Fra: 22-01-2015 til: 22-01-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Region Nordjylland Mail til Region Nordjylland vedr. driftstilskud til Hospice Vendsyssel i 2014 22-01-2015 0900419 1632289
PsykiatriFonden Godkendelse af forlængelse af tilskudsperiode til projekt 22-01-2015 0902808 1632263
Sundhedsstyrelsen Anmodning om udtalelse fra Sundhedsstyrelsen i tilsynssag 22-01-2015 1003596 1631999
Region Sjælland Rykker for faktura på driftstilskud til hospicepladser 22-01-2015 1106701 1632120
Sundhedsstyrelsen
Hareskovens Lilleskole
Vejledning nr. 9670 om forebyggelse i skoler 22-01-2015 1107629 1632141
Uddannelses- og Forskningsministeriet Videresendelse af borgerhenvendelse om handicaptillæg til uddannelse 22-01-2015 1107629 1631510
IMCC Sund Dag, Medicinhuset 1161 Sund Dag. vedrørende tilskud fra rådighedspuljen 07-01-2015 1301329 1620995
Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Godkendelse af overførsel af midler til 2015 til projektnr. 62170. 22-01-2015 1303052 1632073
Justitsministeriet Kreditnota til Justitsministeriet vedr. huslejebetaling for Irak- og Afghanistan Kommissionen i 2014 22-01-2015 1303468 1632215
  Afslag (AM) 16-01-2015 1400341 1628190
Dansk Hepatitisforening Dansk Hepatitis Forening Afslag 22-01-2015 1400341 1632135
Gadejuristen Henvendelse om Stofnetværkets arrangement 21/1 2015 - Præsentation om nye rettigheder på stofmisbrugsområdet 22-01-2015 1400770 1631531
Foreningen Det Sociale Netværk Til DSN vedr. den faglige afrapportering for projekt 20545 22-01-2015 1401906 1631930
Folketingets Sundhedsudvalg L 35 SUU alm. del - svar på spm. 111 21-01-2015 1401990 1631342
Folketingets Sundhedsudvalg SUU L 35 - svar på spm. 110 22-01-2015 1401990 1631675
Sundhedsstyrelsen Udkast til tre guider samt følgebrev om DGOP'en 08-01-2015 1403995 1621374
Sundhedsstyrelsen GOP-guider 09-01-2015 1403995 1622921
KL
Danske Regioner
MedCom
Sundhedsstyrelsen
Møde vedr. teknisk understøttelse af genoptræningsplaner 09-01-2015 1403995 1622732
KL
MedCom
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
Revideret udkast til GOP-guider og følgebrev 08-01-2015 1403995 1621922
KL Henvendelse om anvendelse af "Københavner-model" 21-01-2015 1404612 1631581
Tropegården Partshøring i klagesag vedr. opkrævning af gebyr 21-01-2015 1405099 1631249
  Aktindsigt: e-sundhedsnetværket 22-01-2015 1405305 1632343
Statens Serum Institut Forespørgsel om tal 22-01-2015 1406099 1631700
Danske Regioner
Statens Serum Institut
Status på venteinfo.dk 22-01-2015 1406123 1631652
Forsvarsministeriet Opfølgning på møde om værnepligtiges sundhedsydelser 21-01-2015 1406452 1631031
Sundhedsstyrelsen Program for informationsmøder om genoptræning 2015 09-01-2015 1406570 1622857
Danske Regioner
KL
Tidsplan og deltagerliste for informationsmøder i næste uge 09-01-2015 1406570 1622676
  centersvar - klage over psykiatrisk afdeling 19-01-2015 1406771 1629317
Folketingets Sundhedsudvalg SUU høringsnotat og -svar vedr. L 115 22-01-2015 1406843 1631714
Københavns Universitet Kvittering: Aktindsigt - Høringssvar til grund- og nærhedsnotat til Europaudvalget vedr. Kom (2014) 558 22-01-2015 1406939 1632249
Erhvervs- og Vækstministeriet Vedr. opfølgningsmøde 22-01-2015 1407011 1632114
  Svar på henvendelse om dårlig behandling i sundhedsvæsen. 22-01-2015 1407026 1632133
Heilsumalaradid Opfølgning på brev fra Finansministeriet 22-01-2015 1407102 1632300
DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium (TAL) Tilmelding - møde 5/2 om evaluering af Høreomsorgen 22-01-2015 1407294 1632158
  Tilmelding opstartsmøde om evaluering af høreområdet 22-01-2015 1407294 1632153
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Apotekerforening
Danske Fysioterapeuter
Danske Regioner
FOA - Fag og Arbejde
Speciallæge Bjarne J. Hansen
Lægeforeningen
ÆldreForum
Ældre Sagen
Invitation til opstartsmøde om evaluering af høreområdet 21-01-2015 1407294 1631613
  Tilmelding til opstartsmøde om evaluering af høreapparatområdet 22-01-2015 1407294 1632151
  Tilmelding til opstartsmøde om evaluering af høreområdet 22-01-2015 1407294 1632162
Vejle Amts Folkeblad Indlæg 21-01-2015 1407372 1632152
Sundhedsstyrelsen Bestilling vedr. afholdelse af møde om kiropraktorer 21-01-2015 SJ-STD-DEPTLAU 1630947
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oversendelse af henvendelse fra LAP vedr. ekspertgruppe 22-01-2015 1500005 1631843
  Vedr. anmodning om indsigt i ministerens afsendte julekort i julen 2014 09-01-2015 1500075 1622818
Sundhedsstyrelsen WHO spørgeskema 21-01-2015 1500098 1631104
  Reservationsoversigt 2014 for 16.35.01 og 16.35.02 21-01-2015 1500242 1630953
Sundhedsstyrelsen forbrug reserveret bevillng 21-01-2015 1500243 1630850
Sundhedsstyrelsen Svar på foreløbig oversigt over reservationer for 2014 21-01-2015 1500243 1630886
Sundhedsstyrelsen forbrug reserveret bevillng 21-01-2015 1500243 1630854
Sundhedsstyrelsen forbrug reserveret bevilling 21-01-2015 1500243 1630805
Sundhedsstyrelsen reserveret bevilling nu som regneark 21-01-2015 1500243 1631056
NSI - National Sundheds-it Rettelser til statusrapport på FMK 22-01-2015 1500291 1632237
Rådet for socialt udsatte Invitation til møde i følgegruppe om stofindtagelsesrum 22-01-2015 1500308 1631929
Danske Regioner Anmodning om bidrag fra Danske Regioner 22-01-2015 1500480 1631729
  Vedr. spørgsmål om rygning 21-01-2015 1500495 1631345
  Svar på henvendelse vedr. 8. klasses projektuge om kræft 22-01-2015 1500524 1632278
  Svar på borgerbrev - henvisning til Rigshospitalet 22-01-2015 1500526 1632297