Fra: 28-05-2018 til: 29-05-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
CUREGPSHenvendelse til ældreministeren - har udarbejdet et program der kan identificere medicinfejl23-05-2018SJ-STD-DEPKHK618416
Aalborg KommuneHenvendelse til sundhedsministeren - opfordrer til at styrke danskernes sundhed gennem strukturelle forebyggelsestiltag14-05-2018SJ-STD-DEPLCT611039
 Privat institution har fået afslag på besøg i daginstitution mhp. rådgivning om sundhed, hygiejne og nedbringelse af sygdom18-05-2018SJ-STD-DEPLCT614271
SundhedsdatastyrelsenInformationsmøde om overgang fra SHAK til SOR den 13. juni 201824-05-2018SJ-STD-SUMAI619957
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUUUI alm. del - spm. 626 (S)28-05-2018SJ-STD-SUMMPE621897
Novo Nordisk FondenInvitation to a Novo Nordisk Foundation post-workday meeting28-05-2018SJ-STD-SUMMPE622585
UdenrigsministerietInvitation til formøde den 7/6-18 kl. 11-12 inden dette års Ambassadørmøde18-05-2018SJ-STD-SUMMPE620297
Danske RegionerStyregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner - materiale til møde den 29. maj 201829-05-20181601025622307
 Henvendelse om basale rettigheder24-05-20181601336621733
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-228/18, Budapest Bank e.a.25-05-20181602492621094
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-245/18, Fallimento TECNOSERVICE INT.18-05-20181602492620647
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede præjudicielle sager C-257/18 og C-258/18, Güler m.fl.25-05-20181602492621108
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-270/18, UPM France25-05-20181602492621118
JustitsministerietListe over præjudicielle sager 12/2018 med frist mellem den 15. - 30. juni 201808-05-20181602492607268
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-255/18, State Street Bank International25-05-20181602492621097
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 21, 22 og 23) - EU-domstolen18-05-20181602492620645
UdenrigsministerietFristliste af 23. maj 2018 over retssager ved EU-domstolen og Retten23-05-20181602492621040
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 166 af 14. maj 2018 over sager anlagt ved Domstolen og Retten14-05-20181602492620615
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 22, 23 og 24)25-05-20181602492621055
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag T-104/18 R, Fundación Tecnalia Research & Innovation25-05-20181602492621065
UdenrigsministerietFristliste af 16. maj 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten16-05-20181602492620638
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-211/18, Idealmed III25-05-20181602492621080
UdenrigsministerietOrientering vedr. skriftlig procedure i EU-udvalget - Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-138/18, Estron. Frist 29.05.18 kl. 16.0025-05-20181602493620527
UdenrigsministerietOrientering vedr. skriftlig procedure i EU-udvalget - Erklæring om blockchain. Frist 28.05.18 kl. 15.0025-05-20181602493620533
SundhedsdatastyrelsenMøde vedr. monitorering af indlæggelse af nyfødte - dagsorden07-05-20181603033621703
SundhedsdatastyrelsenOpsamling på møde vedr. monitorering af indlæggelse af nyfødte - april-offentliggørelse14-05-20181603033621699
Nævnenes HusFra Nævnenes Hus: Meddelelse om afslag på beskikkelse som medlem af det Psykiatriske Patientklagenævn26-04-20181604318599115
SundhedsstyrelsenMeddeler at et resume fra Sundhedsstyrelsens Inspektorårsmøde nu ligger på hjemmesiden25-05-20181604904620681
Rigshospitalet - BlegdamsvejRH: vedr. inspektorrapporten fra et rutine besøg den 13. april 2018 på Patologiafdelingen, Rigshospitalet.28-05-20181604904622081
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 8. maj 2018 på Onkologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital.28-05-20181604904622073
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 13. april 2018 på Patologiafdelingen, Rigshospitalet.28-05-20181604904622087
Høje-Taastrup KommuneHøje-Taastrup Kommune - spørgsmål til budget til projektnr. 65275 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.25-05-20181605453620211
Norddjurs KommuneNorddjurs Kommune: Revideret budget til projektnr. 68475 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.25-05-20181608051619482
UdenrigsministerietInvitation til deltagelse i Twinning i Tunesien14-05-20181609726620596
UdenrigsministerietRe-circulation of Twinning fiche TR 14 IPA JH 08 18 R - Improving the Effectiveness of the Administrative Judiciary23-05-20181609726620604
UdenrigsministerietCirculation of the TWL Fiche for the former Yugoslav Republic of Macedonia - MK 14 IPA FI 02 18 TWL Further improvement of internal control system23-05-20181609726620612
UdenrigsministerietRe-circulation of Twinning fiche TR 15 IPA JH 08 18 R - Strengthening the Institutional Capacity of Court Experts23-05-20181609726620608
UdenrigsministerietA new call for proposals - reference: EuropeAid/160270/ID/ACT/DZ23-05-20181609726620599
Herning KommuneFremsender regnskab - demensvenlige omgivelser23-02-20181700967550102
SundhedsstyrelsenSpørgeskema om Fælles Akutmodtagelser - udkast - bemærkninger fra SST23-05-20181704514621269
VIVEUdkast til spørgeskema om Fælles Akutmodtagelser med DR kommentarer24-05-20181704514621051
Advokat Steffen Theodor PetersenApotekernes voldgiftsnævn - udvælgelse af partsrepræsentanter og dato for forberedende møde02-05-20181705658621522
 Apotekernes voldgiftsnævn - anmodning om ny mødedato for det forberedende møde26-04-20181705658621500
 Apotekernes voldgiftsnævn - proces og partsrepræsentanter20-04-20181705658621470
 Kopi af mail til advokat vedr. Apotekernes Voldgiftsnævn17-05-20181705658621545
 Kopi af mail til advokat vedr. svarskrift - Apotekernes Voldgiftsnævn06-05-20181705658621541
Advokat Steffen Theodor PetersenApotekernes voldgiftsnævn - udvælgelse af partsrepræsentanter og dato for forberedende møde02-05-20181705658621515
Lundsgaard og PartnereApotekernes voldgiftsnævn - udvælgelse af partsrepræsentanter og dato for forberedende møde25-04-20181705658621493
 Fremsendelse af voldgiftsstævning vedr. apotek24-04-20181705658621490
Novi AdvokaterApotekernes voldgiftsnævn - udvælgelse af partsrepræsentanter og dato for forberedende møde24-04-20181705658621489
Novi AdvokaterApotekernes voldgiftsnævn - meddelelse om partsrepræsentant28-03-20181705658621460
Lundsgaard og PartnereApotekernes voldgiftsnævn - udvælgelse af partsrepræsentanter og dato for forberedende møde02-05-20181705658621513
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen om THC-grænseværdi24-05-20181705785621004
Region HovedstadenRegion Hovedstaden - bemærkninger til projektbeskrivelse for 2018 til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.28-05-20181706353622216
Folketinget ChristiansborgSUU L 146 - spm. 76 - svarfrist 29-05 kl. 12 (S)25-05-20181707223621070
Folketinget ChristiansborgSUU L 146 - spm. 77 - svarfrist 29-05 kl. 10 (S)28-05-20181707223621078
ADHD-foreningenRykker for møde med ADHD-foreningen vedr. samfundsøkonomisk gevinst i at styrke forældrekompetencerne i familier med ADHD07-05-20181707361605763
 Kopi af klage over aktindsigt til Styrelsen for Patientsikkerhed27-05-20181707824621201
KLKLs bemærkninger til referat fra 4. møde i arbejdsgruppen for sanering og konsolidering af governance24-05-20181707998622105
RambøllInterviewguides vedr. evaluering af modtagere af ludomanimidler24-05-20181709025620040
EgmontInvitation til Egmonts reception på Folkemødet17-05-20181800002614764
Sønderborg Syd Rotary KlubInvitation til sundhedsministeren til at holde indlæg om digitalisering den 22. oktober 201828-05-20181800018622323
Fredericia KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. program for 06. juli-dagen25-05-20181800018620861
Center for Politiske Studier CEPOSReminder - Svar udbedes vedr. deltagelse: Onsdagsnetværk SPECIAL - 30. maj - Internationale oplægsholdere24-05-20181800018619501
Landsforeningen SINDAnmodning om møde med sundhedsministeren vedr. psykiatri24-05-20181800021620374
TrapholtInvitation til ældreministeren til Trapholts 30 års jubilæum08-05-20181800065607388
Embassy of ArmeniaInvitation til ældreministeren: Event on the Occasion of the Centennial of the First Armenian Republic, Friday 1 June 201815-05-20181800066611467
UndervisningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om unges mentale helbred29-05-20181800110622308
StatsministerietHenvendelse om kørekort18-04-20181800110593105
 Borgerhenvendelse vedr. overvågningsproblematikken26-04-20181800110599130
 Studerende fremsender spørgsmål til ældreministeren omkring ældrepleje27-05-20181800119621183
 Henvendelse til sundhedsministeren fra journaliststuderende som ønsker interview i forbindelse med radioudsendelse om forsøgsordningen med medicinsk cannabis28-05-20181800119622306
 Skoleelever stiller spørgsmål til ældreministeren omkring ældrepleje27-05-20181800119621268
Danske PatienterKommentarer fra Danske Patienter vedr. PRO-handlingsplan18-04-20181800194618603
 Kopi af svar på henvendelse vedr. narkotika-indtægtsmiljøet25-05-20181800263621013
 Anmoder om ældreministerens autograf28-04-20181800478599139
Odense KommuneForespørgsel vedr. bedre bemanding i ældreplejen 2018, sagsnr.180083425-05-20181800834619626
Fonden for Socialt Ansvar (FSA)Invitation til Natteravnenens 20 års jubilæumsoptog på Folkemødet25-05-20181800906622033
Fonden for Socialt Ansvar (FSA)Invitation til ældreministeren til Natteravnenens 20 års jubilæums- optog på Folkemødet25-05-20181801031620881
DeloitteInvitation til ældreministeren til eksklusivt netværksarrangement lørdag 16. juni kl. 16.45 på Folkemødet 201823-05-20181801031618066
 Borgerhenvendelse - kommenterer svar vedr. rygeloven01-03-20181801819554352
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSTAR - yderligere orientering om svar til Kbh Kommune om L 23525-05-20181801824619592
Diakonissehuset Sankt Lukas StiftelsenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. etablering af børnehospicepladser i Vestdanmark14-05-20181801970609783
Region MidtjyllandHenvendelse til sundhedsministeren vedr. børne- og ungehospicepladser30-04-20181801970600483
Syddjurs KommuneAcceptskrivelse vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse28-05-20181802132620901
DatatilsynetHøringssvar til livstestamentebekendtgørelsen - Datatilsynet29-05-20181802298623141
Dansk Kiropraktor ForeningHøringssvar til livstestamentebekendtgørelsen - Dansk Kiropraktorforening29-05-20181802298622411
Danske FysioterapeuterHøringssvar til livstestamentebekendtgørelsen - Danske Fysioterapeuter28-05-20181802298622372
Region NordjyllandBrev til sundhedsministeren vedr. replik i ministeriets pressemeddelelse om ventetider i psykiatrien15-03-20181802544567371
Sønderborg KommuneHenvendelse til ældreministeren vedr. puljemidler, der overgår til bloktilskud på ældreområdet25-05-2018SJ-STD-DEPERTC620000
 Henvendelse fra skoleelev om rygekampagner15-04-20181803289590530
SundhedsstyrelsenMøde i arbejdsgruppe om akutmodtagelser 29. maj kl. 10-15 i Sundhedsstyrelsen25-05-20181803379621823
World Health Organization (WHO)WHO - Second International Conference om Primary Health Care 25-26. oktober 201819-04-20181803470602764
SundhedsstyrelsenBidrag til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. borgerhenvendelse om overbehandling ved modermærkekræft28-05-20181803613621735
 Ønsker tilladelse til at fremsende livstestamente - et færdigt udkast til ministeriets godkendelse11-04-20181803734587573
Forenede KoncernenOpfølgning på spørgsmål til budget, regnskab og udbetalinger vedr. pulje til mere livskvalitet på plejehjem28-05-20181803750621150
 Kommentar til henvendelse vedr. fortolkning af reglerne for befordring26-05-20181803754621028
 Borgerhenvendelse - vedr. artikel i Fyns Stiftstidende vedr. psykologer og selvmord04-05-20181803779604398
KLHenvendelse fra KKR Midtjylland vedr. de varslede ændringer på misbrugsområdet23-05-20181803789618406
KKR HovedstadenHenvendelse fra KKR Hovedstaden vedrørende ansvar for misbrugsbehandling24-05-20181803789619552
World Health Organization (WHO)WHO - maternal mortality09-05-20181803925614376
 Henvendelse til sundhedsministeren om dokumentation for HPV-vacciners sikkerhed01-05-20181803927601588
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsplatformen - produktivitet og datakvalitet09-05-20181804061610216
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 808 (S)28-05-20181804105621554
 Forespørgsel vedr. speciallægemangel i psykiatrien08-05-20181804112607272
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til fælles EU-statement om ICD11 til bestyrelsesmøde i WHO26-05-20181804274620763
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til fælles EU-statement om ICD11 til bestyrelsesmøde i WHO25-05-20181804274620764
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1018 (S)23-05-20181804278618960
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1021 (S)24-05-20181804284619742
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kroniske smerter21-05-20181804291615925
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedlægger klage over afdelingen for "Kosmetiske behandlinger" under STPS08-03-20181804294562440
 Klage over sagsbehandling hos Patienterstatningen17-05-20181804296613087
Advokat Steffen Theodor PetersenAnmodning om aktindsigt i sag om nedsættelse af Apotekernes Voldgiftsnævn25-05-20181804298621346
RambøllTakker for deltagelse i Rambølls undersøgelse "IT i praksis® 2018-2019"22-05-20181804311621718
RambøllSpørgeskema vedr. undersøgelse "IT i praksis® 2018-2019"22-05-20181804311621719
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1022 - svarfrist 11. juni (S)28-05-20181804323621874
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1023 - svarfrist 11. juni (S)28-05-20181804323621876
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1024 - svarfrist 11. juni (S)28-05-20181804323621877
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1025 - svarfrist 11. juni (S)28-05-20181804323621887
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1026 - svarfrist 11. juni (S)28-05-20181804323621892
World Health SummitInvitation and Complimentary Registration for the World Health Summit 201823-05-20181804328617535
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiatrisk behandling27-05-20181804329621181
 Søger information om "Nontuberculous Mycobacteria"07-05-20181804333606670
 Rykker for svar vedr. nontuberculous Mycobacteria17-05-20181804333614174
Det Sociale NetværkHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender brev samt anbefalinger til ungestrategi18-05-20181804335615491
EnergistyrelsenMinisteriel høring om udkast til bekendtgørelse om pristillæg til forsøgsvindmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller11-05-20181804340609350
 Borgerhenvendelse vedr. læge12-05-20181804343609361
Region NordjyllandForespørgsel om strukturelle ændringer på sygehusområdet29-05-20181804355622750