Fra: 24-08-2018 til: 26-08-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1317 (S)24-08-2018SJ-STD-SUMMPE677547
 Henvendelse om rettigheder som borger og som menneske.21-08-20181601336675425
Ballerup KommuneAfrapportering og regnskab vedr. partnerskab "Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægt"27-03-20181601460676224
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-466/18, Porsche Inter Auto23-08-20181602492677935
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-459/18, Argenta Spaarbank23-08-20181602492677932
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-433/18, Aktiva Finans23-08-20181602492677926
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-445/18, Vaselife International et Chrysal International23-08-20181602492677929
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1312 (S)24-08-2018SJ-STD-DEPLINB677533
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1313 (S)24-08-2018SJ-STD-DEPLINB677538
Region SjællandUdkast til referat af møde 25. juni om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning for projektet Universitetshospital Køge - bemærkninger fra Region Sjælland23-08-20181706910676515
SundhedsstyrelsenAfsluttende møde om Dansk Center for Partikelterapi 3. september 2018 - bidrag fra SST21-08-20181707366676547
 Klager anmoder om kvittering for modtagelse af henvendelse fra juli vedr. autorisation19-08-20181707824674601
 Borger svarer på kvitteringsmail - klage vedr. autorisation22-08-20181707824675904
Aurora Nordic CannabisSundhedsministeren inviteres til åbningsreception 5. oktober 201824-08-20181800018677397
SkatteministerietInvitation til sundhedsministeren til afskedsreception den 30. august 201822-08-20181800018676168
Den Indonesiske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til Global Health Security Agenda (GHSA)23-08-20181800019676962
Foreningen af Speciallæger - FASForslag til besøg i en speciallægeklinik24-08-20181800019677342
Liselund FriplejehjemHenvendelse til ældreministeren vedr. livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem23-08-20181800065676945
SkatteministerietInvitation til ældreministeren til afskedsreception den 30. august 201822-08-20181800066676345
 Invitation to the Mayor of Fredericia - WHO European Healthy Cities Summit of Mayors, Almaty, Kazakhstan, 23 - 24 October 201823-08-20181800117677866
Danske PatienterIndmeldelse af PRO-områder fra Danske Patienters medlemsforeninger24-08-20181800194677938
VIVERapport om hittebørn22-08-20181801059676279
NemConnectHørringssvar fra NemConnect - Lovforslag om certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet24-08-20181801599677166
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen - Lovforslag om certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet23-08-20181801599676944
Danmarks StatistikSave the date - Partnerskab for SDG Data i Danmarks Statistik den 15. november 201827-06-20181801682649015
MedComNotat fra DSAM vedr. forløbsplaner for patienter med kroniske lænderygsmerter22-08-20181802054676005
Odense UniversitetshospitalPowerPoint præsentation til møde (digitale forløbsplaner)21-08-20181802054676754
Region NordjyllandMateriale til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Lægehus i Frederikshavn22-08-20181802091677854
 Takker for svar vedr. tilskud til kiropraktor og fremsender bemærkninger19-08-20181803967676149
Region MidtjyllandDet Nye Universitetshospital i Aarhus - særlig rapportering for 2. kvartal 201823-08-20181804134676716
 Journalist - Spørgsmål vedr. aktindsigtsanmodning om tandpleje03-08-20181804407676235
VIVEFørste udkast til rapport om tandplejeordninger i andre lande - projekt 30118423-08-20181804723677274
Danske RegionerDanske Regioners bidrag til samrådsspørgsmål CM22-08-20181805025676340
Region SyddanmarkSvar på udvalgsspørgsmål vedr. enestuer. - bidrag fra Region Syddanmark22-08-20181805271676532
Danske RegionerBidrag til folketingspørgsmål vedr. rekonstruktion af jomfruhinder22-08-20181805325676275
UndervisningsministerietOK fra UVM: Ministersvar på borgerhenvendelse om stresspanel23-08-20181805413676395
Uddannelses- og ForskningsministerietUFM OK: Svar på borgerhenvendelse om stresspanelet20-08-20181805413676238
BeskæftigelsesministerietOK fra BM: Koordinering af svar på henvendelse til stresspanelet16-08-20181805413676244
OK-fonden OdenseAccept til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 180549223-08-20181805492677879
Fredensborg KommuneUdbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 180550816-08-20181805508677748
Uddannelses- og ForskningsministerietOK fra UFM: Koordinering af svar på henvendelse til stresspanelet23-08-20181805745676396
UndervisningsministerietOK fra UVM : Ministersvar vedr. henvendelse om stresspanelet23-08-20181805745676394
Danske RegionerSvar fra Danske Regioner angående leveringsfrist på bidrag til SUU alm. del - spm. 124621-08-20181806072676630
Danske RegionerStatus på Danske Regioners bidrag til besvarelse af udvalgsspørgsmål24-08-20181806072677463
JustitsministerietMail JM: Revideret udgave af temaanalysen "Beredskabets arbejde med personer med psykiske lidelser"23-08-20181806086676374
Børne- og SocialministerietBørne og Socialministeriets tilbagemelding fra kommissionen angående Social Protection Committies årlige rapport23-08-20181806088676649
 Formanden: Udkast til invitation til udskoling og uddannelsessteder - Det Nationale Stresspanel23-08-20181806166676593
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til 54. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 23. august09-08-20181806436672141
Dansk IndustriTakker for tilkendegivelse af sundhedsministerens deltagelse i Sundhedsindustriens Dag23-08-20181806599676705
Økonomi- og IndenrigsministerietØkonomi og Idenrigsministeriets svar på anmodning om opgørelse over nettodriftsudgifter til psykiatrisk sygehusbehandling, regnskabstal24-08-20181806651677596
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over GDPR-forordningen19-08-20181806657672773
 Fremsender "Satirisk analyse af Sundhedsplatformen og andre offentlig IT løsninger, August 2018"20-08-20181806658673831
GadejuristenAnmodning om aktindsigt i sag om opfølgning på Antidote Danmarks forslag om at gøre modgiften Naloxon til håndkøbsmedicin22-08-20181806662676780
WHO´s Regionalkontor for EuropaCall for data collection and validation for Sustainable Development Goal 6 global reports on water, sanitation and hygiene23-08-20181806690677502
WHO´s Regionalkontor for EuropaHenvendelse til sundhedsministeren - Letter of Accreditation for Measles and Rubella National Reference Laboratory 201922-08-20181806694676202
Region MidtjyllandYderligere spørgsmål til bekendtgørelse om tolkegebyr20-08-20181806699677629