Skip navigation


Satspuljen 2017-2020

Aftale om satspuljen for sundheds- og ældreområdet 2017-2020

Partierne bag satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet er enige om at afsætte 769,7 mio. kr. i aftaleperioden 2017-2020 til følgende overordnede indsatsområder:

• Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien
• Styrket indsats for de svageste ældre
• Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet


Læs aftaleteksten for satspuljen 2017-2020 (PDF)


Sidst opdateret 18-12-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |