Fra: 19-02-2015 til: 19-02-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FolketingetL 35 - spm. 13618-02-2015SJ-STD-SUMDRA1648972
FolketingetAktstykke 94 om ludomaniforebyggelse og behandling er tiltrådt af Finansudvalget d. 19-02-201519-02-2015SJ-STD-SUMKT1649670
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 28. oktober 2014 på Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus.19-02-201509000161649502
Videreuddannelsesregion NordOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 9. december 2014 på Klinik Anæstesi - Sygehus Vendsyssel.18-02-201509000161648234
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 10. november 2014 på Neurologisk afdeling, Sygehus Lillebælt-Vejle Sygehus.18-02-201509000161648235
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra besøget afholdt den 20. oktober 2014 på Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital.11-02-201509000161644686
Københavns KommuneTilbagebetaling af overskydende tilskud til heroinbehandlingstilbuddet Valmuen16-01-201509000971627668
RetsinformationNotits om release af Lex Dania produktion ver. 4.0.0.016-02-201509023931649688
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-7/15, Kanageswaran12-02-201511030361649630
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-554/14, Ognyanov12-02-201511030361649633
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-596/14, de Diego Porras13-02-201511030361649644
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-4/15, Argos Supply Trading13-02-201511030361649647
Holstebro KommuneHolstebro Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22305.18-02-201512027231649141
SundhedsstyrelsenIndstilling af emner til NKR17-02-201512074041647729
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdRAN Collection - MBLIS bidrager18-02-201512100991648977
Danske SeniorerHøringssvar - Danske Seniorer17-02-201512115041649307
UdenrigsministerietRevideret udkast fra UM vedr. Start with Denmark - The heart of life sciences for research and business12-02-201512116411648037
European Commission (Kommissionen for den Europæiske Union)New website combining all FAQs on DG CONNECT's H2020 topics 201510-02-201513048451644322
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST - Bestilling af bidrag fra SST til notat om dimensionering af HU-stillinger i almen medicin18-02-201513058861648499
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Aarhus UniversitetKommentarer fra AU - Skriftlige bemærkninger til strategien for psykiatrisk forskning16-02-201514013141647110
FolketingetL 35 - Spm. 13202-02-201514019901638154
FolketingetL 35 - Spm. 13102-02-201514019901638151
FolketingetL 35 - Spm. 13002-02-201514019901638147
FolketingetL 35 - Spm. 12902-02-201514019901638145
FolketingetL 35 - Spm. 12702-02-201514019901638140
FolketingetL 35 - Spm. 13302-02-201514019901638157
FolketingetL 35 - Spm. 12802-02-201514019901638142
FolketingetL 35 - Spm. 12629-01-201514019901636960
 Besøg på Christiansborg den 29. april 2015 af elever fra Århus Business College17-02-201514020371648270
DigitaliseringsstyrelsenSpørger om SUM har kommentarer til revideret kommissorium for digitalt understøttet genoptræning19-02-201514031661649132
SundhedsstyrelsenGodkendt referat 2. referencegruppemøde NKR borderline19-02-201514035051649369
SocialstyrelsenBemærkning_Referat NKR skizofreni andet møde i referencegruppen18-02-201514035061648975
SocialstyrelsenBemærkning_Referat NKR skizofreni andet møde i referencegruppen19-02-201514035061649251
LægeforeningenBemærkning_Referat NKR skizofreni andet møde i referencegruppen18-02-201514035061649248
SundhedsstyrelsenReferat NKR skizofreni andet møde i referencegruppen_Svar til Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midt18-02-201514035061648802
MedCom
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Indkaldelse til møde i Koordineringsgruppen G-GOP17-02-201514039951648464
SundhedsstyrelsenUdkast fra SST til G-GOP-felter18-02-201514039951648465
SundhedsstyrelsenVedr. tekster i G-GOP18-02-201514039951648467
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune Ansøgning om forlængelse af puljemidler i 2015 til projektnr. 62101.19-02-201514040671649063
Holbæk KommuneHolbæk Kommune - Slutrapportskema og regnskab til projektnr. 6214019-02-201514042301649192
KulturministerietBemærkninger til ADDs udkast til evalueringsoplæg samt forslag til styregruppe18-02-201514043741649029
Region HovedstadenRegion H's rettelser til Blanket til udbetaling af tilskud til Nyt Hospital Herlev Q1 201519-02-201514047901649072
Langeland KommuneLangeland Kommune slutrapportskema projektnr. 6216719-02-201514050281649500
SundhedsstyrelsenTilbagemedling fra Sundhedsstyrelsen vedr. om oplysninger i forlængelse af samråd om dementes brug af morfin.17-02-201514052851648236
Den Britiske AmbassadeGLOBAL ACTION AGAINST DEMENTIA: LETTER FROM AMBASSADOR VIVIEN LIFE03-02-201514057431640235
Danske RegionerSvar vedr. PROCRIN. Indstillinger til styregruppen18-02-201514057681648998
Region SyddanmarkJens Elkjær kan ikke deltage som oplægsholder til årsmødet i Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning den 13. maj 201517-02-201514060491648070
Brenntag BiosectorVedr. besøg hos Brenntag Biosector A/S18-02-201514062401648880
Danske RegionerSvar på brev om medlemsudpegning (arbejdsgruppe om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen)19-02-201514062631649504
JustitsministerietSvar på brev om medlemsudpegning (arbejdsgruppe om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen)16-02-201514062631648713
SundhedsstyrelsenSvar på brev om medlemsudpegning (arbejdsgruppe om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen)18-02-201514062631648850
JustitsministerietSvar på brev om medlemsudpegning (arbejdsgruppe om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen)16-02-201514062631648703
ForsvarsministerietMateriale til arbejdsgruppemøde fredag d. 20. februar18-02-201514064521649081
ForsvarsministerietSupplerende materiale til arbejdsgruppemøde 20. februar18-02-201514064521649085
Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseOrienterende møde i ministeriet den 4. feb. 201519-01-201514064581629551
 Yderligere spørgsmål som opfølgning på besvarelse af henvendelse (borgerbrev) af 17. oktober 201318-02-2015SJ-STD-DEPJJO1649137
DSU´erenResultater på sundhedsområdet02-02-201514073791640545
Ugeskrift for LægerElektroniske patientjournaler17-02-201514073791647690
Ekstra BladetApopleksi17-02-201514073791648956
Ekstra BladetApopleksi18-02-201514073791648935
Ugeskrift for LægerUdmøntning af midler til kræftinitiativer18-02-201514073791648729
Ugeskrift for LægerFølgegruppe - kronikerinitiativer18-02-201514073791648746
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus19-02-201514073791649152
Dagens MedicinIndberetning af bivirkninger19-02-201514073791649592
Berlingske TidendeGodkendelse af fedmemiddel18-02-201514073791648552
DASYSDASYS' udpegning til følgegruppe vedr. initiativer for kronisk sygdom06-02-201514074751642499
CyklistforbundetKort og godt om ministerens syn på cyklisme19-02-201515000021649516
FinansministerietBorgerhenvendelse: Vedr begravelseshjælp18-02-201515000051648786
WHO´s Regionalkontor for EuropaValidering af data til brug for WHO Europe 2014 Data Collection for HFA-DB18-02-201515002631649695
StatsministerietVedr. aktindsigt i statsministerens nytårstale.06-02-201515002981648858
Københavns KommuneForespørgsel vedr. skabeloner15-01-201515003731626961
Statens Serum InstitutMail fra Serum om reg. af drengeomskæring16-02-201515004401649050
 Borgerhenvendelse vedr. eksperimenter i psykiatrien12-02-201515005141645356
KABSHenvendelse om KABS' nyhedsbrev til kommuner og samarbejdspartnere18-02-201515005771649672
Pharma Industry FinlandNordic collaboration in research 22-23.4.2015, Helsinki14-02-201515005851646218
 Yderligere henvendelse fra borgeren vedr. autorisation19-02-201515006241649467
Region HovedstadenSvar på spørgsmål til kvartalsrapport for Rigshospitalet 3. kvartal 201419-02-201515006251649487
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriInteressentmøde om pakningsstørrelser på veterinærlægemidler - endelig tilbagemelding FVM19-02-201515006721649352
Foreningen af Danske FodterapeuterForslag til sundhedsudspillet fra Danske Fodterapeuter19-01-201515006851629511
SundhedsstyrelsenUdtalelse m.m. fra Sundhedsstyrelsen vedr. klagesag19-02-201515006991649451
 Henvendelse vedrørende krænkelse af rettigheder18-02-201515008191648278
 Henvendelse vedrørende krænkelse af rettigheder19-02-201515008191649136
 Henvendelse vedrørende krænkelse af rettigheder17-02-201515008191647302
FolketingetSUU alm. del - Spm. 49409-02-201515008921643248
Faxe KommuneFaxe Kommune Slutrapportskema17-02-201515009101649090
SundhedsstyrelsenBidrag vedr. anmodning om aktindsigt18-02-201515009591649563
Statens Serum InstitutBidrag vedr. anmodning om aktindsigt17-02-201515009591649568
Varde KommuneVarde Kommune slutrapportskema og foreløbigt regnskab projektnr. 6216419-02-201515009801649162
Kolding KommuneKolding Kommune Ansøgning om omdisponering af budget til projektnr. 62173.18-02-201515009851649099
Styrelsen for Forskning og InnovationHvordan bruges forskning i politikudvikling?06-02-201515010411642850
UdenrigsministerietPost-graduate specialist training for the professions from the healthcare area10-02-201515010531648150
 Skoleprojekt om fedmeproblemer i Danmark og Kina17-02-201515010661647650
 Borgerhenvendelse - godkendelse af Anvirzel17-02-201515010971648169
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdErindring om forudgående høring af ændring af vejledning18-02-201515010991649316
Odder KommuneHenvendelse om vejledning stadig er gældende18-02-201515011011649325
 Borgerhenvendelse - kræftpatienters dårlige prognose i Danmark02-02-201515011041638470
SundhedsstyrelsenUdkast til kommissorium national klinisk retningslinje for OCD19-02-201515011061649438
SundhedsstyrelsenReinfibulation - materiale fra sundhedsstyrelsen19-02-201515011101649547
 Henvendelse vedr. anmodning om SUMs deltagelse i matchmaking event d. 17.3 ifm. officielt besøg fra Holland19-02-201515011131649680
Sygesikring DanmarkHenvendelse fra sygesikring Danmark vedr. anmodning om oplæg for en delegation fra Beneden18-02-201515011141649685
Danske BioanalytikereUdpegning til følgegruppe06-02-201515011161642820