Fra: 23-04-2018 til: 23-04-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Statens Museum for KunstSvar vedr. forslag til malerier på sundhedsministerens kontor (i udlån fra SMK)23-04-20181602831595654
Region SjællandKvittering for regnskab vedr. Sundhedscenter Nakskov19-04-20181603324593688
Fanø KommuneAnmodning om at genfremsende momsredegørelse for projekt - demensboligpuljen - Fanø Kommune (Sagsnr. 1611305)20-04-20181611305594808
Skanderborg KommuneForespørgsel vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde - Skanderborg Kommune (1611331)20-04-20181611331594661
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af Kommissionen om udnævnelse af medlemmer til Udvalget for Risikovurdering inden for lægemiddelovervågningen19-04-20181700193593904
Styrelsen for PatientsikkerhedTil STPS vedr. betegnelser i bilag V til anerkendelsesdirektivet20-04-20181707081594815
Uddannelses- og ForskningsministerietSvar vedr. betegnelser i bilag V til anerkendelsesdirektivet20-04-20181707081594804
SundhedsstyrelsenFørste møde i følgegruppen for evaluering af modtagere af ludomanipuljen20-04-20181709025594658
Dansk SygeplejerådSvar på invitation til Dansk Sygeplejeråds kongres den 14. maj 201823-04-20181800002596061
 Svar på henvendelse vedr. lukning af Holstebro Sygehus23-04-20181802486596064
 Svar på henvendelse om nuklearmedicinsk udstyr20-04-20181802516594206
DentalMæglerneAfgørelse - Anmodning om aktindsigt - Overenskomst og lovindgreb om tandpleje23-04-20181802765595916
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Til orientering for styrelserne: Bidraget fra Sundheds- og Ældeministeriet til "Det offentlige Danmark"23-04-20181802857595633
 Svar på henvendelse om medbestemmelse som døende23-04-20181802883595717
 Svar på henvendelse om ICD-1120-04-20181802916594457
 Svar på henvendelse vedr. fertilitetsbehandling23-04-20181802946595644
 Besvarelse af henvendelse om rygsydommen Modic-forandringer20-04-20181802948594513
 Svar vedr. henvendelse om behandling med cannabisolie23-04-20181802951595625
 Svar på klage af 16. marts 2018 over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid21-04-20181803055594876
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 80523-04-20181803135595584
 Svar på borgerhenvendelse om det blå sygesikringskort23-04-20181803184596024
 Svar på henvendelse om fødsel i Frankrig20-04-20181803358594656
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 79323-04-20181803417595949
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Orientering om ny cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for de fællesstatslige systemer23-04-20181803450595867