Fra: 28-09-2018 til: 30-09-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1460 (S)27-09-2018SJ-STD-SUMMPE707819
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1467 (S)28-09-2018SJ-STD-SUMMPE708995
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - Samrådsspørgsmål DA (S)28-09-2018SJ-STD-SUMMPE709005
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - Samrådsspørgsmål DB (S)28-09-2018SJ-STD-SUMMPE709004
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - Samrådsspørgsmål CÅ (S)28-09-2018SJ-STD-SUMMPE709002
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1466 (S)27-09-2018SJ-STD-SUMMPE707825
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1464 (S)27-09-2018SJ-STD-SUMMPE707822
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1465 S)27-09-2018SJ-STD-SUMMPE707821
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1463 (S)27-09-2018SJ-STD-SUMMPE707818
 Henvendelse vedr. basale rettigheder som borger05-09-20181601336686772
Hvidovre KommuneBemærkninger vedr. regnskab for 2017 - En værdig ældrepleje27-09-20181601705707308
SundhedsstyrelsenDagsorden vedr. møde i Koordinerende udvalg for Sundhedsprofilen 4. oktober 2018 i Sundhedsstyrelsen27-09-20181602462707374
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede sager C-511/18 og C-512/18, La Quadrature du Net m.fl.27-09-20181602492709184
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-406/18, PG28-09-20181602492709195
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-547/18, Dong Yang Electronics28-09-20181602492709191
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 1. maj 2018 i enhederne Planlægning og Evidens, Uddannelse og Beredskab - Sundhedsstyrelsen.28-09-20181604904708180
SundhedsstyrelsenDagsorden for mødet i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse28-09-20181609785709026
Danske RegionerNotat vedr. regionernes tidsplaner for implementering af ny epikrisestandard28-09-20181703521708884
Odense KommuneEndeligt regnskab for Odense Kommunes projekt "Intet hjem uden køkken"27-09-20181704171707044
PwC
Sundhedsdatastyrelsen
PwCs noter ang. initiativ-workshop i forbindelse med strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-09-20181705769708044
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Bemærkning til 1. udkast til sektorstrategi på sundhedsområdet25-09-20181705769708836
MedComMedComs bemærkninger ang. initiativ-workshop i forbindelse med strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren22-09-20181705769708016
MedComKIH-driftsaftale for 201827-09-20181707511707160
UdviklingsRåd SønderjyllandDeltagerliste i forbindelse med dialogmøde mandag den 1. oktober 2018 - Udvikling i Sønderjylland27-09-20181800018706924
Sønderborg KommuneIndbydelse til fernisering på Augustiana27-09-20181800018707995
Kenes GroupSundhedsministeren inviteres til the World Hospital at Home Congress 201928-09-20181800019708498
 Rykker for svar på henvendelse vedr. invitation til symposium (ældreministeren)27-09-20181800065708346
 Borgerhenvendelse vedr. Marrakesh- og andre aftaler27-09-20181800101708341
HærvejskomiteenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. jysk parallelvej27-09-20181800101708019
 Borgerhenvendelse om adskillelse af fødevarer28-09-20181800110708358
 Anmoder om ældreministerens autograf28-09-20181800478708354
 Borgerhenvendelse - handicappet ønsker en læge tæt på sin bopæl25-09-2018SJ-STD-DEPEMLM705380
 Opfølgning på tidligere fremsendt mail vedr. læge tæt på sin bopæl26-09-2018SJ-STD-DEPEMLM706450
Region Hovedstaden1. kvartalsrapport 2018 vedr. Nyt Hospital Hvidovre HERLEV27-09-20181805344707485
 Bemærkninger vedr. invitation til at holde oplæg for Det Nationale Stresspanel den 23. oktober 201827-09-20181805471706690
DIFForslag til stresspanelet: Forebyggelse i foreningsfællesskaber25-09-20181805700708943
 Forslag til Stresspanelet27-09-20181805700708934
 Forslag til Stresspanelet: Senere mødetider i skolen, på ungdomsuddannelserne og på universitetet + Life Navigation - fire værktøjer til at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv28-09-20181805700708925
SundhedsdatastyrelsenTilføjelser til ISO 27001-handleplan (samlet)28-09-20181805853708845
LægemiddelstyrelsenBemærkninger ang. input til ISO 27001-handleplan28-09-20181805853708850
Digitaliseringsstyrelsen
Det Centrale Personregister
Slots- og Kulturstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Undervisningsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Børne- og Socialministeriet
Erhvervsministeriet
Forsvarsministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Skatteministeriet
Statsministeriet
Offentliggørelse af den nye statslige it-projektmodel28-09-20181806024708083
Dansk Folkeoplysnings SamrådTakker for svar på henvendelse vedr. regeringsstrategien for mad, måltider og sundhed27-09-20181806939707377
AltingetNy aktindsigtanmodning: Psykiatritopmødet27-09-20181807425707083
 Henvendelse vedr. referater fra møderne i kontaktudvalget for radiografuddannelsen i perioden 1965-197921-09-20181807743700598
Det Kardiologiske Syndrom XAnsøgning til Aktivitetspuljen for sygdomsbekæmpende organisationer 201805-09-20181807835686974
Kræftens BekæmpelseAnsøgning: Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 201807-09-20181807848688839
 Takker for svar på henvendelse vedr. undervisningsmateriale om autorisation27-09-20181807881707282
Den danske ambassade i CanadaInvitation til deltagelse ved høring om diabetes i Canada26-09-20181807904707957
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1458 (S)26-09-20181807925706814
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1459 (S)26-09-20181807930706816