Fra: 20-02-2015 til: 22-02-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenSpørgsmål fra SST vedr. regler om gebyr for opstart på dosisdispenseret medicin.18-02-2015SJ-STD-SUMDRA1650395
Danske Regioner
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen
Lægeforeningen
Den Danske Dyrlægeforening
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Til Antibiotikarådets orientering: Høring vedr. national klinisk retningslinje om mellemørebetændelse19-02-201510015711649209
 Borgerhenvendelse om tilsynssystemet04-02-201510032631649873
SundhedsstyrelsenBidrag til besvarelse af spørgeskema16-02-201510041651646827
JustitsministerietAnmodning om bidrag til besvarelse af et spørgeskema vedr. menneskehandel - HASTER02-02-201510041651638475
TandlægeforeningenBemærkninger vedr. evalueringen af patientklagesystemet17-02-201510108831650023
Danske HandicaporganisationerBemærkninger vedr. evaluering af patientklagesystemet18-02-201510108831650049
KLBemærkninger vedr. evaluering af patientklagesystemet16-02-201510108831650016
Cowi A/SRapportudkast til følgegruppen for evaluering af patientklagesystemet04-02-201510108831649863
Danske RegionerBemærkninger vedr. evaluering af patientklagesystemet11-02-201510108831649963
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
Bemærkninger vedr. evaluering af patientklagesystemet18-02-201510108831650057
Danske PatienterBemærkninger vedr. evaluering af patientklagesystemet18-02-201510108831650045
Cowi A/SOrientering om videre proces med evaluering af patientklagesystemet02-02-201510108831649847
Danske RegionerBemærkninger vedr. evaluering af patientklagesystemet19-02-201510108831650066
Justitsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Kulturministeriet
Undervisningsministeriet
Transportministeriet
Sundhedsstyrelsen
Udenrigsministeriet
Direkte sagsliste EUT C 56 af 16. februar 201517-02-201511030361650466
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Begrundet kendelse i sag C-652/14, Saba17-02-201511030361650468
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Begrundet kendelse i sag C-651/14, Lb Group17-02-201511030361650471
UdenrigsministerietFristliste af 22. januar 201522-01-201511030361650451
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-16/15, Pérez López20-02-201511030361650516
Justitsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Kulturministeriet
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Udenrigsministeriet
Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 9, 10 og 11)20-02-201511030361650519
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-18/15, Brisal20-02-201511030361650521
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-19/15, Verband Sozialer Wettbewerb19-02-201511030361650595
Statsministeriet
Justitsministeriet
Lægemiddelstyrelsen
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Fristliste af 19. februar 201519-02-201511030361650598
Statsministeriet
Justitsministeriet
Lægemiddelstyrelsen
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Fristliste af 12. februar 201512-02-201511030361650408
Justitsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Udenrigsministeriet
Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 8, 9 og 10)13-02-201511030361650411
Statsministeriet
Justitsministeriet
Lægemiddelstyrelsen
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Fristliste af 5. februar 201505-02-201511030361650434
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Begrundet kendelse i sag C-275/14, Jednostka Innowacyjno-Wdrozeniowa Petrol12-02-201511030361650437
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 46 af 9. februar 201510-02-201511030361650404
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Tilbagetrækning af anmodningen om præjudiciel afgørelse i sag C-612/14, Naumann17-02-201511030361650422
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Ny EFTA-sag E-3/15, Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz v Municipality of Vaduz16-02-201511030361650425
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-6/15, TNS Dimarso16-02-201511030361650428
Region MidtjyllandSvar vedr. Akuthus Lemvig10-02-201511031151649993
FolketingetS 74319-02-2015SJ-STD-DEPABK1650677
FolketingetS 74719-02-2015SJ-STD-DEPABK1650678
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 65208.20-02-201512028481650383
Randers KommuneRanders Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 65206.20-02-201512028481650396
Esbjerg KommuneHenvendelse om projekt Sundhedsrum i Esbjerg Kommune10-02-201512047631650864
Dansk Selskab for PatientsikkerhedReferat af projektgruppemøde15-02-201512098561646558
Dansk Selskab for PatientsikkerhedMateriale til møde i styregruppemøde for 'I sikre hænder'18-02-201512098561648767
Dansk Selskab for PatientsikkerhedProjektgruppemøde 5 feb 2015 (materiale)02-02-201512098561638585
Region NordjyllandOrientering fra vedr. hospicebyggeri i Region Nordjylland12-02-201512113791649511
Region NordjyllandAfrapportering / status for første periode akutlægebil30-01-201512119871638047
 Vil gerne ringes op vedr. uafklarede spørgsmål om patientforsikring18-02-201513004391648531
Pharmakon A/SPharmakon rykker for tilsagnsskrivelse.11-02-201513005681650620
Pharmakon A/SRykker fra Pharmakon vedr. tilbagemelding på projektbeskrivelse.15-01-201513005681650628
 Advokat fremsender notat om mulighed for anvendelse af tvang16-02-201513024121646544
Aarhus KommuneHenvendelse om revideret ansøgning om medfinansiering af stofindtagelsesrum20-02-201513044821650854
European Commission (Kommissionen for den Europæiske Union)EU-Kommissionen - REMINDER: Questionnaire - Directive 2011/24/EU20-02-201513048641650367
 Vedr. Evaluering af høreaapratområdet18-02-2015SJ-STD-DEPSHM1650283
SignaturKvittering for modtagelse af bekræftelse vedr. opslag20-02-201514010631650048
SignaturVedr. pristilbud på opslag af pulje18-02-201514010631649952
SignaturPristilbud på og opsætning af annoncering af pulje19-02-201514010631649967
SignaturNy vedhæftning med annonce19-02-201514010631649978
SundhedsstyrelsenFra SST til SUM: Assessment Plan - Presafe Denmark redesignation09-02-201514022761644141
Danske RegionerKommissorium for sundhed.dk analyse sendt til SDK26-01-201514024681650617
Næstved KommuneVedr. henvendelse om dispensation til forsøg i sundhedsplejen18-02-201514026701648845
Sygehus Lillebælt - Vejle Sygehus
Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab
Kommentar til bevilget forsøgsordning vedrørende den neonatale hørescreening02-02-201514026701637608
Region HovedstadenRegion H's svar på spørgsmål om anvendelse af korrekt IM-konto til registrering af tilskud fra kvalitetsfonden19-02-201514047901649282
 Lifs bemærkninger til: Referat fra 3. møde i referenceforum for en national forskningsstrategi på psykiatriområdet20-02-201514048451650125
Socialpædagogernes LandsforbundKommentarer til referat fra 3. møde i referenceforum for en national forskningsstrategi på psykiatriområdet - frist for bemærkninger fredag kl. 12.20-02-201514048451650267
LægeforeningenKommentarer til referat fra 3. møde i referenceforum for en national forskningsstrategi på psykiatriområdet - frist for bemærkninger fredag kl. 12.20-02-201514048451650184
Dansk SygeplejerådKommentarer til referat fra 3. møde i referenceforum for en national forskningsstrategi på psykiatriområdet - frist for bemærkninger fredag kl. 12.18-02-201514048451650280
Lægemiddelindustriforeningen - LIFLifs bemærkninger til: Referat fra 3. møde i referenceforum for en national forskningsstrategi på psykiatriområdet20-02-201514048451650120
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriBemærkninger til referat fra 3. møde i referenceforum for en national forskningsstrategi på psykiatriområdet - frist for bemærkninger fredag kl. 12.19-02-201514048451650162
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune. Revideret budget til projektnr. 6210913-01-201514050311624832
Advokatfirmaet Keld ParsbergEfterspørgsel på kopier af aktindsigtsmateriale18-02-201514051911649046
Statens Serum InstitutVedr. møde om udbudsproces18-02-201514056491649942
 Yderligere spørgsmål om journalføring05-02-201514056671649910
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST til besvarelse af borgerbrev19-02-201514056671649908
FolketingetUUI alm. del - Spm. 329-33022-01-201514061661632034
Danmarks StatistikVedr. deltagelse i STARS*20-02-201514062571650069
FolketingetSUU alm. del - spm. 53318-02-2015SJ-STD-DEPCRV1648951
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialministeriets svar vedr. indberetningspligt19-02-201514065981649752
RealdaniaDagsorden & bilag jf. styregruppemøde Collective Impact Rummelighed for alle 26.02.201519-02-201514067461649840
 Yderligere spørgsmål som opfølgning på besvarelse af henvendelse (borgerbrev) af 17. oktober 201318-02-201514069691649137
ErhvervsstyrelsenERST fremsender korrespondance med Apotekerforeningen om forhandlingerne om en frihandelsaftale20-02-201514070121650833
UdenrigsministerietSvar fra UM på anmodning om clearing af svarudkast til Apotekerforeningen vedr. frihandelseaftale18-02-201514070121650828
Dansk Standard DSAfrapportering fra Dansk Standard til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse04-02-201514070161641289
Dansk Standard DSFra Dansk Standard: Forslag vedr. udpegning af eksperter til udvalg i Dansk Standard20-02-201514070161650402
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus18-02-201514073791649139
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus20-02-201514073791650028
Radio24syvNick Hækkerup i samtaleprogram04-02-201514073791649802
Nicholas Hall & CompanyHealth Act20-02-201514073791650227
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus19-02-201514073791650013
FolketingetOrientering om grænsekontrol20-02-201515000091650378
FolketingetSUU alm. del - Spm. 43229-01-201515001601636283
 Mail fra Rigshospitalet vedr. EDMaRC budget og milepæle19-02-201515003211650161
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner20-02-201515005881650448
FolketingetSUU alm. del - spm. 43128-01-201515006561635713
FolketingetSUU alm. del - Spm. 38514-01-201515006581626194
FolketingetSUU alm. del - Spm. 38414-01-201515006581626190
FolketingetSUU alm. del - Spm. 38614-01-201515006581626196
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til deltagelse i følgegruppe vedr. forskningsprojekt om honorering i almen praksis17-02-201515006841647951
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)Svar på invitation til deltagelse i følgegruppe vedr. forskningsprojekt om honorering i almen praksis17-02-201515006841647913
FolketingetSUU alm. del - spm. 42526-01-201515007101634161
StatsministerietOversendelse af borgerbrev vedr. klage over tandlæge19-02-201515007221650491
FolketingetSUU alm. del - spm. 43429-01-201515008211636965
FolketingetSUU alm. del - spm. 44904-02-201515008281640789
FolketingetSUU alm. del - spm. 44804-02-201515008281640786
FolketingetSUU alm. del - Spm. 47504-02-201515008381641023
FolketingetSUU alm. del - spm. 46404-02-201515008381640831
FolketingetSUU alm. del - Spm. 47604-02-201515008381641026
FolketingetSUU alm. del - spm. 45004-02-201515008631640794
FolketingetSUU alm. del - Spm. 47104-02-201515008871641012
FolketingetSUU alm. del - Spm. 47704-02-201515008871641044
FolketingetSUU alm. del - Spm. 47204-02-201515008871641015
Statens Serum InstitutKoncern If Forum - konsolideringsprojekt til Koncern Ledelses Forum - Februar 201513-02-201515010151646265
 Koncern It Forum - konsolideringsprojekt til Koncern Ledelses Forum - Februar 201513-02-201515010151646282
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - Konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - Februar 201513-02-201515010151646237
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - konsolideringsprojekt til Koncern Ledelses Forum - Februar 201513-02-201515010151646276
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - Februar 2015 - Redigerede projektoverblik18-02-201515010151649074
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - Februar 2015 - Redigerede projektoverblik18-02-201515010151649077
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - Februar 2015 - Redigeret projektoverblik - AD konsolidering19-02-201515010151649774
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - Februar 2015 - endelige dokumenter vedr. Begrænsning af lokale administratiorrettigheder19-02-201515010151649796
Statens Serum InstitutKoncern If Forum - konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - februar 2015 - Endelige dokumenter vedr. Koncernfælles AD19-02-201515010151649791
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - Februar 2015 - Redigeret projektoverblik - CPR konsolidering19-02-201515010151649776
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - Konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - Februar 2015 - endelige dokumenter vedr. CPR-projektet19-02-201515010151649782
Statens Serum InstitutKoncern It Forum - konsolideringsprojekter til Koncern Ledelses Forum - Februar 2015 - Endelige dokumenter vedr. Målarkitektu19-02-201515010151649787
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdErindring om forudgående høring af ændring af vejledning18-02-201515010991649316
SundhedsstyrelsenUdkast til kommissorium national klinisk retningslinje for OCD19-02-201515011061649449
Statens Serum InstitutAng. registrering af reinfubulation19-02-201515011101649555
Den danske ambassade i RuslandHenvendelse fra den danske ambassade i Rusland vedr. anmodning om SUMs deltagelse i en rundbordssamtale19-02-201515011121649679
FolketingetSUU alm. del - spm. 53518-02-201515011191648962
FolketingetSUU alm. del - spm. 53618-02-201515011191648969
Folketinget2. SUU alm. del - Spm. 51210-02-201515011221644182
Statens Institut for FolkesundhedForespørgsel fra DST vedr. EHIS og "The Future of the European Health Interview Survey"19-02-201515011251650442
Danmarks StatistikForespørgsel fra DST vedr. EHIS og "The Future of the European Health Interview Survey"18-02-201515011251650431
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdHenvendelse vedr. hjemmetræningsordningen20-02-201515011271650462
 Borgerhenvendelse vedr. fertilitetsbehandling19-02-201515011311649837
SundhedsstyrelsenVedr. obduktionsrapporter og aktindsigt19-02-201515011321650786
FolketingetSUU alm. del - Spm. 49509-02-201515011331643251
FolketingetSUU alm. del - spm. 53418-02-201515011361648966
FolketingetSUU alm. del - Spm. 53719-02-201515011371650257