Fra: 17-04-2015 til: 19-04-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenStatus på samtykkeerklæring mellem Region H og KK13-04-2015SJ-STD-SUMKGE1693650
SundhedsstyrelsenKlinisk funktion27-03-2015SJ-STD-SUMKGE1693653
Dansk Center for OrgandonationTilsagn 2015 m. accept. sendt.15-04-201509006751691306
Dansk Center for OrgandonationDansk Center for Organdonation acceptskrivelse puljemidler 2016-201817-04-201509006751693770
ÆldreForumvedr. mødedatoer efteråret 201517-04-201509037881693912
UdenrigsministerietSvar vedr. andet halvår 2015. Frist 15.04.201417-04-201510003001693931
Region MidtjyllandOpklarende spørgsmål til ansøgning vedrørende anvendelsen af uforbrugte midler fra projektet i stueetagen af Sundhedshuset Grenaa15-04-201511031371690587
Tønder KommuneGodkendelse af forlængelse af projektperiode og revideret budget for Sundhedshus Skærbæk17-04-201511038141693936
Roskilde SygehusVedr. ministeriets jnr 120911816-04-201512091181691760
Region NordjyllandSvar på forespørgsel om forhåndstilkendegivelse om ændring af vedtægter for Sundhedshus Sæby I/S17-04-201513002371692632
Dansk Acusticusneurinom ForeningDansk Acusticusneurinom Forening, Aflæggelse af regnskab17-04-201513015131693592
Forældre og FødselAflæggelse af regnskab - Aktivitetspuljen 2013 FOF16-04-201513016541692392
Depressions ForeningenTilbagebetaling Depressionsforeningen17-04-201513016561693824
Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre AfhængighedssygdommeDCAA spørgsmål til regnskab 201315-04-201513017071691089
PKU ForeningenPKU Aflæggelse af regnskab - Aktivitetspuljen 201315-04-201513017141691045
Europarådet - Council of EuropeSendt til DH-BIO -Comments on revised draft protocol - protection of human rights and dignity of persons with mental disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment.18-04-201513018961693968
Danske RegionerRammer for tilsagn om midler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne fra Aftale om Finansloven for 201530-03-201513035751680440
SundhedsstyrelsenSUM_Bemærkninger til rapportudkast til psykologevaluering17-04-201513051531693830
SignaturVedr. faktura17-04-201514010631692760
KL
Sundhedsstyrelsen
TrygFonden smba
Statens Institut for Folkesundhed
Møde i KRAM-datastyregruppen mandag den 13. april kl. 14 i SUM17-04-201514015771693584
SundhedsstyrelsenSamtykkeerklæring mellem Region og kommune18-03-201514022981693640
JustitsministerietSvar på mail fra JM vedr. indstilling af medlem til Arbejdsgruppen om kampsport17-04-201514025741692939
SundhedsstyrelsenSvar på forespørgsel vedrørende udbetaling17-04-201514031841692883
SundhedsstyrelsenProces vedr. udstedelse af revideret vejledning om tuberkulose17-04-201514037661692782
Danske RegionerDUT-høring over revideret vejledning om tuberkulose17-04-201514037661692761
SundhedsstyrelsenUdkast til DUT-notat om TB-vejledning08-04-201514037661684188
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune Ansøgning om overførsel til 201 til projektnr. 62180.16-01-201514042011628069
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune Ansøgning om overførsel til 2015 til projektnr. 62180.03-02-201514042011638708
Danmarks Faste Mission ved FN i Geneve
Sundhedsstyrelsen
WHA68: Udkast til fordelingsliste17-04-201514044051693766
World Health Organization (WHO)First Member State meeting on governance reform 13 May 2015 - Danish delegation17-04-201514044051693629
 Beskikkelsesbrev til nyt medlem for Sundhedsstyrelsen17-04-201514048661692608
PatientombuddetOrientering af Patientombuddet om ny beskikkelse17-04-201514048661692688
 Beskikkelsesbrev til nyt medlem for Sundhedsstyrelsen17-04-201514048661692634
SundhedsstyrelsenOrientering af Sundhedsstyrelsen om beskikkelse17-04-201514048661692684
Roskilde Kommune
Struer Kommune
Skive Kommune
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Bornholms Regionskommune
møde om atomaffaldssagen17-03-201514053071669462
 Takkebrev til afgående medlem for Lægeforeningen17-04-201514053651693702
 Takkebrev til udtrædende medlem for Lægeforeningen17-04-201514053651693656
Patientombuddet
Lægeforeningen
Orientering af Lægeforeningen om afbeskikkelse17-04-201514053651693719
PatientombuddetOrientering af Patientombuddet om afbeskikkelse17-04-201514053651693730
Statens Serum InstitutOrientering til SSI vedr. Innovationsfondens kommentarer i fht. proces og tidshorisont for opslag17-04-201514056491693620
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune Godkendelse af overførsel af midler til 2015 til projektnr. 62170.22-01-201514059581632073
CharlottehavenKoncernchefseminar den 8. september kl. 9.00-21.00 i Charlottehaven17-04-201514066901692768
Danske Regioner
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
KL
Sundhedsstyrelsen
Socialstyrelsen
Revideret udkast af henvendelse om afgrænsningsproblematikker til gennemsyn17-04-201514074741692945
3F - Fagligt Fælles ForbundSvar på invitation til reception og frokost 8. maj 201516-04-201515000041691915
Kommunernes LandsforeningVidereresendelse af mail17-04-201515000341693871
Næstved KommuneSvar til Næstved Kommune17-04-201515000341693880
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Input til forløbsplan for type 2-diabetes fra Diabetesforeningen17-04-201515002601692738
DiabetesforeningenSvar vedr. input til forløbsplan for type 2-diabetes17-04-201515002601692751
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde med RM vedr. særlig kvartalsrapportering for DNU 29. januar 201517-04-201515004151693318
Pharma Industry FinlandOplæg og cv til sekretariat for Nordic Trial Alliance Conference on April 22nd–23rd 2015 in Helsinki17-04-201515005851693923
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriFVM: Bemærkninger senest d. 22 april17-04-201515006721693855
Eigtved PakhusProgram for Sundhedsministeriets personaledag den 28/417-04-201515011461693299
Region SjællandRegion Sjælland Godkendelse af revideret budget af 17. april 2015 til projektnr. 49801.17-04-201515013621693606
Danske RegionerUdmøntning af midler fra Aftale om Finansloven for 2015 til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger16-04-201515015331692553
Økonomi- og IndenrigsministerietInformationspapir om Sundhedsdataprogrammet16-04-201515016381693244
FinansministerietInformationspapir om Sundhedsdataprogrammet16-04-201515016381693213
Metroxpress A/SSvar på henvendelse om aktindsigt i arbejdsrelaterede mails sendt fra private mailadresser af hhv. minister, særlig rådgiver og departementschefer siden 201117-04-201515017271693853
 centersvar på borgerhenv. - fejlbehandling af psykiater13-04-201515017751688061
 centersvar på borgerhenv. - klage over speciallæger08-04-201515017761684581
Danske RegionerKvalitet i sygehusvæsnet17-04-201515019181694002
Ugeskrift for LægerOpslag i patientjournaler16-04-201515019181694006
Københavns Universitet - Det Juridiske FakultetBiobanker16-04-201515019181694005
PolitikenE-dampe17-04-201515019181693600
Jyllands-PostenTatoveringer17-04-201515019181693594
Danske RegionerKvalitet i sygehusvæsnet17-04-201515019181694003
PolitikenPenge til kræftbehandling16-04-201515019181694004
Dagbladet InformationOrientering til borgeren om status på aktindsigtafgørelse17-04-201515019451693037
Haderslev KommuneSvar til borgmester i Haderslev Kommune vedr. Gram Apotek10-04-201515019501687043
 Svar på borgerhenvendelse vedr. mere effektive processer på sygehusene17-04-201515019631692865
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Bornholms Regionskommune
Vedr. proces for Risø-affald10-04-201515020501687035
Sundhedsstyrelsen
Udenrigsministeriet
WHO´s Regionalkontor for Europa
DRAFT WHO country-specific estimates of child deaths associated with rotavirus infection, 2000-2013 - EUR16-04-201515020741692391
 Svar på henvendelse vedr. dialog med aktører, der arbejder med sundhedsfremme16-04-201515020821692004
 Anmodning om bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udtalelse17-04-201515021111692796
 Svar på borgerhenvendelse vedr. behandling af patienter med ALS i danmark15-04-201515021381691157
 Henvendelse og svar vedr. Question with regard to ambulatory (compulsory) mental health care09-04-201515021461685546
JustitsministerietSpørgsmål til JM vedr. aktindsigt16-04-201515021611691902
Danske FysioterapeuterVedr. fremsendelse af dokumenter16-04-201515021611692003
 Kvittering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse17-04-201515021961693148
Copenhagen PrideVedr. henvendelse af 10. februar om beslutningsforslag B6914-04-201515022091689874
FinansministerietHåndtering af pl-regulering for delrammen til it, udstyr og apparatur mv. for de kvalitetsfondsstøttede projekter17-04-201515022511694028
FinansministerietHåndtering af pl-regulering for delrammen til it, udstyr og apparatur mv. for de kvalitetsfondsstøttede projekter17-04-201515022511694029
 centersvar til borgerhenv. - handicaptillæg fra SU-styrelsen - psykiatri13-04-201515022591688459
Rigshospitalet
Sundhedsstyrelsen
Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til overvågningsprogram om mænds sædkvalitet i 201413-04-201515022761688620
Rigshospitalet
Rigshospitalet
Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til overvågningsprogram om mænds sædkvalitet i 201413-04-201515022761688606
FinansministerietForsøg med honorering17-04-201515022911693816
 Bilag 8: Status på effektiviseringer 1. kvartal 201525-03-201515023051691983
SundhedsstyrelsenVideresendelse af borgerhenvendelse16-04-201515023421692592
 Orientering om videresendelse af henvendelse17-04-201515023421692616
SundhedsstyrelsenKopi af videresendelse af henvendelse16-04-201515023421692588
BeskæftigelsesministerietSvar på henvendelse vedr. overtagelse af åbent brev om ambulancekørsel i Region Syddanmark17-04-201515023561693200
BeskæftigelsesministerietVedr. besvarelse af borgerbrev om ambulancekørsel i Region Syddanmark17-04-201515023561693484
 Svar på borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse15-04-201515023661691061
 Svar på henvendelse vedrørende honorering i almen praksis17-04-201515023921693588
Statens Serum InstitutVedr. bidrag til Borgerhenvendelse - undersøgelse vedr. kræft17-04-201515024001693917
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag fra SST til besvarelse af henvendelse vedr. forhøjet tilskud til medicin17-04-201515024161692713
Aalborg UniversitetSvar på henvendelse: Forslag til samarbejde om sammenfattende rapport af effektmålinger af puljeprojekter vedr. koordineret hjerneskaderehabilitering17-04-201515024211693320
SundhedsstyrelsenVideresendt til orientering. Forslag til samarbejde om sammenfattende rapport af effektmålinger af puljeprojekter vedr. koordineret hjerneskaderehabilitering17-04-201515024211693326