Skip navigation


Satspuljen 2018-2021

Aftale om satspuljen for hhv. sundheds- og ældreområdet 2018-2021.

Sundhed
Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 769,7 mio. kr. i aftaleperioden 2018-2021 til følgende overordnede indsatsområder:

 • Styrket indsats for unge med psykiske lidelser
 • Styrket indsats for mennesker med kroniske lidelser

Læs aftaleteksten for satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021 (PDF)

Ældre
Partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet er enige om at afsætte 326,6 mio. kr. i aftaleperioden 2018-2021 til følgende overordnede indsatsområde:

 • Værdighed og omsorg for de svageste ældre

  Læs aftaleteksten for satspuljen på ældreområdet 2018-2021 (PDF)


  Sidst opdateret 18-12-2017

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055
   |