Fra: 29-04-2015 til: 29-04-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandGodkendelse af anvendelse af uforbrugte midler til renovering af Sundhedshuset i Grenaa29-04-201511031371701067
Folketingets SundhedsudvalgSUU Orientering om status for etablering af hospicepladser29-04-201511067011701445
Migrænikerforbundetsvar til revisor10-04-201512038761687150
MigrænikerforbundetAktivitetspuljen af 6. juli 2012 m.v. Migræneforeningen. Migræneløb 2012 og 2013. Når børn og unge har migræne 2012 og 201310-04-201512038761686793
Holbæk KommuneHolbæk Kommune Godkendelse af regnskab og slutrapport til projektnr. 54633.29-04-201512104721701531
Migrænikerforbundet2. Rykker16-01-201513033331627679
 Afbeskikkelsesbrev til medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn06-02-201513044611642033
 Svar vedr. ministeriets ansvar for og delagtighed i konkret patientsag29-04-201513058171701630
Statens Serum InstitutTilbagemelding vedr. en effektiv indgang29-04-201514002481701343
MigrænikerforbundetMigrænikerforbundet, manglende udbetaling07-04-201514029121682607
Statens Institut for Folkesundhedbudget for partnerskab29-04-201514031411701105
RetsinformationIndberetningsskema ang. optagelse af L 13629-04-201514032301701217
Danmarks InnovationsfondOpslag til Innovationsfondens godkendelse29-04-201514056491701100
Helsingør KommuneHelsingør Kommune Angående afsluttende regnskab til projektnr. 62120.29-04-201514064161700971
Kalundborg KommuneKalundborg Kommune Angående indsendelse af regnskab til projektnr. 62134.29-04-201514065571701333
AMO Germany GmbHMedical devices in Greenland and in the Faroe Islands12-01-201514070481623918
Folketingets SundhedsudvalgSUU opfølgning på besvarelse af alm. del spm 328 om overharmoniske jordstrømme29-04-201514071801701014
TV2 ØstjyllandApotekerlov24-01-201514073741633336
TV2 ØstjyllandApotekerlov24-01-201514073741633361
Golden DaysSvar på invitation til at deltage i Jagten den 8. maj29-04-201515000041701799
MF Liv Holm AndersenVedr. L13729-04-201515000071701494
MF Flemming Møller MortensenVedr. vaccinationer29-04-201515000071701784
Egedal KommuneSvar på invitation til at besøge Egedal Kommune29-04-201515000111700904
Kommunernes LandsforeningSvar til KL29-04-201515000341701011
MigrænikerforbundetSvar på henvendelse om behnadling af migræne20-02-201515006311650456
SundhedsstyrelsenMail til Sundhedsstyrelsen Status på evaluering af satspuljeprojekter27-03-201515007151679235
SundhedsstyrelsenMail til Sundhedsstyrelsen Status på evaluering af satspuljeprojektet "Lær at leve med"-program for angst og depression25-03-201515007151679224
SundhedsstyrelsenMail til Sundhedstyrelsen Status på evaluering af satspuljeprojektet "Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger"27-03-201515007151679241
SocialstyrelsenMail fra Socialstyrelsen Status på evaluering af satspuljeprojekt27-03-201515007151679242
SocialstyrelsenMail til Socialstyrelsen Status på evaluering af satspuljeprojekt27-03-201515007151679238
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Fødevarestyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Lægeforeningen
Den Danske Dyrlægeforening
DTU Veterinærinstituttet
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Eftersendelse af Region Sjællands oplæg: Udkast til referat og notat som opfølgning på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015 kl. 13.00-16.0029-04-201515007171701433
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kompensation for sæddonation29-04-201515009351701575
Varde KommuneVarde Kommune Godkender overførsel af uforbrugte midler til 2015 til projektnr. 62164.29-04-201515009801701437
Horsens KommuneHorsens Kommune Angående forespørgsel om forlængelse af projektnr 22306.29-04-201515013301701553
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune Angående nyt budget til projektnr. 65208.29-04-201515013441700934
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Karsten Lauritzen
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 67729-04-201515015081701029
 Svar på henvendelse vedr. ændringer i epikrise20-03-201515015741672831
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Sophie Løhde
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 71529-04-201515017171700976
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Sophie Løhde
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 71729-04-201515017171701006
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Sophie Løhde
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 71629-04-201515017171700987
 Svar på anden genhenvendelse vedr. psykologhjælp29-04-201515019131701064
SundhedsstyrelsenSundhedspersoner på Grønland29-04-201515019191701822
Jyllands-PostenPsykoterapeuter28-04-201515019191701823
Region SyddanmarkSpørgsmål til 4. kvartalsrapport 2014, Aabenraa28-04-201515019301700431
SundhedsstyrelsenTil SST: Bestillingsseddel vedr. borgerhenvendelse omkring medicin i kanyler13-04-201515022471687844
Syddansk UniversitetForsøg med honorering i almen praksis29-04-201515022911700907
Danmarks ApotekerforeningSvar på anmodning om aktindsigt28-04-201515022961700656
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 78129-04-201515022991701485
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77929-04-201515022991701477
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77829-04-201515022991701475
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77729-04-201515022991701471
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77429-04-201515022991701463
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77529-04-201515022991701466
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 78429-04-201515022991701492
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 78329-04-201515022991701489
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 78029-04-201515022991701480
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77629-04-201515022991701469
 Svar på henvendelse vedr. forløb hos tandlægen29-04-201515023241700945
HjerneforumSUM-ansoegningsskema-15-04-2014128-04-201515024331700476
MigrænikerforbundetKvitteringsbrev24-04-201515024601698839
ME ForeningenKvitteringsbrev24-04-201515024681698812
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fertilitetsbehandling29-04-201515025181700931
Slankeforeningen FnuggelineKvitteringsbrev23-04-201515025231698161
Etisk Råd og Den Nationalvidenskabsetiske komité
Patientombuddet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Klarmelding til obligatorisk Digital Post for borgere og virksomheder- høring af institutionerne29-04-201515027121701810