Fra: 13-03-2015 til: 15-03-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægeforeningenT.o. fra LF vedr. LF's og YL's "uddannelsesdag" den 20. maj 201512-03-201509000831667458
Hospice VendsysselProjektmidler til 3 hospicepladser20-01-201509004191630090
StatsforvaltningenStatsforvaltningen_Inputs vedr. honoreringsmodel for medlemmer af Det Psykiatriske Patientklagenævn05-03-201509004541662541
Region HovedstadenNational rapport 1. udkast til styregruppen11-03-201509006641665777
Nordisk MinisterrådMR-S: Skriftlig procedure vedr. rekommandationerne - svarfrist 23. marts 201511-03-201509022151666230
Københavns UniversitetRegnskab 2014 og forslag til budget 2015 for Videreuddannelsen i Ortodonti, Odontologisk Institut, KU27-01-201509034631635802
Center for SelvmordsforskningÅrsrapport CFS 201412-03-201509037681666288
Medicines Evaluation BoardOrientering om EllaOne12-03-201509043341667144
FolketingetSUU alm. del - Spm. 70912-03-2015SJ-STD-SUMCVA1666149
FolketingetSUU alm. del - Spm. 70812-03-2015SJ-STD-SUMCVA1666142
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71112-03-2015SJ-STD-SUMCVA1666157
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71012-03-2015SJ-STD-SUMCVA1666153
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71212-03-2015SJ-STD-SUMCVA1666159
FolketingetL 137 - Spm. 412-03-2015SJ-STD-SUMBGB1666124
FolketingetL 137 - Spm. 512-03-2015SJ-STD-SUMBGB1666125
FolketingetL 137 - Spm. 312-03-2015SJ-STD-SUMBGB1666122
KulturstyrelsenFakturering af DEFF licenser: Anmodning om input10-03-201510025511667461
UdenrigsministerietMøde i NATO arbejdsgruppe 27-28 April 201512-03-201510074721666421
Lolland KommuneUdbetalingsanmodning21-01-201511019751631217
Statsministeriet
Justitsministeriet
Lægemiddelstyrelsen
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Fristliste af 5. marts 201505-03-201511030361667477
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Udenrigsministeriet
Forkyndelse af Generaladvokatens forslag til afgørelse i de forenede sager C-544/13 og C-545/13, Abcur m.fl.05-03-201511030361667480
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-58/15, Firma Theodor Pfister13-03-201511030361667495
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Begrundet kendelse i sag C-491/14, Rosa dels Vents Assessoria12-03-201511030361667501
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-274/14, Banco de Santander (udsættelse af sagen)11-03-201511030361667504
Statsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Universitetsområdet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-27/15, Pizzo e.a.13-03-201511030361667498
Holstebro KommuneRevisorpåtegnet anlægsregnskab inkl. slutstatus, vedrørende etablering af Lægehus i Ulfborg-Vemb24-02-201511031081667158
Region MidtjyllandUdbetaling vedr. Akuthus Lemvig17-02-201511031151651421
Nordfyns KommuneNordfyns Kommune orienterer for status på regnskab og slutstatus for Sundhedshus i Bogense12-03-201511038121666777
Kommunernes LandsforeningKL's økonomisk høringssvar vedr. dut-afregning 2015 om hospicepladser fra kræftplan III13-03-201511067011667104
UdenrigsministerietHeart of Life Sciences – Publikation (Start with Denmark – publikation), opdateret primo 201511-03-201511068971666228
Kgl. dansk ambassade i Rusland
Den danske ambassade i Finland - Kgl. Dansk Ambassade
Den danske ambassade i Sverige - Kgl. Dansk Ambassade
Den danske ambassade i Norge
Kongelig Dansk Ambassade - Ottawa
Den danske ambassade i Tyskland - Königlich Dänische Botschaft
Den danske ambassade i Frankrig - Ambassade Royal de Danemark
Den danske ambassade i Italien - R. Ambasciata di Danimarca
Udenrigsministeriet
Arktisk Råd: referat af SAO-møde 2.-5. Marts 2015 i Whitehorse, Canada11-03-201511133861665953
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68910-03-2015SJ-STD-DEPABK1665096
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68710-03-2015SJ-STD-DEPABK1665015
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68810-03-2015SJ-STD-DEPABK1665092
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71712-03-2015SJ-STD-DEPABK1666284
FolketingetL 137 - Spm. 613-03-2015SJ-STD-DEPABK1667589
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71612-03-2015SJ-STD-DEPABK1666277
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71512-03-2015SJ-STD-DEPABK1666275
FolketingetSUU alm. del - Spm. 72113-03-2015SJ-STD-DEPABK1667368
Region MidtjyllandTilskud til bibeholdelse af fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro06-02-201511142651643076
Aids FondetSvar vedr. Sex og Sundhed overtagelse af AIDS-Fondet28-01-201512042711635691
Københavns KommuneHenvendelse om supplerende notat vedr. stofindtagelsesrummene06-03-201512071001667975
Region Sjælland
Roskilde Sygehus
udbetalingsanmodning10-02-201512091181643640
Kræftens BekæmpelseUdbetaling af tilskud23-02-201512091181651476
KLBudgetrevision 201508-02-201512100181643177
KLStatus og udbetalingsanmodning19-01-201512100181629487
Center for ludomaniRedegørelse for overskud fra 2013 i budget for 201509-02-201512100231651545
Center for ludomaniRedegørelse for overskud fra 201323-02-201512100231651553
 Borgerhenvendelse vedr. psykiatrisk diagnose.12-03-201512108681666944
 Klager over manglende aktindsigt i egne papirer13-03-201512108681667026
Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1DAnmodning om udbetaling06-02-201512113931643061
Behandlingscenter SjællandForespørgsel vedr. tegnelse af patientforsikring for behandlingscenter02-03-201513004391657170
FolketingetSUU alm. del - Spm. 705 - Omtrykt til MBLIS12-03-2015SJ-STD-DEPLWK1666127
Nordsjællands HospitalAcceptskrivelse25-02-201513022341653857
Københavns Kommuneudbetalingsanmodning og besked om kontaktperson20-01-201513044821630044
Københavns Kommuneaccept vedr. stofindtagelsesrum19-01-201513044821629468
Københavns KommuneTilbagebetaling af overskydende tilskud i 2014 vedr. Fixelancen16-01-201513044821627912
Aids FondetAIDS Fondets hep-indsats 2014-201703-02-201513048531661551
Dansk Psykolog ForeningInformation på baggrund af 3. møde i følgegruppen om evaluering af psykologordning09-03-201513051531664062
 Borgerhenvendelse vedr. konkret behandlingsag01-03-201513058171659298
SundhedsstyrelsenFra Sundhedsstyrelsen - Præcisering af indholdet i en husorden05-02-201513059781642057
Region SyddanmarkPulje vedr. nedbringelse af tvang - regnskabsaflæggelse27-02-201513060561660736
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdReferat fra møde i ministeriernes handicapudvalg 18. februar 201513-03-201514015791667616
Mellemfolkeligt SamvirkeInvitation til paneldebat ved vælgermøde den 28. april 201512-03-201514016881666951
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation til meeting of the Environment and Health Process, 28-29 April 2015, Haifa, Israel12-03-201514016881667203
FolketingetL 35 - Spm. 13813-03-201514019901667354
FolketingetL 35 - Spm. 13913-03-201514019901667585
Region Syddanmark
Sydvestjysk Sygehus
acceptskrivelse og udbetalingsanmodning16-02-201514021861647044
Region Nordjyllandudbetalingsanmodning06-02-201514021881643040
Region Nordjyllandacceptskrivelse06-02-201514021881643038
Region Midtjyllandprojekt om svært overvægtige børn27-02-201514021891660699
Nordsjællands Hospital
Region Hovedstaden
Vedr. udbetaling til satspuljeprojekt05-02-201514021901642954
FolketingetSUU alm. del - Spm. 70211-03-2015SJ-STD-DEPMNH1665917
FolketingetSUU alm. del - Spm. 70111-03-2015SJ-STD-DEPMNH1665907
WHO´s Regionalkontor for EuropaEuropean Immunization Week 201530-01-2015SJ-STD-DEPMAPE1637069
Komiteen for SundhedsoplysningVedr. anmodning om ændring af dataindsamlingsmetode i evalueringen af partnerskabsprojektet13-03-201514030771667095
Komiteen for Sundhedsoplysningudbetaling til partnerskab06-02-201514030771641993
Komiteen for SundhedsoplysningVedr. anmodning om ændring af dataindsamlingsmetode i evalueringen af partnerskabsprojektet13-03-201514030771667773
Morsø KommuneUdbetaling til partnerskabet22-01-201514030911632471
Red BarnetOpgørelse for 2014 for partnerskabsprojekt29-01-201514031041636758
Red BarnetStatus for partnerskabet03-02-201514031041638727
Region SyddanmarkVedr. kommende status fra partnerskabsprojekt28-01-201514031201635765
Region Sjællandpartnerskabsprojekt og budget02-03-201514031241662239
Sund By Netværketpartnerskabets budget19-01-201514031251629472
Hjerteforeningennyt budget for partnerskabsprojekt05-01-201514031301644454
Danmarks LungeforeningAfslutning af partnerskabsprojekt27-01-201514031391635029
Frivilligcenter Silkeborgudbetalingsanmodning09-02-201514031511643543
Københavns Kommunebudget for partnerskabsprojekt.27-02-201514031571655832
DigitaliseringsstyrelsenDigitalt understøttet genoptræning: Udbudsmateriale og kommissorium (marts 2015)12-03-201514031661667054
DigitaliseringsstyrelsenDigitalt understøttet genoptræning - tilrettelser af revideret kommissorium24-02-201514031661652360
DigitaliseringsstyrelsenAflysning af møde vedr. revideret kommissorium for digitalt understøttet genoptræning23-02-201514031661651734
Thisted KommuneUdbetalingsanmodning vedr. partnerskabsprojekt31-01-201514031701638490
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)Vedr. udbetaling og status for partnerskabsprojekt05-02-201514031711641780
DiabetesforeningenJustering af partnerskabsprojekt28-01-201514031871635759
DiabetesforeningenRegnskab for 2014 og nyt budget25-02-201514031871653864
DiabetesforeningenUdbetalingsanmodning19-01-201514031871629479
CPH West Uddannelsescenter København Vestudbetaling vedr. partnerskabsansøgningen29-01-201514031941636773
Ballerup KommuneUdbetalingsanmodning19-01-201514031961629482
Danmarks Idræts-Forbund - DIF Sekretariatdørtrinsklubbber09-03-201514032011662437
Danmarks Idræts-Forbund - DIF Sekretariatbudget for partnerskabsprojekt04-03-201514032011659786
Danmarks Idræts-Forbund - DIF Sekretariatpartnerskabsprojekt dørtrinsklubbber05-03-201514032011662413
Game DanmarkAnmodning om udbetaling til partnerkabsprojekt18-02-201514032031651452
Psoriasis ForskningsfondenUdbetalingsanmodning05-01-201514040271618208
Jammerbugt KommuneJammerbugt Kommune Vedrørende slutrapport til projektnr. 62153.11-03-201514042171665946
Allerød KommuneAllerød Kommune Spørgsmål til slutregnskab til projektnr. 62118.12-03-201514042321666636
Dansk Psykolog ForeningHenvendelse om sygehusbaserede psykiatri05-03-201514042821662550
Dansk Psykolog ForeningHenvendelse om sygehusbaseret psykiatri10-03-201514042821666166
 Borgerhenvendelse om Sundhedsstyrelsen m.m12-03-2015SJ-STD-DEPKKN1666909
 rykker for svar på henvendelse12-03-201514047221667154
Hvidovre HospitalForslag til budget og projektplan for Videncenteret i 201505-02-201514048351641773
 Svar på udkast til Den nationale forskningsstrategi for psykiatri13-03-201514048451667810
Komiteen for SundhedsoplysningPræventionsbevilling06-02-201514049861643102
Danmarks InnovationsfondNye retningslinjer og kontaktperson13-03-201514056491667242
Danmarks InnovationsfondVedr. sammenhæng ml. økonomi og forskningsfaglig vurdering03-03-201514056491667246
Novo Nordisk Fondenvedr. procrin13-03-201514057681667853
Danske Regionervedr. procrin13-03-201514057681667852
ForsvarsministerietVedr. privatpraktiserende læger ift. bedømmelse på session04-03-201514064521659321
ForsvarsministerietVedr. oplysninger fra læger ift. bedømmelseskommissioner04-03-201514064521659830
ForsvarsministerietSupplerende materiale til arbejdsgruppemøde 20. februar18-02-201514064521649085
ForsvarsministerietMateriale til arbejdsgruppemøde fredag d. 20. februar18-02-201514064521649081
ForsvarsministerietLovgivningsspørgsmål ifm. ændring af sundhedsordning for værnepligtige11-03-201514064521665927
FolketingetL 115 - Spm. 109-02-201514068431643403
FolketingetL 115 - Spm. 310-02-201514068431644219
FolketingetL 115 - Spm. 210-02-201514068431644218
Danske RegionerDanske Regioners supplerende redegørelse vedr. monitoreringstal for udredningsretten 4. kvartal 201411-03-201514069161667099
Dansk Standard DSFra Dansk Standard: Information vedr. overførselsdetaljer i forbindelse med bevilling13-03-201514070161666847
Dansk Standard DSFra DS til SUM: Brev vedrørende bevilling til Dansk Standard til standardiseringsarbejde i 201513-03-201514070161667620
Nordisk MinisterrådDe nye nordiske videreuddannelser, hospitalshygiejne og smitsomme sygdomme - forslag om mødedatoer13-03-201514070651667309
Nordisk MinisterrådDe nye nordiske videreuddannelser, hospitalshygiejne og smitsomme sygdomme13-03-201514070651667106
Nordisk MinisterrådDe nye nordiske videreuddannelser, hospitalshygiejne og smitsomme sygdomme - forslag om mødedatoer13-03-201514070651667349
SundhedsstyrelsenKopi af meddelelse fra SST vedr. afregistrering til kosmetisk behandling13-03-201514071381667358
 Borger rykker for svar på henvendelse vedr. apotekermodernisering.10-03-201514074981664587
 Borgerbrev - Forsinket julehilsen12-03-201515000011667223
Syddansk UniversitetFolketingsundersøgelse 201511-03-201515000021665600
Sydslesvig AktueltNyhedsbrev - Sydslesvig aktuelt11-03-201515000021666535
SOS BørnebyerneInvitation til at deltage som indsamler09-03-201515000041667248
SoldaterlegatetInvitation til Soldaterlegatet fondens årsmøde 27. maj 201513-03-201515000041667288
 Fredsring om synagogen i Krystalgade12-03-201515000041666373
 Borgerhenvendelse - beder om hjælp13-03-201515000051667022
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriBekræftelse på overtagelse af borgerbrev12-03-201515000051666579
 Henvendelse om antibiotika og dyrefoder27-01-201515000051635078
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på anmodning om overtagelse af besvarelse af borgerhenvendelse13-03-201515000051667199
Københavns UniversitetInvitation til åbning af international fodboldkongres med sundhedsperspektiv på Københavns Universitet den 20. maj 201510-02-201515000111644309
FolketingetSUU alm del spm 705 OMTRYKT (Ændret adressat)13-03-201515000141667601
Sportsbranchen.dk Frederiksborg SlotsmølleKopi af henvendelse til Sundhedsstyrelsen om BDO06-03-201515000941661232
Forsikring og PensionPERSONLIG INVITATION - Årsmøde 2015 - Investering og ansvar12-03-201515002091667576
KongehusetTil departementschefen: Årsrapport 2014, Det Danske Kongehus12-03-201515002111667571
Jyllands-PostenVedr. Statsministerens nytårstale13-03-201515002981667936
Jyllands-PostenStatsministerens nytårstale11-03-201515002981667938
RigshospitaletBudget for EDMaRC23-01-201515003211634952
RigshospitaletMøde med EDMaRC26-01-201515003211634962
RigshospitaletVedr. møde om bevilling til forskning i hormonforstyrende stoffer og reproduktion27-01-201515003211635533
RigshospitaletEDMaRC tilskud03-03-201515003211662407
RigshospitaletMateriale vedr. EDMaRC21-01-201515003211634948
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på skadestue21-01-201515005081631203
Region HovedstadenKvittering for orientering om henvendelse vedr. udredningsretten og transkønnede11-03-201515005221667152
Region Hovedstadens PsykiatriVedr. henvendelse til Sexologisk Klinik10-03-201515005221667115
Psykiatrisk Center KøbenhavnKvittering for orientering om henvendelse vedr. udredningsretten og transkønnede10-03-201515005221667107
Statens Serum InstitutDagsorden samt bilag til koncern AD styregruppemødet mandag den 16.marts13-03-201515005671668128
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdBidrag fra MBLIS vedr Sundhedsministeriet i Ontarios henvendelse09-02-201515005721644151
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholdgenfremsendt bidrag13-03-201515005721667648
Sex og SamfundUddybning af ansøgning om bevilling til Sex & Samfund 2015 m budget26-01-201515006071635009
Sex og Samfundstatus bevillinger03-02-201515006071640950
Sex og Samfundaktivitetsoversigt04-02-201515006071640954
Sex og Samfundspørgsmål til ansøgning om bevilling til Sex & Samfund 2015 m budget16-01-201515006071635006
Sex og SamfundAnsøgning om særbevilling til Sex & Samfund 2015 med budget15-01-201515006071635000
Sex og SamfundTilskud vedr. arbejde med Uge Sex, Kun med kondom, Sexlinien og fagligt netværk i 201502-03-201515006071662391
Sex og SamfundVedrørende bevilling til Sex & Samfund i 201514-01-201515006071635003
Nils Strandberg
Ole Jensen
3. Udkast til årsrapport SSI13-03-201515007391667587
Statens Serum Institut2. udkast til årsrapport 2014 for SSI - soliditetsgrad12-03-201515007391666972
Rådet for den Europæiske UnionDagsorden for WPPHSL den 17. februar 201522-01-201515007421639329
EU-repræsentationenFormandskabets brev vedr. møde den 17. februar 201530-01-201515007421638717
Bornholms RegionskommuneSupplerende spørgsmål om remedier til sondeernæring mv.13-03-201515008221667089
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdBidrag til SUM vedr. henvendelse fra den 18. januar 201510-03-201515008291664380
 Borgerhenvendelse om mors sygdomsforløb18-01-201515008291628393
Miljøministeriet
Sundhedsstyrelsen
WHO´s Regionalkontor for Europa
Request for nomination for the Mid Term Review Meeting of the Environment and Health Process12-03-201515008531667081
 Borgerhenvendelse - vedr. klage over forløb på Hvidovre Hospital02-04-201515008911642572
FolketingetSUU alm. del - Spm. 50409-02-201515008991643401
FolketingetSUU alm. del - Spm. 50810-02-201515009001643583
FolketingetSUU alm. del - Spm. 50309-02-201515009001643345
FolketingetSUU alm. del - Spm. 50009-02-201515009001643335
Odense KommuneOdense Kommune - Slutrapport til projektnr. 6215813-03-201515009771667282
SundhedsstyrelsenYderligere dokumenter fra Sundhedsstyrelsen13-03-201515010121667064
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus13-03-201515010231667141
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus12-03-201515010231667146
SundhedsstyrelsenRygestop-kampagne13-03-201515010231667950
Dagens MedicinBesparelser i Sundhedsstyrelsen13-03-201515010231667948
Danske RegionerMonitorering af udredningsretten11-03-201515010231667951
Ekstra BladetDiabetes-eksplosion13-03-201515010231667949
Danmarks LungeforeningMedlemsbladet Lungenyt11-03-201515010231667153
 Borgerhenvendelse - orientering om Patientombuddets afgørelse i forbindelse meds klage over behandling26-01-201515011211633345
FolketingetSUU alm. del - spm. 52013-02-201515011541645876
FolketingetSUU alm. del - spm. 53117-02-201515011591648077
SundhedsstyrelsenSagsakter og udtalelse iflg. ministeriets anmodning af 24. februar 201527-02-201515011821655728
FolketingetSUU alm. del - Spm. 53923-02-201515012081652485
FolketingetSUU alm. del - Samrådsspm. AJ13-03-201515012771667599
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Angående uddybning af midtvejsevaluering til projektnr. 65101.12-03-201515012801666605
Region SjællandRegion Sjælland Fremsender brev angående Shared Care projektnr. 65402.12-03-201515012811666612
FolketingetSUU alm. del - Spm. 65227-02-201515013801655835
Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSikker e-post afsendt vedr.: Svar på din henvendelse13-03-201515014451667069
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelsekvittering for afsendelse13-03-201515014451667121
FolketingetSUU alm. del - Spm. 67002-03-201515014851657259
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666895
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667305
Statens Serum InstitutNational Reporting Instrument - 201513-03-201515015681667213
Uddannelses- og ForskningsministerietVidenskabelig uredelighed fra Uddannelses- og forskningsministeriet10-03-201515015741666111
MF Karen Johanne Klint
MF Liselott Blixt
Vedr. Fejlbehandling i psykiatrrien09-03-201515015921662477
FolketingetSUU alm. del - Spm. 54223-02-201515016021652488
DRaktindsigtsanmodning fra DR om slutdepot11-03-201515016061665391
 Borgerhenvendelse - deponering af Risøaffaldet10-03-201515016081664673
FolketingetL 115 - Spm. 409-03-201515016181664148
Nordisk MinisterrådOplæg til temadiskussionen MR-S 1/201511-03-201515016281665976
Region NordjyllandOrientering fra Region Nordjylland om undersøgelse vedr. lungehindekræft12-03-201515016451667030
Folketinget2. S 86111-03-201515016551665655
L´oréal Danmark A/SHenvendelse fra L'oreal vedr. forhandling af kosmetik på apoteker ad L 35 (modernisering af apotekersektoren).12-03-201515016561666362
Hadsten ApotekHenvendelse fra Hadsten Apotek om apoteker som offentlig/privat virksomhed ifht NemId.10-03-201515016571665105
 Borgerhenvendelse vedr. forbruget af morfinpræparater11-03-201515016581665286
Erhvervs- og VækstministerietHøring fra EVM vedr. Bilag til Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 201504-03-201515016591659327
FolketingetSUU alm. del - Spm. 69211-03-201515016601665898
FolketingetSUU alm. del - Spm. 69311-03-201515016621665899
FolketingetSUU alm. del - Spm. 69511-03-201515016631665901
FolketingetSUU alm. del - Spm. 69611-03-201515016641665902
FolketingetSUU alm. del - Spm. 69811-03-201515016661665904
Health and Family Planning Commission of Wuhan Municipality Astroshiny Investment OyHenvendelse om besøg fra Health and Family Planning Commission of Wuhan Municipality,China12-03-201515016681667112
FolketingetSUU alm. del - Spm. 69911-03-201515016691665905
FolketingetSUU alm. del - Spm. 70011-03-201515016701665906
 Bakker op om fyringen af direktør for Sundhedsstyrelsen12-03-201515016741666945
FolketingetSUU alm. del - Spm. 67604-03-201515016791659237
FolketingetSUU alm. del - Spm. 67304-03-201515016791659234
FolketingetSUU alm. del - Spm. 67504-03-201515016791659236
FolketingetSUU alm. del - Spm. 67404-03-201515016791659235
FolketingetSUU alm. del - Spm. 70612-03-201515016801666128
AlzheimerforeningenSundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn12-03-201515016841666317
FolketingetSUU alm. del - Spm. 72013-03-201515016841667364
AlzheimerforeningenSvar til SUM: Kvittering for modtagelse af brev til sundhedsministeren om Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn13-03-201515016841667650
Institut for MenneskerettighederMøde med Institut for Menneskerettigheder om høringssvar i forbindelse med behandlingen af lovforslag L137 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien12-03-201515016851667608
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71812-03-201515016861666245
FolketingetS 882 til mundtlig besvarelse d. 18-0313-03-201515016921667416
FolketingetS 883 til mundtligbesvarelse d. 18-0313-03-201515016921667417
 Borgerbrev om tilskud til rygestoplægemidler og høreapparater12-03-201515016931666032
Den slovakiske ambassade i DanmarkAnmoder om møde med Per Okkels10-03-201515016991667920
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71912-03-201515017111666303
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666875
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666876
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666877
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666878
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666879
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666880
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666881
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666882
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666883
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666884
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666885
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666886
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666887
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666888
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666889
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667580
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667581
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667437
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666890
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666891
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666892
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666893
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666894
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666896
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667439
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461666930
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461666931
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461666932
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.12-03-201515015461666933
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667579
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667210
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667211
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461667209