Fra: 15-10-2018 til: 15-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Patientgruppen SOS IngenmandslandHenvendelse til sundhedsministeren om thyroid08-10-2018SJ-STD-DEPCRV716469
Statens Institut for FolkesundhedVedr. status på regnskab for projektet ”Partnerskabet omkring Act-Belong-Commit”.15-10-20181601444722097
Varde KommuneVærdighedsmidler 2018 Varde Kommune - opgørelse foreløbigt forbrug pr. 30.9.2018.12-10-20181601934721112
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 41, 42 og 43)05-10-20181602492720760
 Borgerhenvendelse - Opfordrer til at psykiatrien fortsat optager plads i debatten op mod et valg01-10-20181603459716868
SundhedsstyrelsenForslag til workshops vedr. inspektorbesøg12-10-20181604904721694
BørneulykkesfondenLegeheltene - ansøgning til satspuljemidlerne15-10-20181608559721977
HSPAHSPA anmmoder om besvarelse af ekstra spørgsmål til brug i rapport om efficiency of care20-09-20181608741722246
SundhedsdatastyrelsenInput til bestyrelsen for sundhedsdata dec. møde12-10-20181610503721676
Silkeborg KommuneSejs Plejecenter - køkkenprojektet - SUM jour.nr. 170322612-10-20181703226720943
Statsrevisorerne SekretariatetOrientering om den fortsatte behandling af Statsrevisorernes Beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser11-10-20181703392721184
Region SyddanmarkAnmodning om forlængelse af projektperioden vedr. pulje til medicingennemgang12-10-20181704197721579
KL
Sundhedsdatastyrelsen
KL's kommentarer til strategimateriale vedr. sundhedssektorens cyber- og informatiossikkerhedsstrategi12-10-20181705769720691
Region SjællandKvartalsrapportering for 2. kvartal vedr. Universitetshospital Køge - foreløbig fremsendelse uden revisors underskrift12-10-20181706910721368
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 38 (S)15-10-2018SJ-STD-DEPBBE722745
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 33 (S)15-10-2018SJ-STD-DEPBBE722723
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 34 (S)15-10-2018SJ-STD-DEPBBE722727
Folketinget ChristiansborgSUU alm del - spm. 32 (S)15-10-2018SJ-STD-DEPBBE722713
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 35 (S)15-10-2018SJ-STD-DEPBBE722730
Folketinget ChristiansborgInvitation til sundhedsministeren til frokost i anledning af besøg af repræsentanter for Det Danske Mindretal i Sydslesvig12-10-20181800018721063
Copenhagen GamesInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i Copenhagen Games12-10-20181800018721941
Kristeligt DagbladInvitation til reception for Kristeligt Dagblads chefredaktør12-10-20181800018721511
HjernesagenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Hjernesagens 25. års jubilæum i 201914-10-20181800019721970
Quick Health A/SAnmodning om møde med sundhedsministeren om optimeringer inden for almen praksis ved hjælp af kunstig intelligens10-10-20181800021722286
 Invitation til sundhedsministeren til the Global Goals World Cup European Launch in Copenhagen11-10-20181800024721326
StressAlliancenInvitation til sundhedsministeren til politisk topmøde samt overrækkelse af prisen Årets Overskudsarbejdsplads den 7. december 201812-10-20181800024721911
BryggeriforeningenInvitation til ældreministeren til Bryggermiddag den 28. november 201812-10-20181800066721345
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om velfærd og de svage12-10-20181800101721950
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. Ekspertgruppe for organisatorisk innovation i sundhedsvæsenet14-10-20181800101721975
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. pension til personer i udlandet15-10-20181800110722672
 Anmoder om sundhedsministerens autograf13-10-20181800752721958
Forskningsklinikken for LudomaniKvittering for svar vedr. redegørelse for projekt LIV04-10-20181801006722139
Forskningsklinikken for LudomaniKvittering for svar på anmodning om ændring i projektet "Ludomanibehandling i eget hjem"11-10-20181801007722058
Det Etiske RådMail: Det Etiske Råds udtalelse 11. oktober 2018 om babyluger11-10-20181801059719724
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
MF Liselott Blixt
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Etisk Råds udtalelse om babyluger11-10-20181801059720763
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender beskrivelse af hvordan en aften på en helt almindelig dag forløber på et dansk plejehjem09-10-2018SJ-STD-DEPEMLM717462
BeskæftigelsesministerietStatus for besvarelse af ERU alm. del spm 83 og 8412-10-20181801346722081
 Ansøgning: Rådighedspuljen til ældrehandicapridning06-10-20181801767719067
SundhedsdatastyrelsenStatus vedr. livstestamentebetaling15-10-20181804022722641
JP/Politikens Hus A/SPræcisering af aktindsigtsanmodning - gennemgang af aktlister vedr. EU-samarbejdet om nyt direktiv for medicinsk udstyr29-08-20181806061721482
JP/Politikens Hus A/SYderligere præcisering af aktindsigtsanmodning - tilføjelser til aktnumre vedr. EU-samarbejdet om nyt direktiv for medicinsk udstyr30-08-20181806061721495
UN WomenAnswer to reply to UN Women regarding meeting with Stryker Corporation12-10-20181806637722827
 Kommentarer til svar på henvendelse vedr. tilskud til medicin11-10-20181807011719822
Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsprogramBemærkninger vedr. spm 173 fra 201411-10-20181807533720550
MødrehjælpenOrientering vedr. notat om dågnåben hotline, forebyggelse af sociale kriser, herunder hittebørn12-10-20181807624721307
DentalMæglerneHvornår kan der forventes svar på henvendelse vedr. patientforsikring27-09-20181807681707861
 Rykker for svar vedr. ønsket om mere fokus på osteopati01-10-20181807885709408
Charlottenlund TandplejerklinikHenvendelse til sundhedsministeren vedr. forebyggende tandbehandling specielt af behandling af initial-kronisk caries20-09-20181808007700383
Rigshospitalet Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk KlinikHenvendelse til sundhedsministeren vedrørende erstatning for tandskader opstået i primærsektoren.26-09-20181808008706397
UdenrigsministerietAnmodning om bidrag til håndakter til statsministerens deltagelse i Northern Future Forum i Oslo den 30. oktober. FRIST: 19. oktober kl. 12.0011-10-20181808110720214
Styrelsen for PatientsikkerhedHøringssvar - Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination12-10-20181808235721943
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hospitalsindlæggelse02-10-20181808236712794
DigitaliseringsstyrelsenDigital Post på sundhedsområdet - referat af møde og kommissorium13-10-20181808256721869
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. ligestilling mellem fysiske og psykiske lidelser ved "kritisk sygdom"01-10-20181808261711403
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. ligestilling mellem fysiske og psykiske lidelser ved "kritisk sygdom"01-10-20181808261710453
Region HovedstadenKvalitetsfondsprojekter, 2. kvartal REGION HOVEDSTADEN12-10-20181808294722183
UndervisningsministerietMail: Referat fra styregruppemøde opfølgning på inklusionseftersynet11-10-20181808405719728
BeskæftigelsesministerietHøring: SQWP om rådshenstillingen om social sikring - frist 5. okt. kl. 14.11-10-20181808407719767
VaccinationsforumUddybning af anmodning om aktindsigt vedr. vaccinen Pandemrix12-10-20181808433720529
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sine oplevelser med sundhedssystemet10-10-20181808440718931
Dagbladet InformationAktindsigt - bekræftelse på afgrænsning af anmodning vedr. kommunikation om kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital Aarhus12-10-20181808461721288
Alfa-1 DanmarkAnsøgning til Driftspuljen 201810-08-20181808483671865
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. cannabisdebatten06-10-20181808496715463
 Henvendelse til sundhedsministeren - vedr. pårørende til psykiatrisk patient04-10-20181808498714198
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. influenzavaccinationer, 3- og 4-valent02-10-20181808502711646
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiatrien24-09-20181808503715607
Center for Cybersikkerhed
Erhvervsstyrelsen
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Energistyrelsen
Erhvervsministeriet
Finanstilsynet
Søfartsstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Skabelon til fremsendelse af oplysninger om operatører af væsentlige tjenester efter NIS-direktivets artikel 5, stk. 711-10-20181808504720204
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. tvangsmedicinering og fejldiagnostisering08-10-20181808506716906
 Klager over afslag på autorisation som tandlæge26-09-20181808523706386
 Borgerhenvendelse vedr. problemer med at bliver registreret i Donorregisteret13-10-20181808527721961
 Borgerhenvendelse vedr. registrering i Donorregisteret13-10-20181808529721964
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. mistet donorkort15-10-20181808533722504