Skip navigation


Danskerne lever længere – men kræft kræver stadig skarp prioritering

19-12-2011
PRESSEMEDDELELSE

Danskernes dødelighed falder år for år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Alene fra 2009 til 2010 er dødeligheden faldet med 2,5 pct. Det betyder, at alle danskere – uanset alder – har forøget chancen for at overleve til næste fødselsdag.

Men på trods af, at den samlede befolkning lever længere, så er der samtidig flere danskere, der dør af kræft. De nye tal viser, at kræftdødeligheden er steget en smule fra 2009 til 2010.   

Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag siger:
”Jeg er selvfølgelig glad for, at danskerne lever længere. Der er dog ingen tvivl om, at der stadig er et stort forbedringspotentiale, især på kræftområder. Det er kræften, der er den hyppigste dødsårsag blandt danskere og en nylig publikation fra OECD viser, at Danmark er det land, hvor forekomsten af kræft er størst. Vores kræftdødelighed er dårligere end OECD-gennemsnittet.”

Ministeren siger videre:
”Disse tal bekræfter mig i, at det er nødvendigt at foretage prioriteringer i sundhedsvæsenet. Derfor vil regeringen indføre differentieret behandling af patienter, hvor der skal være størst fokus på de alvorligt syge.”   

Yderligere information
Presseansvarlig Bo Elkjær, bel@sum.dk,
 tlf. 22 77 70 88 
Pressemedarbejder Kasper Pihl Møller,
kpm@sum.dk ,
tlf. 22 42 74 31 


Sidst opdateret 19-12-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |