Fra: 27-09-2018 til: 27-09-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. sine rettigheder som patient21-09-20181601336700391
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 21/2018 med frist mellem den 1. - 14. november 2018 ved EU-Domstolen25-09-20181602492706456
Region NordjyllandStatus på projekt ”Optimering af 112 akuthjælpernes HLR kompetencer”26-09-20181603432705942
Region SjællandKvittering for modtagelse af anmodning om status på projekt "Efter- og videreuddannelse af akuthjælperne"25-09-20181603432705944
UdenrigsministerietTwinning project in Belarus BY 18 ENI OT 01 18 "Strengthening the capacity for geospatial data management and interoperability of the National Cadastral Agency"25-09-20181609726706452
 Introduktionsmøde vedr. Nyt Hospital Bispebjerg 25. oktober 2017 - dagsorden23-10-20171701559706108
 Dagsorden vedr. statusmøde den 2. marts 2017 - sygehusbyggeri01-03-20171701638705551
Sønderborg KommuneBemærkninger vedr. køkkenpulje - Sønderborg kommune26-09-20181704182705572
 Referat af Statusmøde den 23. juni 2017 vedr. kvalitetsfondsbyggeriet07-08-20171704819705880
 Vedr. Tilsynsmateriale pr. juli 2017 - Skærpet tilsyn med Rigshospitalet29-08-20171705755705591
LiquidmindsOplæg på visuelt univers - Strategi for cyber- og informationssikkerhed25-09-20181705769705418
Region MidtjyllandBemærkninger ang. decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed i Sundhedsdatastyrelsen26-09-20181705769706544
 Faktura for KIH-databasedrift 201825-09-20181707511707097
 Studerende ønsker et møde med ældreministeren26-09-20181800065706438
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tab af erhvervsevne26-09-20181800110706426
 Anmoder om sundhedsministerens autograf26-09-20181800752706429
Styrelsen for PatientsikkerhedAktliste uden overstregninger tilsendt vedr. klage over aktindsigt25-09-20181802768704682
Rådet for Socialt UdsatteRådet for Socialt Udsatte - deltagelse 211118, Dato for tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3027-09-20181803753707043
Aarhus UniversitetAU (tandlægeskolen) - deltagelse 211118, Dato for tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3027-09-20181803753707048
Danske HandicaporganisationerDanske Handicaporganisationer (I) - deltagelse 211118, Dato for tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3027-09-20181803753707050
Danmarks ApotekerforeningApotekerforeningen - selvstændig vaccination på apotek i udlandet25-09-20181804024705482
 Vedr. dagsorden og oversigt over medlemmer - stresspanelet26-09-20181805309706115
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - takker for at der bliver fokuseret på stress og sender forslag til psykolog i Stresspanelet29-06-20181805333650627
 Oversigt over medlemmer - Stresspanelet26-09-20181805369705369
 Bemærkninger til udkast til oversigt over medlemmer af Stresspanelet25-09-20181805369705356
SundhedsdatastyrelsenInput fra SDS til handleplan for ISO 2700125-09-20181805853707117
Statens Serum InstitutSpørgsmål ang. review ved Statens It-råd 2. kvartal 201927-09-20181806579707628
Det Sociale NetværkMail: Svar vedr. partshøring om aktindsigt vedr. Psykiatritopmødet25-09-20181807425705361
Det Sociale NetværkMail: Svar vedr. partshøring om aktindsigt vedr. Psykiatritopmødet25-09-20181807426705355
 "Sundhedsministeren fjerner vores tavshedspligt"04-08-20181807538663901
Miljø- og FødevareministerietOversender anmodning om aktindsigt vedr. grænseværdi for støjbelastning på 85 db(A)18-09-20181807555697560
 Anmodning om aktindsigt vedr. grænseværdi for støjbelastning på 85 db(A)17-09-20181807555697302
SundhedsdatastyrelsenSvar på henvendelse om implantater - Overblik over tilbagekaldelse27-06-20181807766704117
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. revision af bekendtgørelserne for indberetning af implantater12-07-20181807766704119
SundhedsdatastyrelsenImplantatdata - bemærkninger fra SDS vedr. bekendtgørelse om Implantatregister26-06-20181807766704114
Kræftforeningen De AktiveAnsøgning til aktivitetspuljen for sygdomsbekæmpende organisationer 201809-09-20181807799692631
VaccinationsforumAnsøgning: Aktivitetspuljen for sygdomsbekæmpende organisationer 201825-09-20181807801704585
FinansministerietVideresendelse af borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sammenhængsreform (psykiatri)14-09-20181807805696199
OasisAnsøgning: Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 201810-09-20181807827691018
LYLE - Patientforeningen for lymfekræft og leukæmiAnsøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2018 - Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer06-09-20181807828687635
Landsforeningen for Prader-Willi SyndromAnsøgning: Aktivitetpuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 201807-09-20181807830688101
Dansk Myelomatose ForeningAnsøgning: Driftspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 201806-09-20181807832688060
Øjenforeningen Værn om Synet (VOS)Ansøgning til aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer06-09-20181807833687659
Patientforeningen lungekræftAnsøgning til udlodningsmidler - aktivitetspuljen for sygdomsbekæmpende organisationer 201809-09-20181807846690397
Dansk Forening for Neurofibromatosis RecklinghausenAnsøgning: Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 201808-09-20181807850689611
DigitaliseringsstyrelsenFremsendelse af informationsmateriale vedr. Webtilgængelighedsloven, der træder i kraft den 23. september 201821-09-20181807882703915
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1456 (Æ)25-09-20181807893705221