Fra: 22-05-2015 til: 25-05-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Meder BeautySpørgsmål og svar vedr. L 35 og bekendtgørelser, herunder særligt positiv/negativ-liste for frihandelsvarer.22-05-2015SJ-STD-SUMDRA1715955
Region NordjyllandRegion Nordjylland - Indberetning for kontaktpersonordningen, uge 21 201522-05-201509016931715943
Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA)Regnskab og revisorerklæring 2006-12103-53721-05-201509017861714809
Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA)Regnskab og revisorerklæring 2006-12103-54121-05-201509017871714780
SundhedsstyrelsenVideresendelse af spørgsmål vedr. motorløbsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om præhospital behandling (ambulancebekendtgørelsen)13-05-201509038321711652
RigspolitietFølgegruppens studiebesøg 201522-05-201509038521715971
Statsministeriet
Justitsministeriet
Lægemiddelstyrelsen
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Fristliste af 21. maj 201521-05-201511030361715978
Justitsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 22, 23 og 24)22-05-201511030361715976
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-160/15, GS Media21-05-201511030361715746
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-169/15, Montis Design21-05-201511030361715743
FolketingetSUU alm. del - Spm. 88322-05-2015SJ-STD-DEPABK1715963
Danske RegionerMånedsstatistik angst og depression, marts22-05-201512007891716027
Kræftforeningen De AktiveÅrsrapport 201422-05-201513017091715669
Øjenforeningen - Værn om synetØjenforeningens årsregnskab inkl revisors underskrift 21 05 201522-05-201513017251715695
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om vedtagelse af Samlelov 4 (L140) om obligatorisk digital selvbetjening21-05-201513061321715516
Center for ludomaniCenter for Ludomani, forebyggelse, Revideret projektbeskrivelse FILU 2015 og budget 201520-05-201514010631714537
 Study reveals link between parasite and impairment of airway function28-04-201514015601701342
 Borgerhenvendelse - fremsender korrespondance til orientering19-05-201514015601713746
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Apotekerforening
Dansk Handicap Forbund
Annulleret
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Regioner
Det Centrale Handicapråd
Finansministeriet
FOA - Fag og Arbejde
Forbrugerrådet Tænk
Industriforeningen for Generiske Lægemidler - IGL
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægeforeningen
Medicoindustrien
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Patient Foreningernes Samvirke
Lægemiddelskadeankenævnet
Patientombuddet
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Veterinærmedicinsk Industriforening(VIF)
ÆldreForum
Ældre Sagen
Meder Beauty
Danske Handicaporganisationer
Høring over 7 bekendtgørelser ad ændring af apotekerloven, modernisering af apotekersektoren.22-05-201514030121716382
HjerteforeningenSpm. vedr. udfyldelse af statusskema22-05-201514031301716321
3F - Fagligt Fælles ForbundPartnerskabsaftale 3F "Mental Sundhed på arbejdspladsen"22-05-201514032881716255
ArbejdstilsynetPartnerskabsaftale Arbejdstilsynet "Mental sundhed på arbejdspladsen"22-05-201514032881715495
SundhedsstyrelsenNKR for behandling af skizofreni og komplekse behandlingsforløb publiceret!22-05-201514035061716031
KLSvar fra KL vedr. tidsplan for implementering af G-GOP22-05-201514039951715614
Aarhus KommuneAarhus Kommune Fremsender anmodning om udbetalng samt regnskab til projektnr. 62178.22-05-201514042351715609
JustitsministerietJustisminiteriet - Oplysning fra database vedr. lukning af traktatkrænkelsessag 2013/230022-05-201514042471715858
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) EuropeHenvendelse fra UAEM vedr. dansk deltagelse ved World Health Assembly 201515-05-201514044051716474
Region HovedstadenAnsøgning om projektmidler til socialt udrykningskøretøj20-04-201514060151694537
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. arbejdsskade22-05-201515000051716322
 Borgerhenvendelse vedr. arbejdsskade22-05-201515000051716076
FolketingetFIU | Ubesvarede spm. pr. 22/5 201522-05-201515000141715937
 Parkinsonforeningen, Kreds Sønderjylland søger rådighedspuljen21-05-201515000671716038
SundhedsstyrelsenUdkast fra Sundhedsstyrelsen20-05-201515000891715749
WHO´s Regionalkontor for EuropaGlobal Health Diplomacy course. MALTA Dec 1, 2, 3rd December 201515-05-201515002631716472
Sundhedsstyrelsen2. møde i arbejdsgruppen vedrørende fagligt oplæg for skånsom kirurgi18-05-201515003991716278
MedicoindustrienFra Medicoindustrien: Vedr. næste møde i Udvalget for Medicinsk Udstyr: Artikel fra TÆNK og et speciale om medicinsk udstyr22-05-201515004581715770
SundhedsstyrelsenFra SST: Delvist baggrundsmateriale forud for næste møde i Udvalget for Medicinsk Udstyr - Artikel fra TÆNK og et speciale om medicinsk udstyr22-05-201515004581715599
FødevarestyrelsenReferat: Yderligere bemærkninger fra FVST13-05-201515006721715504
Veterinærmedicinsk Industriforening(VIF)
Landbrug & Fødevarer
Den Danske Dyrlægeforening
Økologisk Landsforening
Danmarks Apotekerforening
Sundhedsstyrelsen
Fødevarestyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Referat fra interessentmødet om pakningsstørrelser på veterinærlægemidler22-05-201515006721715759
Sundhedsstyrelsen
WHO´s Regionalkontor for Europa
DEN Nomination of participants - WHO events - SAICM and Minamata meetings in Bonn on 22-23 and 24-25 June 201521-05-201515008531716465
SundhedsstyrelsenDEN Nomination of participants - WHO events - SAICM and Minamata meetings in Bonn on 22-23 and 24-25 June 201522-05-201515008531716480
Cryos International - Denmark ApsNy henvendelse fra Cryos, vedr. forretningsmodel21-05-201515009021714978
 Borgerhenvendelse - jordemødres pligt til indberetning af bivirkninger17-02-201515010621647768
Region SjællandRegion Sjælland Anmoding om brug af overskydende midler til projektnr. 65402.22-05-201515012811715718
Region SjællandRegion Sjælland Orientering om ny projektledelse til projektnr. 49801.21-05-201515013621715698
 Borgerhenvendelse vedr. uddannelse til lægesekretær22-05-2015SJ-STD-DEPASFA1715941
 Borgerhenvendelse vedr. hospitalsindlæggelse22-05-2015SJ-STD-DEPASFA1715936
 Borgerhenvendelse - vagtlægen kræver penge01-03-201515014541656724
Foreningen af Speciallæger - FASBrev til Datatilsynet om datafangst22-05-201515014631716305
Region SyddanmarkServicebrev Nyt OUH22-05-201515015411715816
Databasernes Fællessekretariat Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
Sundhedsministeriet
Rapportudkast til bemærkninger og DR/RKKP: hurtigt arbejdende gruppe: program for heldagsseminar 27.5.201522-05-201515018341716459
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse vedr. organic medical discoveries22-05-201515020631715502
 Ny henvendelse vedr. sagsbehandling20-05-201515021761715827
 Forespørger til svar. Mælk er det sundt?15-05-201515021801711798
 Ny henvendelse vedr. sundhedsoplysninger22-05-201515023321716183
Kommunernes LandsforeningUdpegning af deltagere til projekter i Sundhedsdataprogrammet18-05-201515023671715804
Kommunernes LandsforeningUdpegning af deltagere til projekter i Sundhedsdataprogrammet19-05-201515023671715811
SundhedsstyrelsenAnmoder om sundhedsfaglig vurdering - svar21-05-201515025071715451
SundhedsstyrelsenAnmodning om udsættelse af frist for udtalelse20-05-201515027141715521
 Rykkker for svar samt anmodning om aktindsigt i sagen18-05-201515027141715530
 Anmodning om aktindsigt samt erindring vedr. sag20-05-201515027141714762
NaturstyrelsenSvar på spørgeskema til EU-kommissionen om miljøvurdering af planer og programmer12-05-201515028631710177
 Svar fra borgeren22-05-201515030691715558
IRW ConsultingForespørgsel om mulighed for at klage over afslag fra Sundhedsstyrelsen på ansøgning om klinisk lægemiddelforsøg19-05-201515030851713657
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO Regional Office for Europe Mapping Exercise to Support Intersectoral Action - PDF version22-05-201515030891716463
Den Europæiske Union - EUEurobarometer survey on patients' rights in cross-border services21-05-201515031671715262
KLSpørgsmål fra KL om kvalitetssikring18-05-201515031761715623
FolketingetSUU alm. del - Spm. 87720-05-201515031791714588
FolketingetSUU alm. del - Spm. 88221-05-201515031821715222
Københavns Tekniske Skole (KTS)Problematikken i forbindelse med gebyrer til sundhedsstyrelsen22-05-201515031901716148