Fra: 23-01-2018 til: 23-01-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandVedr. ansøgning fra Region Nordjylland til puljen for synlighed og åbenhed i regioner i 201723-01-20181603300527370
Region SyddanmarkVedr. ansøgning fra Region Syddanmark til puljen for synlighed og åbenhed i regioner i 201723-01-20181603300527369
Region MidtjyllandVedr. ansøgning fra Region Midtjylland til puljen for synlighed og åbenhed i regioner i 201723-01-20181603300527371
LægemiddelstyrelsenFritagelse for hverv som suppleant i Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler - CHMP23-01-20181606588527205
UdenrigsministerietAnmodning om underretning23-01-20181606588527225
LægemiddelstyrelsenUdpegning af suppleant til Udvalget for Humanmedicinske lægemidler - CHMP23-01-20181606588527210
LægeforeningenBeskikkelsesbrev til medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Lægeforeningen23-01-20181611041527330
3F - Fagligt Fælles ForbundAfbeskikkelsesbrev til medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - 3F23-01-20181611041527332
Danmarks ApotekerforeningAfgørelse vedrørende aktindsigt - Gazelle Online Apotek og Web-apo ApS22-01-20181705657526253
Justitsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Sundhedsstyrelsen
Henvendelse om stofindtagelsesrum23-01-20181706322527237
Frederiksberg KommuneSvar på Frederiksberg Kommunes henvendelse om uddybende begrundelse til afslag på støtte fra puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre23-01-20181706940526909
Folketingets LovsekretariatUNU alm. del - svar på spm. 15919-01-20181708091525535
 Svar på henvendelse vedr. adgang til sundhedsydelser i Danmark23-01-20181708307527361
 Svar på henvendelse vedr. begrænsning af forbruget af alkohol og tobak22-01-20181708894525656
 Svar på henvendelse vedr. regler for blodprøvetagning23-01-20181709377526693
TranslatørforeningenSvar på henvendelse vedr. certificeringsordning for tolke i sundhedsvæsenet23-01-20181709437526925
 Svar på henvendelse vedr. akutlægehelikopter i det nordlige Danmark23-01-20181800041526989
Region NordjyllandSvar på henvendelse om udlevering af medicin fra akutmodtagelsen i apotekernes vagtåbningstid23-01-20181800083526676
Børne- og SocialministerietRYKKER: Anmodning om overtagelse: Henvendelse vedr. bevilling af glukosemålere22-01-20181800110525843
 Svar på henvendelse fra skoleelev med spørgsmål/hjælp til projektopgave omkring aktiv dødshjælp22-01-20181800119526144
Region MidtjyllandEndelig dagsorden til møde 29. januar23-01-20181800128527109
HØPASvar på henvendelse fra HØPA23-01-20181800129527182
Region SjællandFaserapportering i 2018 - rykker til Region Sjælland23-01-20181800253526832
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 37923-01-20181800265526843
 Svar på henvendelsen vedr. akutberedskab i Region Syddanmark23-01-20181800422527130
 Svar på henvendelsen vedr. akutberedskab i Region Syddanmark23-01-20181800422527121
 HPV-vaccine til drenge23-01-20181800450527249
 Afgørelse i sag om aktindsigt - digital vandrejournal22-01-20181800496525911
 Bilag 1 besvarelse af aktindsigt af 10. jan. 2018 vedr beregninger af overbelægning fra samråd23-01-20181800559526858
RCT-JyllandSvar på aktindsigtsanmodning - vedr. status som specialsygehus22-01-20181800561525871
Danske Regioner
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Besøg på Nya Karolinska i marts 2018 - vedr. deltagerantal23-01-20181800649527140
 Kvitt. for modtagelse af borgerhenvendelse - vedr. psykiatri22-01-20181800671526030
 Bekræftelse på modtagelse af henvendelse om behandling af lavt stofskifte23-01-20181800699526684