mener sundhedsminister Nick Hækkerup.

”Samarbejde på tværs af aktører og sektorer er utroligt vigtigt, hvis vi skal skabe et endnu bedre sundhedsvæsen og nedbringe uligheden i sundheden. Vi skal lære af hinanden og lytte til hinandens erfaringer – på den måde står vi stærkest og kommer nærmere målet”, siger han og fortsætter:

”Det her skal gerne munde ud i et forpligtende samarbejde, for hvis vi gerne vil lykkes med at gøre alt det for kronikerne og kræftpatienterne og inddrage patienten på en ny og ordentlig måde, som vi gerne vil, så kan vi politikere ikke gøre det alene."

For ifølge sundhedsministeren kender fagforeningerne, patientgrupperne, regionerne og kommunerne bedst selv til de udfordringer og problematikker, der er på lige præcis deres område, og derfor er det væsentligt at lytte til, hvad de har at sige. 

Dagen vil også byde på debatter om, hvordan man sikrer mere kvalitet i behandlingen af mennesker med kronisk sygdom, hvordan man bedre inddrager patienter, og hvordan man tidligere opsporer og udreder kræft. Her vil blandt andre Kræftens Bekæmpelse, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Danske Patienter bidrage.

Også sundhedstjek på arbejdspladsen vil være på dagsordenen. For hvordan kan man bedst muligt indføre sundhedstjek, som kan være med til at skabe mindre ulighed i sundhed?

Med finanslovsaftalen for 2015 er der afsat 6,5 milliarder kroner til sundhedsområdet, og de penge skal gøre størst muligt gavn. Derfor er det utroligt væsentligt at få diskuteret med alle relevante parter, hvordan man bedst muligt investerer disse penge, siger sundhedsministeren:

”Alle danskere har lige ret til behandling, og vi må sikre os, at den behandling, de får, er den bedste og mest effektive. Derfor glæder det mig, at de mennesker, som alle er en del af det danske sundhedssystem, får talt om, hvad der skal til for at skabe det bedste sundhedsvæsen.”

Læs mere om finanslovsaftalen på sundhedsområdet her


Sidst opdateret 11-12-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |