Fra: 21-08-2018 til: 21-08-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Forsikring & PensionInvitation til konference om stress og mental sundhed i arbejdslivet og privaten17-08-2018SJ-STD-SUMLLU672401
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1300 (S)21-08-2018SJ-STD-SUMMPE674693
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CV til sundhedsministeren, ældreministeren og erhvervsministeren21-08-2018SJ-STD-SUMMPE674709
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1288 (S)21-08-2018SJ-STD-SUMMPE674276
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1287 (S)21-08-2018SJ-STD-SUMMPE674273
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1284 (S)21-08-2018SJ-STD-SUMMPE674268
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CW til sundhedsministeren, ældreministeren og erhvervsministeren21-08-2018SJ-STD-SUMMPE674710
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1299 (S)21-08-2018SJ-STD-SUMMPE674690
 Henvendelse om rettigheder som borger13-08-20181601336672180
 Henvendelse om rettigheder som borger13-08-20181601336672181
Ballerup KommuneØkonomisk redegørelse over faktisk forbrug pr. 1.06.18 - En værdig ældrepleje16-08-20181601581673704
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens (j.nr. 1604063) - udbetalingsanmodning 3. kvartal 201821-08-20181604063674850
Landsforeningen af Kliniske TandteknikereIndstilling fra Kliniske Tandteknikere til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn13-08-20181611041668114
Faxe KommuneAfrapportering vedr. puljen til genetablering af køkkener på plejecentrene sagsnr. 170314416-08-20181703144674324
Hjørring KommuneSlutrapport for Køkkenpulje 2017 - Hjørring Kommune07-08-20181703174674219
FinanstilsynetFremsender høringssvar vedr. lovforslag om ændring af autorisationsloven mv.06-07-2018SJ-STD-DEPENS656340
Region NordjyllandRegion Nordjylland - fremsender projektbeskrivelse samt budget for 2018 til projektnr. 65405 til Shared care-projektet.20-08-20181706354673999
Roskilde KommuneOrientering om målgruppe: PRO til tidlig opsporing af sygdomstegn i kommunen02-07-20181708244673734
Region MidtjyllandFremsender opdaterede udgiftsprofiler vedr. kvalitetsfonds projekter15-08-20181709357670892
Dansk IndustriInvitation til departementschefen til DI Topmødet 201817-08-20181800002673075
Sind UngdomTakker for godt samarbejde og inviterer til fredagsbar den 14. september 201821-08-20181800018674080
 Sundhedsministeren inviteres til besøg i praksis vest21-08-20181800019674644
Ungdommens Røde KorsInvitation til sundhedsministeren: sygdomsramte unge taler ud på scenen17-08-20181800019673870
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. ADHD Forskningsprojekt - kan livsstilen have en betydning?14-08-20181800021669620
UdenrigsministerietInvitation fra den Sri Lankanske ambassade til "Sports and Exercise Medicine Conference" 6. - 9. september 201820-08-20181800024673934
Kirkens KorshærHenvendelse til regering og Folketing om bl.a. hjemløshed10-08-20181800110666932
SundhedsstyrelsenSST: Indmeldelse/vurdering af nye PRO-områder15-08-20181800194673093
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm CR OMTRYK (Ændret adressat)21-08-20181800198674221
 Henvendelse om klimaforslag (hybriddrevne fartøjer)23-07-20181800263671454
 Anmoder om sundhedsministerens vitsitkort18-08-20181800752672673
MedComSupplerende oplysninger vedr. elektroniske prøvesvar (forløbsplaner i almen praksis)17-08-20181802331673619
MedComTilbagemelding vedr. elektroniske prøvesvar (forløbsplaner i almen praksis)20-08-20181802331673613
MedComElektroniske prøvesvar (udbredelse af forløbsplaner i almen praksis)16-08-20181802331673621
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1283 (Æ)21-08-2018SJ-STD-DEPERTC674267
DIGNITY – Dansk Institut Mod TorturHøringssvar fra DIGNITY vedr. Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven22-06-20181803275674253
Ansatte Tandlægers OrganisationHøringssvar fra Ansatte Tandlægers Organisation vedr. Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven25-06-20181803275674245
TranslatørforeningenHøringssvar fra Translatørforeningen vedr. Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven02-07-20181803275674239
PatientforeningenHøringssvar fra Patientforeningen vedr. Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven21-06-20181803275674271
 Forespørgsel om strukturelle ændringer på sygehusområdet31-05-20181804355674727
 Borgerhenvendelse - skal ikke til læge - er hverken psykisk syg eller sindsyg14-08-20181804448670912
ErgoterapeutforeningenHenvendelse om Ergoterapeuters mulighed for adgang til elektroniske helbredsoplysninger17-08-20181804815673458
Ballerup KommuneAccept og udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 180547716-08-20181805477674839
 Rykker for svar på henvendelse vedr. lægebetjeningen i Thyborøn19-08-20181805816672772
 Kommentar på svar på henvendelse om tatoveringer20-08-20181805844673980
Børne- og SocialministerietKopi af Danmarks samlede bemærkninger til Social Comittee raport 201820-08-20181806088673461
Region HovedstadenTakker for brev vedr. sexologisk klinik17-08-20181806136673433
UndervisningsministerietUVM: Viden vedr. regeringens nationale stresspanel15-08-20181806166673181
UndervisningsministerietUVM: Høringsliste og et par spørgsmål vedr. proces - Det Nationale Stresspanel20-08-20181806166673689
SundhedsstyrelsenHenvendelse fra sundhedsstyrelsen angående demensprojekt i WHO28-06-20181806359674118
SundhedsstyrelsenOpdateret dagsorden til 54. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 23. august samt eftersendelse af bilag og høringssvar20-08-20181806436673633
PAH PatientforeningenAnsøgning til Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer fra PAH Patientforeningen05-08-20181806438672223
KontinensforeningenAnsøgning: Driftspulje til Landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - Kontinensforeningen02-08-20181806449672520
WhiplashforeningenAnsøgning: Driftspuljen 2018, landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - Whiplashforeningen10-08-20181806454672876
Kiropraktik og SundhedAnsøgning: Driftspuljen 2018, landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - Kiropraktik & Sundhed10-08-20181806455672886
UndervisningsministerietMail: Kommissorium mv. for styregruppen vedr. satspuljeprojektet "Opfølgning på inklusionseftersynet"20-08-20181806459673103
UndervisningsministerietMail UVM: Invitation til deltagelse i styregruppen vedr. satspuljeprojektet "Opfølgning på inklusionseftersynet"17-08-20181806459672950
Eupati DanmarkAnsøgning: driftspuljen 2018, mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - EUPATI Danmark10-08-20181806460672997
 Borgerhenvendelse - orientering om klage til europarådet vedr. det psykiatriske patientklagenævn18-08-20181806461672667
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresendelse af henvendelse fra Høje-Taastrup Kommune om anonym alkoholbehandling og retten til tolkning03-08-20181806488663893
 Henvendelse vedr. bekendtgørelse om betaling for tolk hvis man har boet i Danmark mere end 3 år27-07-20181806492660849
 Spørgsmål til sundhedsministeren vedr. tolkebistand05-07-20181806494655629
DepressionsforeningenAnsøgning: Driftspuljen 2018, landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - depressionsforeningen10-08-20181806495673371
Dansk Hæmokromatose ForeningAnsøgning: driftspuljen 2018, mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - Dansk Hæmokromatose Forening10-08-20181806496673398
Dansk Brystkræft OrganisationAnsøgning: Driftspulje 2018, landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - Dansk Brystkræft Organisation10-08-20181806497673423
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægeerklæring i forbindelse med stort kørekort10-08-20181806502667578
Aktiv PatientstøtteStatus på implementering af Aktiv Patientstøtte, maj 201809-05-20181806510673656
 Borgerhenvendelse - er bekymret for korruption m.m. i Forbrugerklagenævnet16-08-20181806523671691
 Borgerhenvendelse vedr. vacciner, sygdomme etc.19-08-20181806524672765
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. smerter efter tandbehandling10-08-20181806526667086
 Borgerhenvendelse - skal bruge en "good standing" til evt. arbejde på New Zealand10-08-20181806528667008
 Borgerhenvendelse vedr. prisen på oprettelse af et livstestamente12-08-20181806564667605
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1291 (S)21-08-20181806577674293
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1289 (S)21-08-20181806578674279
DigitaliseringsstyrelsenOpfølgning på dialog om review ved Statens It-råd21-08-20181806579674899