Fra: 13-02-2018 til: 13-02-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Brøndby KommuneTilbagebetaling af tilskud - anmoder om konto hvortil beløbet skal overføres - projekt "Løft af ældreområdet 2015"05-02-2018SJ-STD-DEPMVK536047
 Borgerhenvendelse vedr. basale rettigheder som borger og som menneske.01-02-20181601336534051
 Henvendelse om basale rettigheder som borger og som menneske.05-02-20181601336536056
KLCenter for Forebyggelse i Praksis - referat fra styregruppemøde09-02-20181601738542117
Silkeborg KommuneAcceptskrivelsen 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden (Silkeborg Kommune)13-02-20181601912542983
Thisted KommuneAcceptskrivelsen en værdig ældrepleje i 2018 (Thisted Kommune)12-02-20181601928542969
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-21/18, Textilis12-02-20181602492543410
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-17/18, Mailat12-02-20181602492543407
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 52 af 12. februar 201812-02-20181602492543405
 Kvitteringssvar fra UCN vedr. svar til UCN om ambulanceuddannelse13-02-20181606316542906
Holstebro KommuneRegnskab vedr. projekt om klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere12-02-20181606865541728
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune revideret budget til projektnr. 68484 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.12-02-20181608059542226
UdenrigsministerietDenmark TAIEX Flash Report S2 201713-02-20181609726543416
LægeforeningenIndstilling af medlemmer fra Lægeforeningen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn30-01-20181611041543465
Pharma Danmark - Fagforeningen for LægemiddelakademikereIndstilling af nyt medlem fra Pharma Danmark til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn09-02-20181611041543473
 Henvendelse om brug af digitale klageskemaer ved klage til Styrelsen for Patientsikkerhed11-02-20181705535541585
FolkhälsomyndighetenHenvendelse vedr. strategi til forebyggelse af ludomani12-02-20181705968542636
Ingeniørforeningen i DanmarkSIRI-kommissionens event på Christiansborg 19. januar06-02-20181706607542893
Region NordjyllandRegions Nordjyllands høringssvar vedr. bekendtgørelse om patientrapportede oplysninger om selvmålte data12-02-20181706643542482
DatatilsynetDatatilsynets høringssvar vedr. bekendtgørelse om patientrapporterede oplysning og selvmålte data i NPI12-02-20181706643541717
Dansk Selskab for Almen MedicinDansk Selskab for Almen Medicins høringssvar - Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)12-02-20181706643542188
Sundhed DanmarkSundhed Danmarks høringssvar - bekendtgørelse om PRO-data12-02-20181706643541857
JordemoderforeningenJordemoderforeningens høringssvar - bekendtgørelse om PRO-data og NPI12-02-20181706643542407
KontinensforeningenUddybende budget vedr. ansøgning - satspuljemidler til informationskampagne om inkontinens11-02-20181707257541605
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriLAP: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper13-02-20181708047543229
 Borgersvar på henvendelse vedr. manglende oplysninger om indholdsstoffer på tobakspakker30-01-20181708895531631
Have KommunikationSundhedsministeren inviteres til Artbeat Prisen 2018 den 22. marts13-02-20181800018542927
Embassy of PortugalInvitation til sundhedsministeren til at deltage i Gago konference - om cancer forskning i Europa, 14. Februar i Porto, Portugal09-02-20181800019540953
Ministry of HealthHenvendelse til sundhedsministeren vedr. samarbejde om Orpha kode projekt om sjældne sygdomme13-02-20181800019542738
HjerteforeningenTak til sundhedsministeren for deltagelsen i lanceringen af "En helhjertet indsats" og ønske om et møde12-02-20181800019542521
Nextwork A/SSundhedsministeren inviteres til konferencen: Er vi gode nok til at opdage børns synsproblemer?13-02-20181800019542921
MSLGROUPInvitation: Kåring af Sundhedsministeren på mini-konference på Christiansborg fredag den 2/3-2018 i anledning af WHO's World Hearing Day 201812-02-20181800019542332
Danske PatienterInvitation til sundhedsministeren til at tale på konference om brugerinddragelse den 1. november 201813-02-20181800019543011
Guldborgsund KommuneFra Guldborgsund: Spørgsmål vedr. mellemkommunal refusion i forbindelse med sundhedslovens § 141 (alkoholbehandling)07-02-20181800054542364
Nørrebro TeaterPremiereinvitation til ældreministeren til forestillingen Revisoren den 17. februar 201823-01-20181800066527420
Skagen Rotary KlubÆldreministeren inviteres til at holde et indlæg.12-02-20181800066542335
Have KommunikationÆldreministeren inviteres til Artbeat Prisen 201813-02-20181800066542925
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ressourceforløbsydelse13-02-20181800110542737
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - de offentlige systemer svigter12-02-20181800110542541
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. etablering af flere lærepladser13-02-20181800110542929
 Borgerhenvendelse - forslag til etablering af flere lærepladser.13-02-20181800110542931
UdenrigsministerietKopi af oversendelse af EUU alm. del - svar på spm. 6112-02-20181800715542161
Københavns KommuneAfrapportering til SUM vedr. projekt "Præsentation af maden - Måltidsglæden i hjemmet"13-02-20181800817543254
 Rykker for svar - genoptagelse af klagesager over Psykiatrisk Center Ballerup02-02-20181801056536751
Institut for MenneskerettighederMøde 26/2 2018 kl. 14.00-15.30 om FNs Narkotikakommissions årlige samling13-02-20181801094543333
Region NordjyllandSvar vedr. ansvar / finansiering af uddannelse inden for behandlingspladsområdet05-02-20181801114542157
 Bekræftelse vedrørende præcisering af aktindsigtsanmodning om sundhedsmæssige effekter af afgifter09-02-20181801344542499
UdenrigsministerietOECD: Tilbagemelding vedr. OECD’s ministermøde d. 7.-8. juni samt OECD-forum d. 6.-7.juni.09-06-20171801461541878
UdenrigsministerietOECD: Tilbagemelding vedr. OECD’s ministermøde d. 7.-8. juni samt OECD-forum d. 6.-7.juni.09-06-20171801461541873
Danmarks faste repræsentation ved OECDOECD: Tilbagemelding vedr. rådsmøde den 25. september 201726-09-20171801461541869
Danmarks faste repræsentation ved OECDOECD: Tilbagemelding vedr. rådsmøde den 21. november 201722-11-20171801461541865
 Borgerhenvendelse vedr. indsamling og salg af sundhedsdata12-02-20181801494542144
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om organdonor07-02-20181801495539343
 Borgerhenvendelse vedr. sygeforsikring31-01-20181801497536690
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. udbetaling for lægefejl31-01-20181801501532345
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. en 4. lægehelikopter til Nordjylland06-02-20181801504538290
 Henvendelse til sundhedsminsteren vedr. dialogen med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring deres arbejde05-02-20181801507535989
 Borgerhenvendelse om ftalater mv.15-01-20181801511527906
Danske SpilHenvendelse til sundhedsministeren vedr. forebyggelse af ludomani blandt unge og sårbare grupper09-02-20181801513540695
Økonomi- og IndenrigsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om henvisning til hospital01-02-20181801514534329
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. det trådløse samfund19-01-20181801517524677
 Borgerhenvendelse vedr. trådløs stråling og elmålere23-01-20181801517527015
 Borgerhenvendelse vedr. det trådløse samfund22-01-20181801517526066
 Borgerhenvendelse vedr. manglende tilskud til behandling af kæbesmerter19-01-20181801519524957
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. rygning og alkohol blandt børn og unge11-02-20181801521541692
 Borgerhenvendelse med forslag til et røgfrit Danmak21-01-20181801523525596
Søgaard Industri DanmarkKlage angående tilladelse til besiddelse af filtreringsudstyr og - komponenter. Søger klare retningslinier05-02-20181801524537171
 Borgerhenvendelse vedr. sundhedsskadelige elmålere22-01-20181801525526062
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 558 til sundhedsministeren12-02-20181801529542685
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 560 til sundhedsministeren12-02-20181801529542690
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 561 til sundhedsministeren12-02-20181801529542691
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 559 til sundhedsministeren12-02-20181801529542688
 Borgerhenvendelse vedr. pension23-01-20181801531527074
 Borgerhenvendelse vedr. advarselstekst/billede på alkohol26-01-20181801537529285
 Borgerhenvendelse vedr. paragraf 170-174 i sundhedsloven (kørsel)29-01-20181801539531389