Fra: 14-09-2018 til: 16-09-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danmarks LærerforeningVedr. møde med formanden for Stresspanelet14-09-2018SJ-STD-DEPCHO695273
 Orientering om oversendelse af din henvendelse vedr. A-kasse medlemsskab14-09-20181600668694866
Børne- og SocialministerietSvar til Børne- og Socialministeriet vedrørende Sundheds- og Ældreministeriets holdning til arbejde med internationale indikatorer14-09-20181600786695200
Lolland Kommune
Region Sjælland
Godkendelse af slutrapport og regnskab vedr. Sundheds- og Akuthus Nakskov13-09-20181603324693819
Region NordjyllandKvittering for status vedr. lægesituationen i Brønderslev Sundhedshus13-09-20181603330693733
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationBemærkninger vedr. budget 2018 og aktivitetsplan for REHPA (Videnscenter om rehabilitering og palliation)12-09-20181604349693221
HSPABekræftelse på Danmarks deltagelse i mødet i ekspertgruppen HSPA den 10-11. september16-08-20181608741694537
Udenrigsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Bemærkninger vedr. underskrift af brev til Verdensbanken13-09-20181707924693994
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Udenrigsministeriet
Brev til Verdensbanken - anmodning om underskrifter13-09-20181707924693987
MedComBemærkninger vedr. MedCom årsrapport 201713-09-20181708602693770
 Orientering om mulighed for at kontakte Erhvervsministeriet i sag om brillekøb og optikere12-09-20181800110693050
 Foreløbigt svar på henvendelse om kloakering14-09-20181800110694611
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse vedr. udregning af boligstøtte til Beskæftigelsesministeriet12-09-20181800110692870
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. boligstøtte til Beskæftigelsesministeriet12-09-20181800110692901
Miljø- og FødevareministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse om kloakering14-09-20181800110695155
BeskæftigelsesministerietVideresendelse af redegørelsesskema vedr. bedre bemanding i ældreplejen til Beskæftigelsesministeriet11-09-20181800769691627
SundhedsstyrelsenAnmodning om vurdering af status for projekt vedr. ludomani12-09-20181801006692548
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
MF Mette Abildgaard
MF Jane Heitmann
MF Lotte Rod
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Orientering om ekstern analyse af indsatser mod forekomst af hittebørn12-09-20181801059693385
 TIL ETISK RÅD: Ekstern analyse af indsatser mod forekomst af hittebørn12-09-20181801059693373
SundhedsstyrelsenFremsendelse af statussag vedr. digitale forløbsplaner06-09-20181802054694670
SundhedsstyrelsenNotat vedr. forløbsplaner for patienter med kroniske lænderygsmerter07-09-20181802054694665
Forbrugerrådet TænkBemærkninger vedr. møde i dialog- og inddragelsesforum den 24. sep. 2018 og TÆNKs kampagne om tandlægepriser12-09-20181803753692552
Implement Consulting GroupWorkshops med gravide i analyse vedr. digital løsning til gravide og guide til sundhedsapps14-09-20181804186694975
UdenrigsministerietInvitation til Stresspanelets møder14-09-20181805120695308
UndervisningsministerietInvitation til Stresspanelets møder14-09-20181805120695318
BeskæftigelsesministerietInvitation til Stresspanelets møder14-09-20181805120695298
Børne- og SocialministerietInvitation til Stresspanelets møder14-09-20181805120695303
Uddannelses- og ForskningsministerietInvitation til Stresspanelets møder14-09-20181805120695313
Dansk Center for MindfulnessBemærkninger vedr. oplæg for Det nationale stresspanel den 21. september 201813-09-20181805309693801
Center for Digital PædagogikSvar på henvendelse om transport ifb. Stresspanel13-09-20181805309693727
 Svar på henvendelse om lægebetjening12-09-20181805816692422
 Svar på henvendelse vedr. aktiv dødshjælp12-09-20181805817692696
SundhedsdatastyrelsenISO-måling - bestilling af handleplan12-09-20181805853692498
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 120913-09-20181805856694350
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 121113-09-20181805856694355
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 120813-09-20181805856694345
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 120613-09-20181805856694340
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 121213-09-20181805856694362
 Bemærkninger til formanden for det danske Stresspanel angående korrespondance med Mind CPH11-09-20181805967691046
 Svar på din henvendelse vedr. flere SOSU'er i arbejde14-09-20181806026694908
Børne- og SocialministerietBemærkninger til kommissionen angående afsnit om Danmark i den årlige rapport i Social Protection Commitee rapport10-09-20181806088694565
Børne- og SocialministerietBemærkninger til kommissionen vedr. afsnit om Danmark i den årlige rapport i Social Protection Commitee10-09-20181806088694567
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 1267 (korrekt version)07-09-20181806269694605
Danmarks ApotekerforeningSvar på henvendelse om honorar for Tjek på inhalation12-09-20181806534693384
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 128914-09-20181806578695339
 Svar på henvendelse om lægeskift14-09-20181806657695256
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Forespørgsel om materiale vedr. sikre datamiljøer og virtuel platform14-09-20181806667695095
 Svar på henvendelse om lægemangel12-09-20181806691692089
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 129914-09-20181806712695345
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 130014-09-20181806712695347
Danske RegionerKopi af status sendt til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg om kvalitetsfondsprojekterne12-09-20181806738693230
Kommunernes og Regionernes LøndatakontorSpørgsmål til kommunernes og regionernes løndatakontor omkring fejl i opgørelse over sygefravær (SUU alm. del - spm. 1281)13-09-20181806831694226
Kommunernes og Regionernes LøndatakontorSpørgsmål til fejl i opgørelserne om sygefravær og overarbejdstimer på baggrund af henvendelse fra Danske Regioner (SUU alm. del - spm. 1281)12-09-20181806831692665
Danske RegionerSvar til DR på kommentarer til udkast til referat af møde om CE-mærkning af PRO-værktøjer13-09-20181806887693642
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Referat af møde om CE-mærkning af PRO-værktøjer13-09-20181806887693636
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 132214-09-20181806921695343
Region HovedstadenAnmoder om bidrag til svar på folketingsspørgsmål om Sundhedsplatformen. Frist 13. sept.10-09-20181806932693967
Region SyddanmarkOrientering til Region Syddanmark om videresendelse af henvendelse om vejledning12-09-20181806938692864
SundhedsdatastyrelsenOversender henvendelse fra Region Syddanmark vedr. vejledning12-09-20181806938692866
ModuloOrientering til borger om videresendelse af henvendelse om elektronisk kommunikation til Styrelsen for Patientsikkerhed12-09-20181806938692829
 Orientering om videresendelse af henvendelse om elektronisk kommunikation13-09-20181806938693417
SundhedsstyrelsenVideresender henvendelse om lægeembedet i Grønlands behov for elektronisk kommunikation med Styrelsen for Patientsikkerhed11-09-20181806938691811
Teater PondusSvar på jeres henvendelser til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. premiere12-09-20181806962692764
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 48120-02-20181806982693168
 Orientering om udsættelse af svarfrist i aktindsigtssag vedr. ALS12-09-20181807066692812
 Bemærkninger vedr. udsættelse af fristen for besvarelse af aktindsigtsanmodning om ALS13-09-20181807066693734
 Svar på henvendelse vedr. falsk diagnose12-09-20181807103692171
 Svar på henvendelse om spørgsmål til regionerne13-09-20181807150693753
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 132314-09-20181807211695352
MF Flemming Møller Mortensen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 100014-09-20181807214695111
MF Flemming Møller Mortensen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 100114-09-20181807214695105
 Svar på henvendelse om adgang til privat hospital11-09-20181807245691732
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Danske Regioner
KL
Kræftens Bekæmpelse
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Dagsorden til 9. møde i Den nationale styregruppe for PRO14-09-20181807262695374
Region MidtjyllandSvar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. plejevederlag12-09-20181807302692941
 Svar på aktindsigt vedrørende ordlyd af tidligere henvendelse14-09-20181807318695253