Fra: 13-08-2019 til: 13-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsdatastyrelsenVideresender klage over aktindsigtsafgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen02-08-2019SJ-STD-SUMAI949741
Aalborg UniversitetshospitalFremsender opdateret program i forbindelse med indlæg af ministeren 27. november i Aalborg13-08-2019SJ-STD-SUMLLU956083
Samsø KommuneDokumenter fra Samsø Kommune vedr. pulje til en værdig ældrepleje23-07-20191601911954671
 Invitation til konferencen Safe Spaces 3/9 201913-08-20191606439956157
Region HovedstadenForespørgsel vedr. projekt - pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner03-07-20191608970955516
Region HovedstadenÅrsrapport vedr. pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner03-06-20191608970955500
JordemoderforeningenHøringssvar fra Jordemoderforeningen over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende12-08-20191611450955655
Region SjællandVedr. udkast til referat af 2. møde om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning for USK (Projekt Universitetshospital Køge) den 6. december 201820-03-20191706910954119
 Borgerhenvendelse vedr. mistanke om helbredsskader fra mobiltelefonmast12-08-2019SJ-STD-DEPEMLM955256
 Borgerhenvendelse - har lavet en hjemmeside om miljø11-08-2019SJ-STD-DEPEMLM954900
 Borgerhenvendelse - vedr. mistanke om elektromagnetisk felt i Lyngby, der skabe sundhedsmæssige problemer07-08-2019SJ-STD-DEPEMLM952213
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. skader af 5G stråling08-08-2019SJ-STD-DEPEMLM953546
 Borgerhenvendelse til ministeren - utilfreds med udrulning af 5G06-08-2019SJ-STD-DEPEMLM950797
 Borgerhenvendelse - fremsender kopi af henvendelse til lederen af plejehjemmene i Esbjerg09-08-2019SJ-STD-DEPEMLM954649
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. ultralyd til lægehusene11-08-2019SJ-STD-DEPEMLM954892
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 2209-08-2019SJ-STD-DEPMRAL955004
Kolding KommuneOpfølgning på projekt for 2. kvartal - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201806-08-20191802087955342
Statens Serum InstitutBidrag vedr. VRE (Vancomycin resistente enterokokker) og nuværende beredskab09-08-20191804674954675
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Henvendelse til ministeren vedr. regler for refusion af transportudgifter i forbindelse med obligatoriske klinikophold for lægestuderende12-08-20191809232955828
RambøllVedr. faktura for 4. rate - Undersøgelse af mulighederne for nærvær12-08-20191809437955098
 Forespørgsel om interview i forbindelse med forskningsprojekt12-08-20191900062955260
BeskæftigelsesministerietSvar på anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse til ministeren vedr. tidlig nedslidning13-08-20191900078956585
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om besvarelse vedr. madspild22-07-20191900078956819
Region HovedstadenTilsynsmateriale for kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet pr. 30. juni 201907-08-20191900606955121
Region MidtjyllandInvesteringprofil vedr. projekt under pulje til etablering af læge- og sundhedshuse09-08-20191903045955359
Region HovedstadenRegionens svar på spørgsmål vedr. budget for Nyt Hospital Nordsjælland13-08-20191903655956461
Statens Serum InstitutSvar på henvendelse vedr. målgruppen for antibiotikakampagne 201909-08-20191903961955427
Københavns UniversitetSvar på henvendelse vedr. målgruppen for antibiotikakampagne 201909-08-20191903961955432
LiquidmindsVedr. invitation til at give tilbud på antibiotikakampagnen for 201909-08-20191903961954522
Københavns UniversitetVedr. målgruppen for antibiotikakampagne 201912-08-20191903961955406
 Fremsender kommentar til svar på henvendelse vedr. helbredsskadelig mikrobølgestråling13-08-20191904061955976
 Spørgeskema fra European Association for the Study of the Liver vedr. viral hepatitis02-08-20191904400949782
 Klager videresender e-mail fra Styrelsen for Patientsikkerhed i klagesag om autorisation12-08-20191905022955210
PatientdataforeningenHenvendelse om høringsnotat om oprettelse af Nationalt Genom Center18-06-20191905544930091
Komiteen for SundhedsoplysningRykker for svar på invitation til konference om mental sundhed på arbejdspladsen09-08-20191905672954997
FOA Region SjællandForespørgsel om deltagelse i FOA-regionalt årsmøde - rykker for svar13-08-20191905672956093
Landbrug & FødevarerTillykke til ministeren - vil gerne mødes med henblik på en præsentation af politisk udspil09-08-20191905690954593
Intact DenmarkForening mod børneomskæring ønsker møde med ministeren vedr. omskæring.12-08-20191905690955833
Region MidtjyllandEnergilån på DNU (Det Nye Universitetshospital i Aarhus)12-08-20191905789954670
Region HovedstadenUnderskrevet ledelseserklæring og revisionserklæring for Region Hovedstaden - kvartalsrapportering 1. kvt. 201906-08-20191905807954795
 Borgerhenvendelse vedr. e-cigaretter28-06-20191905811937891
 Arbejder som sygeplejerske i psykiatrien og er bekymret over navns nævnelse på sundhedsplatformen02-07-20191905853939960
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 2413-08-2019SJ-STD-DEPATN956651
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 2513-08-2019SJ-STD-DEPATN956656
 Borgerhenvendelse vedr. uopnåelig telefonisk kontakt og mailkorrespondance med Sundhedsdatastyrelsen13-08-20191906052956086
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. inspiration om at sundhed ikke behøver at koste noget08-08-20191906113954962
 Borgerhenvendelse - velkommen til ny minister27-07-20191906126948088
Institut for MenneskerettighederHøringssvar vedr. bekendtgørelser vedr. lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed24-07-20191906419954754
AnkestyrelsenFremsender høringssvar - lov nr. 507 om høreapparater12-07-20191906419953782
Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab (DMAS)Høringssvar vedr. bekendtgørelser vedr. lov nr. 507 af den 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)08-08-20191906419952956
HØPAVedrørende høring: Bekendtgørelser vedr. lov 507 af den 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet).09-08-20191906419953933
Region SjællandKvartalsrapport for 1. kvartal 2019 samt årsrapportering vedr. USK (Projekt Universitetshospital Køge)05-07-20191906448954128
 Rykker for svar på henvendelse vedr. antal registrerede i Vævsanvendelsesregisteret12-07-20191906460946395
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. HPV-vaccine til drenge12-08-20191906462955844
JustitsministerietOversender anmodning om aktindsigt om undersøgelse af psykosociale forhold for internationalt adopterede børn i Nordjyllands Amt06-08-20191906463951181
Region HovedstadenUnderskrevet ledelseserklæring og revisionserklæring for Region Hovedstaden - kvartalsrapportering 1. kvt. 201906-08-20191906474954813
Region HovedstadenRegionens svar på spørgsmål vedr. budget for Nyt Hospital Nordsjælland13-08-20191906474956687
MedComAfrapportering vedr. forlænget it-projekter for almen praksis - 2. kvartal 201929-07-20191906476954841
 Forespørgsel - alternativ behandling09-08-20191906512953818
Styrelsen for PatientsikkerhedAutomatisk svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Bekymringshenvendelse fra pårørende12-08-20191906515955744
Tbilisi Business HouseTilbyder oversættelse15-07-20191906529946531
 Borgerhenvendelse - mener lægerne skal uddannes bedre07-08-20191906534952164
 Borgerhenvendelse vedr. indholdet af sukker i leverpostej09-08-20191906542954600
 Borgerhenvendelse - vedr. problemer med udlevering af metadon hvis man flytter til Læsø19-06-20191906562931106
 Henvendelse vedr. Nationalt Genom Center12-08-20191906574955839
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 2613-08-20191906579956658