Fra: 06-08-2015 til: 07-08-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Odense UniversitetshospitalOm budget for 2015 for Videncenter for Rehabilitering og Palliation06-08-201509008931751562
Behandlingscenter Den Lille PrinsAfslutning af projekt 20543 Den Lille Prins.06-08-201510047731751400
Dansk Selskab for Patientsikkerhedbemærkninger til udkast til invitation til studietur for ledere06-08-201512098561751775
LægeforeningenBrev fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. omskæringsregisteret06-08-201513024521751540
Statens Serum InstitutBrev til Statens Serum Institut om omskæringsregister06-08-201513024521751535
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering vedr. forsinket implementering af den tekniske understøttelse af genoptræningsplaner06-08-201514039951751756
Folketingets SocialudvalgOrientering vedr. ældre dementes brug af morfin06-08-201514052851751754
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering vedr. ældre dementes brug af morfin06-08-201514052851751748
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. tilsyn på plejehjem06-08-201515000051751258
 Svar på henvendelse vedr. folkepension06-08-201515000051751266
 Svar på henvendelse vedr. fornyelse af kørekort06-08-201515000051751296
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. barselssag06-08-201515000051751493
 Svar på henvendelse vedr. arbejdsevne06-08-201515000051751263
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendels vedr. autorisation06-08-201515000051751698
 Svar på henvendelse vedr. akutbil i Silkeborg06-08-201515028851751758
Danske RegionerHøringspakke LPR3 til RITA06-08-201515029771751680
Det Ny TeaterSvar på invitation til premiere på The Sound of Music den 18. september06-08-201515039071751514
 Vedr. henvendelse af 28. og 29. juni 201506-08-201515042861751484
 Svar på henvendelse vedrørende tilskud til tandrensning06-08-201515042921751594
Se høringslisteHøring - Bekendtgørelser i relation til lov om friplejeboliger28-07-201515043721751473
Kræftens BekæmpelseBidrag til svar på borgerhenvendelse vedr. vindmøllestøj03-08-201515044241751504
Kræftens BekæmpelseBidrag til svar på borgerhenvendelse vedr. vindmøllestøj03-08-201515044241751499
Region SyddanmarkAnmodning om status vedr ambulancekørsel06-08-201515044461751495
 Mail om svar til borger om opp-samarbejde og sygehusledelse05-08-201515045211751293
 Svar til borger om OPP-samarbejde og sygehusledelse05-08-201515045211751294
 Mail til borger med svarbrev ang. organisering af arbejdskraft på sygehuse06-08-201515045261751413
DigitaliseringsstyrelsenÆndring af projektleder06-08-201515045561751511
NSI - National Sundheds-itStatusrapport for Beslutningsstøtte06-08-201515045561751572
NSI - National Sundheds-itStatusrapport for FMK06-08-201515045561751600
NSI - National Sundheds-itOpfølgning: Statusrapport for Beslutningsstøtte06-08-201515045561751602
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt06-08-201515045571751696